Verzamelpunt voor informatie en nieuws over straling

De digitalisering verandert onze samenleving in een razendsnel tempo. Er is een wereld aan het ontstaan waarin alles en iedereen draadloos en snel met elkaar ‘moet’ kunnen communiceren. Dit levert praktische toepassingen op, maar er wordt voorbij gegaan aan het feit dat deze almaar toenemende hoeveelheid straling nadelige effecten heeft op onze gezondheid.

Grote groepen mensen signaleren al jarenlang dat zij (ernstige) gezondheids­klachten ervaren door deze straling. Het standpunt van de Gezondheidsraad is dat straling geen gezondheids­klachten zou kunnen opleveren zolang het maar binnen de vastgestelde blootstellings­normen blijft. Uit vele duizenden onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken is echter allang gebleken dat dit standpunt niet overeen komt met de werkelijkheid. Ook ver beneden de normen heeft straling aantoonbare biologische effecten en verstoort het vele processen in ons lichaam.

Uitrol 5G

Inmiddels heeft de overheid toegestaan dat de bevolking, naast de huidige zendantennes, nu ook wordt blootgesteld aan 5G. En dat terwijl er nog vrijwel geen onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico’s van 5G. In plaats van het toepassen van het voorzorgsprincipe worden we als bevolking gebruikt als proefkonijnen.

Bij de 5G-frequentieveiling in juli 2020 heeft de overheid zelfs verplicht gesteld dat telecomaanbieders binnen twee jaar moeten zorgen voor een mobiele dekking van 98% van het grondgebied van élke gemeente. Mensen die gezondheids­klachten ervaren door straling kunnen (straks) letterlijk nergens meer wonen en leven. En dat vinden wij een zorgwekkende situatie!

Onze oproep aan de overheid:
  1. Informeer burgers, scholen, huisartsen, gemeenten en andere betrokkenen over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling, zodat er op een veilige manier gebruik gemaakt kan worden van de digitale technologie.
  2. Stop met de uitrol van 5G, zolang niet bewezen is dat dit veilig is voor de volksgezondheid.
  3. Doe eerst onafhankelijk onderzoek naar de biologische- en langetermijneffecten van straling op de volksgezondheid en de gevolgen voor dieren, natuur en milieu.
  4. Organiseer eerst een grootschalig maatschappelijk debat over nut, noodzaak en consequenties van 5G. In een democratisch land horen burgers ook zeggenschap te hebben over het beleid.
  5. Zorg dat gemeenten hun autonomie en regierol behouden in hun eigen regio, zodat ze kunnen inspelen op lokale situaties.
  6. Zorg ervoor dat er in alle gemeenten ook stralingsarme woongebieden blijven bestaan, zodat stralingsgevoelige mensen ergens kunnen wonen en leven.

Aktueel

Omroep Ongehoord Nieuws besteedt uitgebreid aandacht aan gevolgen straling voor gezondheid
Bron: Ongehoord Nieuws 2 mei 2024

Op 2 mei werd er in de uitzending van omroep Ongehoord Nieuws uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen van straling voor onze gezondheid. Een goed, integer en informatief gesprek. Zo kan het dus ook! In de uitzending werden Rob van der Boom, voorzitter van Stichting EHS, en Sander van den Raadt, gemeenteraadslid van Trots Haarlem, geïnterviewd. Maar ook de andere aanwezigen toonden oprechte interesse in het onderwerp, waardoor er een mooi gesprek ontstond van zo’n 22 minuten. Je kunt de uitzending hier terugkijken (van 03:50 tot 26:00 min.) of lees hier de samenvatting van wat er zoal werd besproken.

Prachtig burgerinitiatief in gemeente Renkum

Diverse gemeenten zijn al volop bezig met het maken van plannen voor de invoering van de zogenaamde ‘slimme lantaarnpalen’ met ingebouwde camera’s, geluidssensoren, wifi, 5G, etc. Maar ze vergeten vaak daarbij eerst te onderzoeken wat de gevolgen hiervan zijn voor o.a. de privacy en gezondheid. Burgers worden meestal zelfs in het geheel niet betrokken bij de smart city plannen. En dat is natuurlijk de wereld op z’n kop. Gemeenten zijn er om de belangen van haar burgers te behartigen.

