9 september 2019: massaal protest tegen 5G in Den Haag

9 september 2019. Wat een dag!

Om uiting te geven aan hun ernstige bezwaren protesteerden meer dan 1000 demonstranten tegen de voorgenomen uitrol van 5G, de vijfde generatie van ons mobiele netwerk. Het door Actiegroep 5G Den Haag georganiseerde protest richtte zich op de schending van:

  1. Het recht op Gezondheid.
  2. Het recht op Privacy.
  3. Het recht op Democratie.
  4. Het recht op Bescherming van het leefmilieu.

Na de protestmars volgde rond lunchtijd een manifestatie met meerdere sprekers op het Toernooiveld, op drie minuten loopafstand van het binnenhof. Politici waren uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en de organisatie wilde graag een informatiemap aan staatssecretaris Mona Keijzer overhandigen. Zij wees de uitnodiging echter af en ook andere politici lieten hun gezicht niet zien.

Tijdens de manifestatie gingen de sprekers in op de ontwikkelingen en inzichten tot nu toe wat betreft de effecten van draadloze mobiele netwerken op gezondheid, privacy en democratie. Vanuit Let’s Talk About Tech hebben Anouk en Anne een speech gehouden. Ook de opening door de organisatoren van de demonstratie en de speeches van natuurkundige Jan van Gils, journaliste Maria van Boekelen van WeAreChange, ethica en onderzoeker Alja Hoeksema en Marloes van Mensvoort van Verminder Electrosmog zijn hier terug te zien.

Berichtgeving in de media

Er was veel pers aanwezig en de berichtgeving was vaak ietwat gekleurd. Jammer was dat er in de media geen overzichtsbeelden zijn vertoond waaruit bleek hoeveel betogers er waren. Daarop was duidelijk te zien dat het geen ‘enkele honderden’ betogers betrof, maar dat het door het organiserend comité getelde aantal van 1000 meer in de buurt kwam. Verder kwamen in vele items woorden als ‘bang’, ‘angst’ of ‘vrezen’ prominent naar voren en werd er vooral ingezoomd op de meer ‘dramatische’ spandoeken en uitdossingen. Opvallend blijft dat de oprechte verontwaardiging van deze burgers en de aanvullende informatie die ze brachten over de voorgenomen uitrol door de media nog weinig wordt opgepakt.

   

De Telegraaf durfde met het item ’Protest tegen 5G: is de straling gevaarlijk?’ wel een beeld neer te zetten dat de realiteit goed weergeeft. En deze woorden van Prof. dr. Ir. Kromhout (voorzitter Commissie Electromagnetische Velden, Universiteit Utrecht) in het RTL nieuws over de uitrol van 5G zetten wellicht ook aan het denken:

Je zou verwachten, net zoals bij de introductie van chemische stoffen, van bestrijdingsmiddelen dat er eerst goed uitgezocht wordt van of iets schadelijk is of niet voordat het op de markt komt. Dat gebeurt hier dus in veel mindere mate. Er liggen heel veel maatschappelijke belangen, ja zakelijke belangen die ervoor zorgen dat dit soort dingen toch redelijk snel op de markt komen.

Verder was het artikel ‘Elektrogevoeligen’: ‘Straks kan ik niet meer naar buiten’ in het NRC één van de betere verhalen, met een genuanceerdere weergave van de redenen waarom burgers in actie komen tegen de alsmaar toenemende straling van draadloze netwerken. Zo komen onder andere het gebrek aan erkenning van gezondheidsklachten als gevolg van straling en het gebrek aan inspraak van zowel gemeenten als burgers bij de uitrol van 5G aan bod:

In een brief aan Economische Zaken maakt Maastricht bezwaar tegen de voorgenomen aanpassing van de Telecomwet. Die maakt het mogelijk dat telecomaanbieders zonder toestemming van de gemeente 5G-antennes aanbrengen op bushokjes en lantaarnpalen. „Dat betekent dat de gemeente in feite weinig heeft in te brengen en moet gedogen dat openbare gebouwen en andere publieke infrastructuur … gebruikt kunnen worden voor het aanbrengen van Small Cells op een schaal die we niet eerder gezien hebben”, aldus Maastricht in de brief. De gemeente eist daarnaast dat met onderzoek wordt aangetoond dat 5G geen risico vormt voor de volksgezondheid.

Overigens is gemeente Maastricht niet de enige die zich naar aanleiding van de voorgenomen wetswijzigingen met betrekking tot de uitrol van 5G die bezwaren heeft geuit op de internetconsultatie die op 9 september afliep. Ook andere gemeenten hebben kritisch gereageerd, onder andere Den Haag, Eindhoven, Breda en Heemstede. Voor de reacties zie https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reacties.

Verslaglegging door deelnemers

Tijdens de demonstratie hebben vele aanwezigen foto’s gemaakt en gefilmd en na afloop hun ervaringen online gedeeld. Deze beelden, teksten en filmpjes hebben de media (nog) niet gehaald, maar geven een goede indruk van de opkomst en de sfeer tijdens de demonstratie. Kijk hier voor onze sfeerimpressie van de demonstratie.

Geschreven door: Let’s Talk About Tech


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.