Privacy

De website StralingsBewust.info verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Je kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.

Verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt doorgegeven. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Naam
– E-mailadres

Doel verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om te kunnen reageren op e-mailberichten indien je contact met ons zoekt.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Naam en adresgegevens inzake facturering voor advertenties bewaren wij maximaal 7 jaar (wettelijk verplichte bewaartermijn voor de administratie).

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Wij verstrekken jouw gegevens niet zonder jouw toestemming aan derden, tenzij wij hiertoe verplicht worden gesteld door de wet of een rechterlijke uitspraak. Onze website wordt gehost door Greenhost. Er worden door hostingprovider Greenhost gegevens verwerkt die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan te merken zijn als persoonsgegevens. Greenhost is hierover de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving. Net als de meeste webservers slaat de Greenhost webserver standaard de volgende gegevens van je bezoek op in haar logboeken: je IP-adres, de browser die je gebruikte, het refererend adres, de pagina die je bezoekt, de datum en tijd van je bezoek.

Contactformulier
Je reactie via het contactformulier wordt per traditionele e-mail verstuurd naar de redactie, die werkt met een e-mailaccount gehost bij onze hostingprovider Greenhost. Je e-mailadres is verplicht, anders kunnen we geen reactie versturen. Zorg dat je geen onnodige privacygevoelige informatie invult in het formulier.

Nieuwsbrief
Bij inschrijving op de nieuwsbrief wordt het opgegeven e-mailadres opgeslagen, inclusief de datum en tijd van de aanmelding. Bij uitschrijving worden deze gegevens verwijderd. Uitschrijving kan met de knop onderaan de nieuwsbrief of via een verzoek middels het contactformulier. De nieuwsbrief wordt verzonden door onze eigen website. De nieuwsbrief bevat los van het e-mailadres geen persoonlijke gegevens, er worden geen profielen samengesteld. De e-mailadressen worden niet gedeeld met derden.

Donaties
Om de webhosting, het onderhoud en de ontwikkeling van de website te kunnen financieren hebben wij een donatiemogelijkheid via iDeal op onze website geplaatst. De betalingen vinden plaats via een derde partij, namelijk Mollie.com. Dit is een professionele dienstverlener voor betalingen. Mollie is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving. Van donaties ontvangen wij de volgende gegevens: betaaldatum, bedrag en naam. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij noodzakelijk vanuit wettelijke verplichtingen.

Boekenpagina
Op de boekenpagina op onze website hebben wij een selectie relevante boeken aangeboden. De verkoop van deze boeken geschiedt rechtstreeks via Bol.com en Succesboeken.nl, hierna te noemen de Boekverkopers. Er worden door de Boekverkopers gegevens verwerkt die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan te merken zijn als persoonsgegevens. De Boekverkopers zijn de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving. Omdat zij deze gegevens zelfstandig verzamelen en verwerken, en wij alleen op geaggregeerd niveau toegang tot deze gegevens ontvangen, bestaat er tussen de Boekverkopers en StralingsBewust.info geen verwerkersrelatie in de zin van de wet.

Cookies of vergelijkbare technieken
Wij gebruiken geen cookies. Er is geen tracking door overige derde partijen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. En je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit betekent dat je een verzoek kunt indienen om de geregistreerde persoonsgegevens bij ons op te vragen. Je kunt een verzoek voor bovengenoemde zaken indienen via het contactformulier. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– Onze website maakt gebruik van TLS/SSL voor een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Disclaimer
Alle op deze website genoemde werkgroepen/actiegroepen en de schrijvers van artikelen en nieuwsberichten handelen onder eigen verantwoordelijkheid. StralingsBewust.info verzamelt alleen de informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het handelen van de genoemde partijen of de door hen weergegeven informatie. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de wijze waarop de gelinkte en geciteerde websites met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor het privacybeleid van de site die je bezoekt.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.