Ruim duizend mensen demonstreren in Den Haag tegen 5G

Gisteren vond de Landelijke Demonstratie Stop 5G plaats in Den Haag. Ruim duizend mensen kwamen uit het hele land om aan de overheid kenbaar te maken dat ze het onverantwoord vinden om 5G uit te rollen terwijl er nog vrijwel geen onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico’s van 5G.

Er werd vanaf het Centraal Station een route gelopen waarna er op het Lange Voorhout een manifestatie was waar diverse sprekers de gezondheidseffecten en de gevolgen voor onze privacy belichten. De overheid werd opgeroepen om burgers te beschermen door het voorzorgsprincipe toe te passen en geen 5G uit te rollen. Je kunt hier de video’s van de sprekers bekijken of lees deze sfeerimpressie. Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) vond het niet belangrijk genoeg om op te komen dagen.

Overheid neemt gezondheidsrisico’s niet serieus

Staatssecretaris Mona Keijzer was uitgenodigd om een informatiemap in ontvangst te komen nemen, maar helaas bleek zij de grote afwezige te zijn bij de manifestatie. Aangezien zij al drie maanden geleden had toegezegd en er regelmatig contact is geweest met het Ministerie, was het zeer teleurstellend dat ze op het laatste moment ineens een belangrijkere afspraak had die voor ging. Er werd zelfs geen afvaardiging namens haar gestuurd. De actiegroep heeft dit ervaren als een uiting van minachting van een grote groep burgers.

Het is jammer dat ze er niet bij was, want ze had veel van de sprekers op de manifestatie kunnen leren. Mona Keijzer blijkt in de praktijk namelijk steeds maar weer hardnekkig vast te houden aan het eenzijdige statement dat “als we ons maar houden aan de internationale blootstellingsnormen die de ICNIRP heeft vastgesteld, dat we er dan vanuit kunnen gaan dat het veilig is”. Ondanks dat er een overweldigende hoeveelheid bewijs van het tegendeel is.

Alle politieke partijen waren uiteraard ook uitgenodigd voor de manifestatie. Alleen de Partij voor de Dieren kwam opdagen. Deze partij blijkt de problematiek wel serieus te nemen. Onlangs stelde Tweede Kamerlid Lammert van Raan van De Partij voor de Dieren nog een twintigtal scherpe vragen aan de staatssecretaris van EZK en de minister van LNV over de uitrol van 5G. Daar kunnen andere partijen nog een voorbeeld aan nemen!

Er is wel degelijk wat aan de hand

Er is namelijk wel degelijk wat mis. Om te beginnen dateren de blootstellingsnormen nog uit het jaar 1998 (de tijd van de GSM). Er is hierbij alleen rekening gehouden met de opwarmingseffecten en niet met de biologische effecten. Ook is er bij het vaststellen van de normen uitgegaan van een korte blootstelling en niet aan de realistische situatie dat je 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar wordt blootgesteld aan de vele soorten straling door elkaar heen. Veel schadelijke effecten komen pas na vijf tot tien jaar aan het licht. De blootstellingsnormen zijn veel te hoog, dat ervaren ook steeds meer mensen zelf.

5G moet het Internet of Things mogelijk gaan maken. Maar aangezien de 5G-frequenties een korter bereik hebben, moeten er heel veel zendantennes bijkomen. De overheid wil deze gaan plaatsen op lantaarnpalen, verkeerslichten, bushokjes, etc. Dit betekent dat de 5G-straling overal om ons heen in onze directe leefomgeving aanwezig gaat zijn. De straling van de 5G-antennes (small cells) komt ook bovenop de hoeveelheid straling die er nu al is van de huidige zendmasten.

Er zijn al vele duizenden onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken die allang hebben aangetoond dat er al ver beneden deze normen sprake kan zijn van gezondheidsschade. De afgelopen jaren is er al door diverse groepen van wetenschappers en artsen dringend geadviseerd om géén 5G uit te rollen. Zoals bijvoorbeeld het recente 5G Space Appeal waarin overheden dringend worden opgeroepen om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen. Dit appeal is inmiddels al 139.266 keer ondertekend door personen en organisaties uit 206 landen. Als je nog twijfelt over de effecten van straling, lees dan vooral deze Nederlandse vertaling van het Appeal.

