StralingsBewust Verzamelpunt

Nieuwsbrief Februari 2020

Februari was toch wel de maand dat burgerinitiatief Stichting Stop5GNL daadwerkelijk de Nederlandse Staat heeft gedagvaard. Het kort geding om de uitrol van 5G te stoppen is dan ook officieel gestart! Hulde aan alle betrokkenen. We wachten met grote belangstelling de verdere ontwikkelingen af.

Uiteraard hebben allerlei andere initiatieven ook bijgedragen aan meer bewustwording en gevoel van urgentie. De groep Eerlijk over Straling heeft een geweldige en informatieve video-oproep gemaakt en verstuurd naar alle leden van de Tweede Kamer en Regering. En Stralingsbewust Regio Leiden heeft een mooie opsomming gemaakt van de 10 redenen waarom 5G toch echt geen goed idee is.

Verder deze maand een mooi artikel van Benjamin Adamah in de Andere Krant en een artikel over de telecomproviders die aangeven geen last te willen hebben van gemeenten en burgers bij de uitrol van 5G. Daarnaast ook een inzichtgevende visual over de organisaties die betrokken zijn bij de blootstellingsrichtlijnen voor straling, en het bericht dat de uitrol van 5G in Zwitserland voorlopig is stopgezet.

Er is heel veel in beweging, onze acties hebben succes en het bewustwordingsproces is duidelijk groeiende. Dus geef niet op en ga door met het zorgen voor meer bewustwording bij vrienden, familie, scholen, (huis)artsen, gemeente, overheid, etc. Wij kunnen met z'n allen het verschil maken, dus help mee!

Onderstaand alle nieuwsberichten van deze maand en een oproep voor het realiseren van een stralingsarme woongroep. Waardeer je onze nieuwsbrief en website, overweeg dan ook eens een donatie, zodat wij je ook in de toekomst van informatie kunnen blijven voorzien.

Stichting Stop5GNL heeft de Nederlandse Staat gedagvaard

Stichting Stop5GNL heeft op 25 februari de Nederlandse staat gedagvaard. Hiermee start zij een kort geding om zo te proberen de uitrol van 5G te stoppen.
Stichting Stop5GNL is van mening dat de uitrol van 5G onrechtmatig is omdat het de burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan straling van 5G. Meer lezen
Stop5G NL

Telecomproviders willen geen last hebben van burgers en gemeenten bij uitrol 5G

Op 26 februari viel in het AD te lezen dat de telecomproviders alarm slaan omdat burgers zich steeds meer verzetten tegen de komst van 5G-masten. De telecombedrijven wensen geen tegenwerking: "Belangenclub Monet, die namens KPN, T-Mobile en Vodafone contacten met de overheid onderhoudt, wijst erop dat de overheid telecombedrijven miljarden euro’s laat aftikken voor mobiele frequenties. 'Het kan niet zo zijn dat we enerzijds diep in de buidel moeten tasten en vervolgens lokaal op talloze plaatsen worden tegengewerkt', zegt Rob Bongenaar, directeur van Monet."

Die uitspraak levert vooral een déjà-vu ervaring op. Exact hetzelfde 'spel' speelde zich destijds ook af bij de uitrol van de UMTS-masten. Meer lezen

Video-oproep aan Tweede Kamer en Regering: Stop uitrol 5G

Op 18 februari heeft Eerlijk over Straling een dringende video-oproep verzonden aan de Tweede Kamer en Regering om de uitrol van 5G per direct te stoppen. De video-oproep is verzonden aan alle ministers en staatssecretarissen, alle 150 Tweede Kamerleden, de Vaste Kamercommissies voor VWS en EZK, en de landelijke pers. Meer lezen
Dringende oproep om uitrol 5G te stoppen

5G, de kroon op de zorgkosten - De Andere K(r)ant

Is het jou ook wel eens opgevallen dat bijna alle nieuwsberichten in de reguliere media over de gezondheidsrisico's van straling en 5G heel erg op elkaar lijken? Elk bericht begint met een zielig verhaal van een burger en eindigt met het 'overheidsmantra' dat straling binnen de blootstellingsrichtlijnen volkomen veilig is. Gelukkig ontstaan er vanuit de samenleving zelf ook steeds meer onafhankelijke nieuwsvoorzieningen die wel verder durven/willen kijken.

