StralingsBewust Verzamelpunt

Nieuwsbrief Maart 2020

Het zijn rare tijden. Het enige gespreksonderwerp lijkt momenteel het coronavirus te zijn. Uiteraard is het vreselijk dat er vele mensen getroffen zijn door de gevolgen hiervan, maar tegelijkertijd spelen er ook andere urgente zaken. Zoals de situatie dat er steeds meer signalen zijn dat de voorbereidingen voor de uitrol van 5G op de achtergrond al gaande zijn.

Het goede nieuws is wel dat het kort geding dat de stichting Stop5GNL heeft aangespannen tegen de overheid, als urgent is aangemerkt en toch op 21 april van start zal gaan, maar dan schriftelijk. Hopelijk wordt er op z'n minst bereikt dat de frequentieveiling wordt uitgesteld of tegen gehouden. Het is erg jammer dat momenteel alle evenementen zijn afgelast, aangezien er juist nu heel veel mensen en gemeenten in actie willen komen of informatiebijeenkomsten willen organiseren over 5G.

Het bestuur van Milieudefensie heeft vorige week bekend gemaakt dat zij de aangenomen moties om actie te voeren tegen 5G, niet gaat uitvoeren. Een groep van 200 leden is nu bezig om via een extra ledenvergadering te zorgen dat er een nieuw bestuur benoemd wordt, zodat de moties alsnog uitgevoerd kunnen worden en er ook vanuit die hoek actie gevoerd kan worden om 5G te stoppen. Ze vragen om steunbetuigingen om dit mogelijk te maken. Verder deze maand een informatief artikel van Vera Verhagen over wat er nu eigenlijk met het 5G appeal is gebeurd en een blog van Ayna Siem over het 'draadloze sprookje'.
En tot slot is er deze maand een mooi nieuw burgerinitiatief gestart om in elke provincie gezamenlijk een stralingsarme woongemeenschap op te gaan richten. Dit kan alleen mogelijk worden als er wordt samengewerkt en er veel mensen willen meehelpen.
Stralingsbewust Wonen
Uiteraard zou het nog veel beter zijn als er een moratorium op 5G komt en als ook de huidige hoeveelheid straling aanzienlijk wordt verminderd, zodat dit hele project niet meer nodig is. Het zijn rare tijden waarin alles mogelijk is. Laten we hopen dat mensen deze tijd ook aangrijpen als moment voor bezinning, zodat we hier straks met z'n allen beter uitkomen. Juist in chaos liggen veel kansen en mogelijkheden tot verandering. We blijven hoopvol gestemd! Onderstaand alle nieuwsberichten van deze maand. Waardeer je onze nieuwsbrief en website, overweeg dan ook eens een donatie, zodat wij je ook in de toekomst van informatie kunnen blijven voorzien.

Kort geding aangemerkt als zeer urgent en gaat door, maar dan schriftelijk

Het kort geding tegen de uitrol van 5G – waarvan de zitting gepland staat voor 21 april aanstaande – gaat door. De rechtbank heeft stichting Stop5G Nederland afgelopen vrijdag laten weten dat de zaak als zeer urgent is aangemerkt en dat er zal worden doorgeprocedeerd. Wel is de zitting – door de sluiting van de meeste rechtbanken in verband met de uitbraak van het coronavirus – afgelast en de procedure zal geheel schriftelijk worden gevoerd. Meer lezen

Dringende oproep: steun de Extra Ledenvergadering van Milieudefensie om 5G te stoppen

Op 26 maart stuurde het bestuur van Milieudefensie een brief aan al haar leden, waarin zij aangeeft de aangenomen moties over 5G niet uit te gaan voeren en derhalve géén campagne te gaan voeren tegen 5G. Een groep van zo’n 200 leden van de Vereniging Milieudefensie is hier verontwaardigd over en roept op tot een extra ledenvergadering om ervoor te zorgen dat er een nieuw bestuur benoemd wordt, zodat de moties alsnog uitgevoerd kunnen worden. Zij doen een dringende oproep aan iedereen om mee te helpen via steunbetuigingen. Meer lezen

Het 5G appeal en het monopolie op de wetenschap

Op 13 september 2017 hebben 260 wetenschappers en artsen het 5G appeal aan de Europese Unie aangeboden en opgeroepen tot een moratorium op 5G. We zijn nu bijna twee en een half jaar verder en de discussie over de schadelijkheid van 5G is wereldwijd losgebarsten. Het aantalwetenschappers en artsen dat zich achter het 5G appeal hebben geschaard is inmiddels gegroeid tot 304 personen. De vraag dringt zich op: wat is er met deze 5G oproep gebeurd? Meer lezen
The 5G appeal

Brief over kort geding en andere ontwikkelingen aan alle gemeenten gestuurd

Update van de stichting Stop5GNL: Op 13 maart jl. hebben we alle gemeenten een brief gestuurd om ze op de hoogte te stellen van het kort geding dat we aanspannen tegen de Nederlandse overheid om zo 5G te stoppen. Ook informeren we de gemeenten in de brief over een aantal recente (inter)nationale ontwikkelingen op dit gebied.