Geen onderzoek gedaan naar gezondheidsrisico’s 5G

De overheid heeft onder andere als taak om de volksgezondheid te beschermen. Je zou dan ook verwachten dat er eerst uitgebreid onderzoek is gedaan naar de effecten van 5G-straling op de gezondheid van mensen, dieren en milieu. Helaas blijkt dit niet het geval te zijn. Er is vrijwel GEEN onderzoek verricht naar de gezondheidsrisico’s van 5G. Dit is ook bevestigd door de Gezondheidsraad.

Bekijk vooral ook even onderstaand videofragment (4:52 min.) van een hoorzitting over 5G van de Amerikaanse Senaat met de vertegenwoordigers van de telecom-industrie. Hieruit wordt pijnlijk duidelijk hoe weinig verantwoordelijkheid bedrijven en overheid nemen als het gaat om het garanderen van veiligheid en gezondheid van burgers. Uit de hoorzitting komt niet alleen het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek naar voren, maar ook het volledig ontbreken van financiering voor het doen van zulk onderzoek. Senator Richard Blumenthal eindigt dan ook zijn betoog met de woorden:

“So there really is no research ongoing. We are kind of flying blind here, as far as health and safety is concerned.”

5G komt uit oorlogsindustrie

Een ander punt is dat 5G gebruik maakt van hele andere zendtechnieken en van veel hogere frequenties (millimetergolven). Deze straling heeft een ander effect op ons lichaam. De verwachting is dat dit onder andere huidproblemen zal gaan veroorzaken (in de huid zitten zenuwcellen, bloedvaten, etc.).

Deze nieuwe technieken zijn ontwikkeld in de militaire industrie voor oorlogsdoeleinden. Het Amerikaanse leger maakt gebruik van deze technieken voor ‘crowd control’. Bekijk bijvoorbeeld deze video (3:11 min.).

Daarnaast maakt 5G het mogelijk om alles en iedereen met elkaar te verbinden. Dat klinkt mooi, maar hierdoor ontstaat ook een massaal controlesysteem dat gemakkelijk misbruikt en gehackt kan worden. Het is dan ook een ware privacy-nachtmerrie. Als we straks leven in een grote computersimulatie dan gaan de menselijke waarden verloren.

Kortom, er is alle reden om het voorzorgsprincipe toe te passen, maar de staatssecretaris ziet geen enkel probleem om toch gewoon 5G alvast uit te rollen. Want we moeten koploper zijn en de economische belangen staan voorop!

Gemeenten buitenspel gezet

En om ervoor te zorgen dat 5G zo snel mogelijk wordt uitgerold ligt er nu ook een wetsvoorstel waarin gemeenten verplicht worden om mee te werken aan de uitrol van 5G en om hun infrastructuur (lantaarnpalen, verkeerslichten, bushokjes, etc.) beschikbaar te stellen voor de plaatsing van 5G zendantennes (small cells). Daarnaast wordt door de overheid voorgesteld om de weigeringsgrond ‘gezondheid’ voor het plaatsen van een zendantenne te verwijderen uit de wet. Terwijl de gezondheid nu juist de allerbelangrijkste reden is om een zendantenne te weigeren. Niet alleen de burgers, maar ook de gemeenten worden hiermee volledig buitenspel gezet.

Voor de vorm werd er nog wel een internetconsultatie georganiseerd, waar alle betrokkenen op konden reageren. Deze startte in de week voor de zomervakantie en eindigde gisteren (een week na de zomervakantie). De timing is veelzeggend. Wat ook opviel was dat er bij de consultatie een vreemde vraag over een vrij onbelangrijk detail boven het reactieveld stond. In de praktijk bleken veel mensen hierdoor in verwarring te raken, waardoor ze niet reageerden. Een bewuste of een onbewuste fout? Desondanks zijn er 1168 reacties van burgers, gemeenten en andere organisaties. De overgrote meerderheid betreft reacties van burgers die vanwege de gezondheidsrisico’s niet willen dat 5G wordt uitgerold.