Burgerinitiatief De Andere Krant lanceerde tijdens de wereldwijde 5G Protestdag op 25 januari bijvoorbeeld alweer de vierde papieren editie van hun krant met dit keer als thema Gezondheid. In deze editie staat onder andere een uitgebreid informatief artikel van Benjamin Adamah over de andere kant van straling en 5G. Meer lezen

10 redenen om uitrol 5G te begrenzen

Namens de samenwerkende stralingsbewuste organisaties in Nederland is op 28 januari een oproep verstuurd naar de Tweede Kamer om 5G te stoppen. Binnenkort staat de Wet Implementatie Telecomcode op de agenda van de Tweede Kamer. Deze wet maakt mogelijk dat er small cells (antennes) voor de toepassing van 5G en andere sensoren in de openbare ruimte kunnen worden geplaatst.

Gemeenten krijgen daardoor geen zeggenschap meer over de plaatsing van deze antennes. Ook brengt het dossier 5G in het hele land risico’s en kosten met zich mee. Wij geven 10 overwegingen om de overheid te vragen deze vorm van vergaande, opgedrongen digitalisering te stoppen. Volgens ons zijn er te veel onwenselijke neveneffecten. Daarom raden wij een instemming met deze wet ten sterkste af. Meer lezen

Waar baseert de GGD zich op dat 5G niet gevaarlijk zou zijn?

Wat maakt deze visual duidelijk? De GGD baseert zich in haar uitspraak of 5G wel of niet gevaarlijk is enerzijds op het advies van het Kennisplatform EMV en anderzijds op het advies van de Gezondheidsraad. De GGD heeft overigens (middels Rob van Strien) zelf ook zitting in zowel het Kennisplatform EMV als de Gezondheidsraad. Meer lezen
Waar baseert de GGD zich op

Uitrol 5G gestopt in Zwitserland

In Zwitserland wordt de uitrol van 5G tot nader order stopgezet, zo berichtte de Financial Times. In een brief van de Zwitserse Federale Milieudienst (Bafu) aan de kantonnale overheden van het land eind januari, vraagt zij om uitstel op het in gebruik nemen van nieuwe 5G-zendmasten. Verschillende kantons hebben al hun eigen vrijwillige moratoria opgelegd vanwege de onzekerheid over de gezondheidsrisico’s. Meer lezen

Nieuw initiatief: Stralingsvrij Groepswonen

Oproep van Marieke: Bijna alle stralingsbewuste en -gevoelige mensen koesteren de wens te wonen op een plek zonder zendmasten en andere storingen uit de omgeving. Elk idee daarvoor is een kleine stap naar gezond wonen. Marieke heeft contact opgenomen met de LVGO en er blijkt bereidwilligheid te zijn om te praten over de mogelijkheid van stralingsarme woongroepen voor 50-plussers. Wie heeft hier ook interesse in? En wie wil meehelpen om dit mogelijk te maken? Meer lezen

Stralingsbewuste Agenda

Onderstaand een aantal lezingen en bijeenkomsten die in maart op de Stralingsbewuste Agenda staan. Aanvullingen kun je doorgeven via het contactformulier.
10 maart: Inspreken burger over 5G tijdens commissievergadering, Leiden.

14 maart: Bijeenkomst van de CPLD Vereniging met lezing door Frank Silvis over o.a. wat straling doet met water.

19 maart: Inloopavond plaatsing zendmast in Rosmalen.

22 maart: Lezing over 5G in Assen. Spreker Rob Verboog.

26 maart: Lezing over 5G in Leiden. Spreker Jan van Gils.
Stralingsbewuste Agenda
Bekijk hier de volledige Agenda en meer informatie over de evenementen.
Waardeer je deze nieuwsbrief en de website StralingsBewust.info?
Om dit voort te kunnen zetten hebben wij jouw hulp nodig. Via een vrijwillige donatie kun je ons laten weten dat je het belangrijk vindt dat wij doorgaan met ons werk en dat onze website blijft bestaan.
Klik hier voor meer informatie en voor de donatieknop.
Alvast bedankt voor je hulp!