Een groep inwoners uit gemeente Renkum heeft via een WOB-verzoek inzage gevraagd in de smart city-plannen. De belangrijkste stukken werden echter vanwege vertrouwelijkheid niet openbaar gemaakt. Burgerinitiatief Burgers aan Zet heeft daar bezwaar tegen ingediend en op 15 mei 2024 het recht benut om in te spreken bij de gemeenteraadsvergadering. Een prachtig pleidooi dat het waard is om te bekijken. En gelijk een mooi voorbeeld voor anderen. Lees meer…

Historische omslag: erkenning EHS in Nederland is een feit!

Op het symposium Digitalisering en Energietransitie van het door de Overheid ingestelde Kennisplatform Elektromagnetische Velden, wat plaatsvond op 29 november 2023 in Beeld en Geluid te Hilversum, stond elektrogevoeligheid prominent op de agenda! Tevens werd een recente beleidsverandering van het Kennisplatform EMV inzake elektrogevoeligheid aangekondigd. Oud-staatssecretaris Medy van der Laan vertelde op openhartige wijze over haar elektrogevoeligheid en deed een aantal aanbevelingen. Lees artikel…

Geweldig om te zien dat er nu daadwerkelijk veranderingen zichtbaar aan het worden zijn. Er is veel bereikt de afgelopen periode. Deze eerste vorm van erkenning door het Ministerie van VWS is mede tot stand gekomen na een reeks gesprekken van de Stichting EHS met de gehandicapten­organisatie Ieder(in), het College van de Rechten van de mens en diverse contacten met het Ministerie van VWS vanaf maart 2022.

Maar ook de jarenlange inzet van vele stralingsbewuste groepen en personen heeft veel bijgedragen aan het maatschappelijke draagvlak dat nu steeds meer vorm begint te krijgen. Mooie resultaten; dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Maar dit is pas het begin van de omwenteling, dus we willen iedereen oproepen om vooral door te gaan met het zorgen voor meer stralingsbewustwording. Ieder op z’n eigen manier, samen sterk!

Niet nog een radar in Herwijnen

Het ministerie van Defensie wil nog steeds doorzetten met de plaatsing van een nieuwe militaire radar pal tegen de kern van het dorpje Herwijnen (West-Betuwe). En dat terwijl er op die locatie al een KNMI-radar staat en er niet aan de ICNIRP-blootstellingsrichtlijnen kan worden voldaan. Steun ook de lokale actievoerders! Lees meer…

iPhone 12 uit winkels gehaald vanwege te hoge straling, maar wat zit hier achter?

Afgelopen week was in de media te lezen dat Frankrijk de iPhone 12 uit de winkels haalt vanwege te hoge straling. Tegelijkertijd moedigt Apple mensen aan om de iPhone 15 aan te schaffen, een telefoon die geschikt is voor 5G. Helaas blijkt het Kennisplatform EMV vooral misleidende informatie te geven. Nogal zorgwekkend, aangezien zij aantoonbaar weten dat hier meer aan de hand is. Lees meer…

Goed nieuws: Het boek The Invisible Rainbow is naar het Nederlands vertaald

Het boek De Onzichtbare Regenboog van Arthur Firstenberg maakt duidelijk hoe elektriciteit en draadloze communicatie grote invloed kunnen hebben op je fysieke én mentale gezondheid. Dit makkelijk leesbare boek is een aanrader voor iedereen die gezond wil blijven of weer wil worden. Maar het is ook een goede informatiebron voor politici, beleidsmakers, gemeenteraadsleden en andere mensen die zich in willen zetten voor een gezonde leefomgeving. Lees meer…

Tijdschrift Milieu komt met themanummer over Elektromagnetische velden

Het Tijdschrift Milieu (uitgave van VVM) kwam in mei 2023 met een inhoudelijk Themanummer over Elektromagnetische velden. Er stonden maar liefst 4 artikelen in over EMV: over beleid & normen, de effecten op flora en fauna, het energieverbruik van draadloze apparatuur/dataverkeer en over de ervaringen met EMV en elektrogevoeligheid. Mooi dat er ook vanuit die hoek aandacht is voor dit belangrijke onderwerp. Hopelijk zorgt dit weer voor meer bewustwording.