Niet bang, maar boos

En die burgers zijn geen ‘bange burgers die gerustgesteld moeten worden’ of ‘complotdenkers’ zoals de overheid en media regelmatig suggereren. Mensen die gezondheidsklachten ervaren door straling zijn vooral ervaringsdeskundigen die zich noodgedwongen hebben moeten verdiepen in de materie. Juist deze mensen zijn uitstekend geïnformeerd en hebben veel verstand van zaken. Zij zijn niet zozeer bang, maar vooral boos dat er niet naar ze geluisterd wordt en dat ze niet serieus worden genomen, ondanks alle signalen die zij geven. Als je je daadwerkelijk verdiept in de materie, dan is het luid en duidelijk dat hier veel meer aan de hand is.

Helaas blijken ook de media veelal braaf achter het ‘overheidsmantra’ aan te lopen. Bijna elk nieuwsbericht over de gezondheidsrisico’s van straling wordt afgesloten met het geruststellende bericht ‘dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat straling schadelijk zou zijn en dat als we ons maar aan de blootstellingsnormen houden dat dit volkomen veilig is’. Maar een vaak herhaald bericht maakt het nog geen waarheid. Het stug blijven verwijzen naar de ICNIRP, die deze blootstellingsnormen ooit heeft vastgesteld, is inmiddels meer een excuus geworden om maar niet naar de feiten te hoeven kijken. Gelukkig beginnen die feiten nu wel langzaam maar zeker de waarheid te achterhalen.

Nieuwe demonstraties

De eerste landelijke demonstratie om 5G te stoppen is inmiddels een feit. Er zijn door de organisatie ruim duizend deelnemers geteld. Dat is een grote opkomst, zeker omdat het op een maandag was (een werkdag voor veel mensen). En zeker ook gezien het feit dat juist stralingsgevoelige mensen niet naar dit soort bijeenkomsten kunnen komen vanwege de enorme hoeveelheid straling in bussen, treinen, langs de snelweg en in Den Haag zelf. Des te schrijnender was het dan ook dat de staatssecretaris niet de moeite heeft willen nemen om op te komen dagen bij de manifestatie.

Maar deze landelijke demonstratie was pas het begin, er zullen nog veel meer demonstraties en acties gaan volgen. Net zolang tot de overheid wel naar ons luistert. Aanstaande zondag 15 september wordt er van 19.00 tot 22.00 uur een groot 5G congres georganiseerd in de Melkweg in Amsterdam: ‘The Trojan Horse‘. Dat belooft een hele interessante avond te worden. Emil Möller zal diverse mensen interviewen, waaronder Barrie Trower via skype. Barrie Trower is één van ’s werelds grootste experts in EMV (elektromagnetische velden) en werkte bij de Royal Navy en de British Secret Service.

Verder wordt bij Milieudefensie momenteel geïnventariseerd of er voldoende interesse is om op zaterdag 12 oktober 2019 een extra Algemene Leden Vergadering in te lassen in Utrecht. De motie ‘5G, Weg ermee!’ zal dan besproken gaan worden. Wil jij ook dat Milieudefensie hier aandacht aan besteed, meld je dan bij hen aan. Ook als je geen lid bent, kun je via een mail aangeven dat je dit een belangrijk onderwerp vindt en dat je wilt dat dit ook door Milieudefensie wordt opgepakt.

Ondertussen wordt er door diverse groepen hard gewerkt aan nieuwe acties. We houden je op de hoogte.

Silvia Belgraver

De landelijke demonstratie in de reguliere media:

NRC – Elektrogevoeligen: ‘Straks kan ik niet meer naar buiten’
Hart van Nederland – Honderden mensen demonstreren tegen 5G-internet: ‘Wij zijn geen proefdieren’
De Telegraaf (video) – Protest tegen 5G: is de straling gevaarlijk?
De Telegraaf – Stralingsgevaar? Dit moet je weten over 5G
Omroep West – Honderden mensen betogen tegen 5G-internet in Den Haag
NOS – Honderden betogers bij demonstratie tegen 5G
De Stentor – Actiegroep uit Noordoostpolder demonstreert in Den Haag tegen 5G
Trouw – 5G is vergelijkbaar met wifi, toch is er angst en protest
AD – Vandaag landelijk protest tegen 5G: ‘We strijden tegen onrecht’
Radio 1 – nieuwsitem over demonstratie bij Nieuws en Co om 17:49 uur


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.