Wij vinden het belangrijk dat gemeenten op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen – waaronder ook moratoria op 5G in een aantal landen en gemeenten – en dat zij nogmaals op het hart gedrukt worden dat er wel degelijk gezondheidsrisico’s zijn bij blootstelling aan EMV en 5G in het bijzonder en dat het om die reden absoluut onverantwoord is 5G uit te rollen. Het is van groot belang dat gemeenten deze ontwikkelingen bij de besluitvorming betrekken, want uiteindelijk hebben zij de wettelijke taak de gezondheid van de inwoners te beschermen. Meer lezen

Het draadloze sprookje: hoe verkoop je...

...een ongezond maar verslavend produkt (waargebeurd). In een klein landje aan een koude zee was eens een tovenaar die een magische drank had gebrouwen. Het drankje was goddelijk, onweerstaanbaar lekker en in hoge mate verslavend. Als dat op de markt zou komen, was hij welzeker binnen de kortste keren multimiljonair. Er zat slechts één nadeel aan: het geheime ingrediënt was vergif. Het zou ieders gezondheid langzaam en ongemerkt slopen. Dus was de vraag: hoe dit te verkopen?

De tovenaar zocht in zijn netwerk en vond een slimme marketingman en een lobbyist. "We gaan een uitgekiende marketingstrategie opzetten," zei de marketingman, "Laat dat maar aan mij over." En de lobbyist voegde toe: "En ik zal de juiste mensen bewerken. Laat dat maar aan mij over." Meer lezen

Het is tijd voor stralingsarme communities

De laatste tijd worden steeds meer mensen en gemeenten zich bewust van het feit dat elektromagnetische straling van o.a. zendmasten, wifi en smartphones wel degelijk gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Er vinden momenteel overal in het land informatiebijeenkomsten plaats en er ontstaan steeds meer actiegroepen die opkomen voor de volksgezondheid. En alhoewel de Nederlandse overheid nog steeds wegkijkt van de feiten, is er wel duidelijk iets aan het verschuiven.
In afwachting van het 'wakker worden' van de overheid lijkt de tijd nu wel rijp om alvast te gaan bewegen naar een wenselijke realiteit voor veel stralingsgevoelige mensen, namelijk een stralingsarme woon- en leefomgeving. De komende tijd wil ik mij dan ook actief gaan inzetten voor deze zogenoemde 'witte zones'. Meer lezen

Wie wil er meehelpen met het oprichten van Stralingsbewuste Woongemeenschappen?

Hoe vreselijk de effecten van het coronavirus ook zijn, het biedt tegelijkertijd ook ruimte voor het heroverwegen van de manier waarop we ons leven invullen. Het is tijd voor bezinning. Wat is echt belangrijk? Hoe willen we verder leven en onze maatschappij inrichten? En als er mensen zijn die ergens gezamenlijk stralingsarm willen wonen in een eigen gemeenschap, wat is daar dan op tegen? Waarom is die mogelijkheid er eigenlijk niet allang?
Tijd dus om concrete stappen te gaan zetten in de richting van de wenselijke realiteit. De afgelopen weken hebben we onze visie met vele mensen besproken. Op basis van alle feedback hebben we een plan uitgewerkt voor de Stralingsbewuste Woongemeenschappen. Verder hebben we een samenwerkingspartner gevonden die ons kan helpen met het feitelijk realiseren van de communities. Kortom, wij gaan ervoor! Help je ook mee? Meer lezen
Stralingsbewuste woongemeenschap
Afbeelding: Cor Simon van Landschapsarchitecten bureau Hemelse Natuur
Waardeer je deze nieuwsbrief en de website StralingsBewust.info?
Om dit voort te kunnen zetten hebben wij jouw hulp nodig. Via een vrijwillige donatie kun je ons laten weten dat je het belangrijk vindt dat wij doorgaan met ons werk en dat onze website blijft bestaan.
Klik hier voor meer informatie en voor de donatieknop.
Alvast bedankt voor je hulp!