StralingsBewust Verzamelpunt

Nieuwsbrief September 2019

September was toch wel de maand van de eerste grote landelijke demonstratie tegen 5G. Ruim duizend mensen kwamen naar Den Haag om duidelijk te maken dat de uitrol van 5G geen goed idee is. Je leest er in onderstaande berichten meer over. Hulde voor iedereen die opstond voor de gezondheid van ons allemaal!
Kick Out 5G
Op 9 september liep ook de internetconsultatie af over de voorgestelde wetswijziging, waarin gemeenten verplicht gesteld worden om mee te werken aan de uitrol van 5G. Er hebben uiteindelijk 1168 mensen en organisaties gereageerd. Het overgrote deel van deze reacties was van burgers die aangaven gezondheid toch echt veel belangrijker te vinden dan nog sneller internet. Ook een 20-tal gemeenten hebben hun zorgen en bezwaren ingediend. Let's Talk About Tech heeft deze reacties verzameld en vervolgens aan alle gemeenten een brief gestuurd met aanvullende informatie waarmee ze een juiste belangenafweging kunnen maken. Een geweldige brief waar je mooi naar kunt verwijzen als je ook jouw gemeente hierop wilt aanspreken.

Verder was er deze maand aandacht voor het eerste initiatief in Nederland om stralingsarme appartementen te gaan bouwen. Hopelijk wordt dat opgepakt door meer bouwbedrijven, want er zijn veel mensen op zoek naar stralingsarme woonplekken. En op de valreep van de maand is de Nationale Bond tegen Overheidszaken met een landelijke aansprakelijkheidsactie gestart om de telecombedrijven aansprakelijk te gaan stellen voor gezondheidsschade door straling. Je leest er meer over in onderstaand overzicht met de nieuwsberichten van afgelopen maand.

Ruim duizend mensen demonstreren in Den Haag tegen 5G

Op 9 september vond de Landelijke Demonstratie Stop 5G plaats in Den Haag. Ruim duizend mensen kwamen uit het hele land om aan de overheid kenbaar te maken dat ze het onverantwoord vinden om 5G uit te rollen terwijl er nog vrijwel geen onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico's van 5G.
Looproute demonstratie
Er werd vanaf het Centraal Station een route gelopen waarna er op het Lange Voorhout een manifestatie was waar diverse sprekers de gezondheidseffecten en de gevolgen voor onze privacy belichten. De overheid werd opgeroepen om burgers te beschermen door het voorzorgsprincipe toe te passen en geen 5G uit te rollen. Je kunt hier de video's van de sprekers bekijken. Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) vond het niet belangrijk genoeg om op te komen dagen. Meer lezen

9 september 2019: massaal protest tegen 5G in Den Haag

9 september 2019. Wat een dag! Om uiting te geven aan hun ernstige bezwaren protesteerden meer dan 1000 demonstranten tegen de voorgenomen uitrol van 5G, de vijfde generatie van ons mobiele netwerk. Het door Actiegroep 5G Den Haag georganiseerde protest richtte zich op de schending van het recht op gezondheid, het recht op privacy, het recht op democratie en het recht op bescherming van het leefmilieu.
20190909_135240
Tijdens de manifestatie gingen de sprekers in op de ontwikkelingen en inzichten tot nu toe voor wat betreft de ongewenste effecten van draadloze mobiele netwerken. Vanuit Let’s Talk About Tech hebben Anouk en Anne een speech gehouden. Ook de opening door de organisatoren van de demonstratie en de speeches van natuurkundige Jan van Gils, journaliste Maria van Boekelen van WeAreChange, ethica en onderzoeker Alja Hoeksema en Marloes van Mensvoort van Verminder Electrosmog zijn hier terug te zien. Meer lezen

