Website Stralingsbewust Zuid-Kennemerland gaat per 1 januari 2020 stoppen

De regionale website Stralingsbewust Zuid-Kennemerland gaat per 1 januari 2020 stoppen. De komende weken wordt de belangrijkste informatie overgezet naar de landelijke website StralingsBewust.info.

Zuid-Kennemerland is toch niet zo stralingsbewust

We zijn de werkgroep en de regionale website 2,5 jaar geleden gestart om de gemeenteraadsleden in Zuid-Kennemerland te informeren over de gezondheidsrisico’s van straling en te waarschuwen voor de gevolgen van de voorgenomen uitrol van 5G.

Op initiatief van de politieke partij Trots Haarlem heeft de gemeente Haarlem op 29 november 2017 een Raadsmarkt georganiseerd rondom het thema straling van zendmasten en mogelijke gezondheidseffecten voor inwoners. Het leek alsof het probleem serieus opgepakt zou gaan worden. Helaas bleken initiatiefvoorstellen niet aangenomen te worden en moties niet uitgevoerd te worden. De problematiek werd niet opgepakt, ‘de landelijke politiek en de Rijksoverheid moesten het maar oplossen’. Oftewel verantwoordelijkheden werden afgeschoven.

Ook het aantal burgers in onze regio dat daadwerkelijk actie wil ondernemen of een actie wil ondersteunen bleek zeer beperkt te zijn. Blijkbaar is onze regio toch niet zo stralingsbewust als wij gehoopt hadden. Aangezien ‘trekken aan een dood paard’ een verspilling van tijd en energie is, hebben we besloten om de werkgroep en de website Stralingsbewust Zuid-Kennemerland op te heffen en onze tijd anders in te gaan zetten.

Wereldwijde bewustwording groeit

Het goede nieuws is wel dat op zich de bewustwording rondom de gezondheidsrisico’s van straling groeiende is. Het onderwerp is inmiddels regelmatig in het nieuws in allerlei media. Meestal nog niet met het volledige eerlijke verhaal, maar er is wel iets aan het verschuiven. Er zijn ook steeds meer actiegroepen actief en er worden overal in het land informatiebijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten en burgers.

Het internationale 5G Space Appeal is inmiddels al 185.990 keer ondertekend in 203 landen en zal in januari 2020 worden overhandigd aan de Verenigde Naties, Wereldgezondheidsorganisatie, Europese Unie, Raad van Europa en de regeringen van alle landen. Zaterdag 25 januari 2020 is zelfs uitgeroepen tot wereldwijde protestdag tegen 5G.

De bewustwording is duidelijk groeiende. We willen onze tijd en energie daar gaan inzetten waar het wel zinvol is. Vandaar dat we stoppen met de website Stralingsbewust Zuid-Kennemerland.

Verder via StralingsBewust.info

Uiteraard is het onderwerp te belangrijk om helemaal te stoppen met onze inzet voor een stralingsbewustere wereld, dus op de achtergrond blijven we wel degelijk actief. Ook in onze regio. Als er iets zinvols te melden valt, dan zullen we voortaan communiceren via het verzamelplatform Stralingsbewust.info.

Alle informatie op onze regionale website zal in de komende weken zoveel mogelijk worden overgezet naar de landelijke website StralingsBewust.info, dus de informatie is niet ineens weg.

Tot slot willen we alle betrokkenen bedanken voor hun inzet, ondersteuning of andere bijdrage aan de bewustwording van de gezondheidsrisico’s van straling en iedereen vooral ook oproepen om mee te helpen aan dit proces. We zitten in een cruciale richtingbepalende tijd waarin we het tij nu nog kunnen keren.

Werkgroep Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

Naschrift januari 2020: de werkgroep en de website zijn inmiddels opgeheven.