Sfeerimpressie landelijke demonstratie tegen 5G

“Demonstreren in Den Haag: wat een fun was dat. Mooie mensen ontmoet, mooie gesprekken gehad. Niks geen bange burgers die niet goed voorgelicht zijn en gerustgesteld moeten worden, zoals de media de demonstranten neigt weg te zetten. Maar juist zeer goed ingelichte en bewuste mensen, die zich oprecht kunnen verbazen over de domheid en oppervlakkigheid rondom 5G. Dus demonstreren we. Gebruiken we ons burgerrecht. En ondertussen ont-moeten we elkaar, hebben van hart tot hart leuke gesprekken, lachen, bewonderen elkaars geknutselde kunstwerkjes, maken leuke nieuwe connecties en gaan met een hart vol glimlachjes weer naar huis. 5G hebben wij niet nodig: wij kunnen op een andere manier draadloos verbinden.”
- Judith Jobse

In dit nieuwsbericht vind je een sfeerimpressie op basis van de filmpjes, foto’s en ervaringen die online zijn gedeeld. Meer lezen

Nieuw initiatief: Stralingsarme appartementen & herstellingsoord

Onlangs viel in de media te lezen dat een Haarlemmer het initiatief heeft genomen om stralingsarme appartementen te gaan realiseren. Steeds meer mensen ervaren gezondheidshinder door straling en zijn op zoek naar een plek waar ze nog stralingsarm kunnen verblijven. Stralingsarme appartementen klinkt dan ook als een heel goed plan.
Octagoon
Silvia heeft de initiatiefnemer, Rob Mesman, uitgenodigd voor een interview. Daaruit bleek dat er een grotere visie achter het pand zit. Een deel van de appartementen zal verkocht worden, maar een ander deel is bedoeld als (tijdelijk) herstellingsoord om te kunnen ervaren of je opknapt in zo'n omgeving. In dit bericht kun je meer lezen over zijn plannen. Meer lezen

Alle gemeenten per brief geïnformeerd over kritiek van 20-tal gemeenten op wetsvoorstel verplichte medewerking uitrol 5G

Een 20-tal gemeenten heeft kritisch gereageerd op het Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode. Dit blijkt uit de reacties op de internetconsultatie Telecomcode die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de zomerperiode heeft gehouden en die op 9 september werd afgesloten. Het nieuwe wetsvoorstel beoogt voorwaarden te creëren waaronder 5G soepel kan worden uitgerold. De vraag is echter of bij invoering van de wetswijzigingen gemeenten nog kunnen voldoen aan hun publieke taak.

Let’s Talk About Tech heeft de belangrijkste zorgen en bezwaren van gemeenten op een rij gezet en deze per brief met aalle Burgemeesters, Wethouders en Gemeenteraadsleden gedeeld. Meer lezen

Nationale Bond tegen Overheidszaken start aansprakelijkheidsactie

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is onlangs een aansprakelijkheidsactie gestart die tot doel heeft de introductie van 5G te blokkeren. Doe je mee aan de actie, dan stuur je namens jezelf een formeel document naar de telecomproviders met de mededeling dat jij géén toestemming geeft om blootgesteld te worden aan het 5G-netwerk. Het document is zo opgesteld dat de telecomproviders met jou een bindend contract hebben zodra ze 5G activeren.

Door de contractvoorwaarden hebben de telecomproviders een serieus financieel probleem als genoeg mensen aan de actie meedoen (een contract hebben opgestuurd). Wanneer de Bond namens iedereen een massaschadeclaim indient bij de rechter, zal direct ook geëist worden dat 5G wordt stopgezet. Wil je ook meedoen aan deze actie, klik dan hier voor meer informatie. De actie loopt van 27 september t/m 31 oktober. Binnenkort gaat de Bond ook de politici aansprakelijk stellen. Meer lezen

We houden je op de hoogte!
Waardeer je deze nieuwsbrief en de website StralingsBewust.info?
Om dit voort te kunnen zetten hebben wij jouw hulp nodig. Via een vrijwillige donatie kun je ons laten weten dat je het belangrijk vindt dat wij doorgaan met ons werk en dat onze website blijft bestaan.
Klik hier voor meer informatie en voor de donatieknop.
Alvast bedankt voor je hulp!