Goed nieuws uit Apeldoorn: Uitrol ‘witte kastjes’ gaat niet door

Een mooi resultaat van de Werkgroep Bezorgde Burgers Apeldoorn! Na een petitie, een brieven-actie en gesprekken met de gemeente is het uiteindelijk gelukt om de uitrol van de multipoint-kastjes (‘witte kastjes’) door het bedrijf RadioLED tegen te houden. Op 11 april 2023 heeft gemeente Apeldoorn aangegeven de samenwerking met het bedrijf RadioLED te beëindigen. Alle inspanningen van de werkgroep en medestanders zijn uiteindelijk beloond. Lees meer…

Europese burgers reizen naar Europees Parlement om straling onder de aandacht te brengen

Op dinsdag 7 februari 2023 bracht Europeans for Safe Connections een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel. Zij namen, samen met burgers uit heel Europa die helemaal naar Brussel waren afgereisd, deel aan een workshop die werd georganiseerd door een aantal Europese Parlementsleden. Bekijk hier het verslag en de video’s van de workshops.

Raad van State negeert gezondheidsargumenten 5G – Update Wilma de Jong

Op 28 december 2022 sprak de Raad van State vonnis in de hoger beroepsprocedure die door de gemeente Berkelland en de KPN was aangespannen tegen de uitspraak van de lagere bestuursrechter in Arnhem van 18 december 2020. Na een turbulente tijd, brengt Wilma de Jong jullie hierbij verslag van het vonnis van de Raad van State in de procedure rond de zendmast in Haarlo. Lees meer…

Stop 5G petitie op 20 december aangeboden aan Tweede Kamercommissie VWS

Dinsdagmiddag 20 december 2022 was het zover: de Nederlandse petitie Stop 5G werd in Den Haag aangeboden aan de leden van de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kern van deze petitie is dat de overheid onvoldoende oog heeft voor de gevolgen van draadloze communicatie voor de gezondheid. Lees hier het verslag van de petitie-aanbieding.

En lees ook dit nieuwsbericht van BVNL, waarin zij aangeven grootschalig, wetenschappelijk onderzoek naar de potentiële gezondheidsgevolgen van 5G onontbeerlijk te vinden en ervoor pleiten dat de vele zorgen die leven in de samenleving serieus worden genomen.

Groen licht voor 5G gebaseerd op frauduleus rapport

Een frauduleus rapport ‘5G en Gezondheid’ van de Gezondheidsraad is de basis voor de verzekering aan burgers, het parlement en het kabinet dat er geen reden is om ons zorgen te maken over de gezondheidseffecten van 5G. Het onderzoek is niet deugdelijk uitgevoerd, maar erger nog, er blijkt sprake te zijn van regelrechte fraude. Lees verder…

Stralingsbewust Zeist krijgt € 15.000 subsidie voor informatiepunt

Op 20 april werd tijdens een gemeenteraadsvergadering een voorstel om Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist € 15.000 subsidie te geven voor het ondersteunen, informeren en adviseren van inwoners met klachten over elektromagnetische straling unaniem aangenomen. Lees in ons eerdere bericht wat hieraan vooraf ging. Inmiddels is de stichting opgericht en is het informatie- en adviespunt voor de inwoners van Zeist een feit. Zie voor meer informatie www.stralingsbewustzeist.nl. Een prachtig resultaat!

5G is niet veilig, aldus voormalig president van Microsoft Canada

Video-oproep (10:49 min.) van Frank Clegg, voormalig president van Microsoft Canada. Hij heeft 40 jaar in de technologiesector gewerkt en verklaart dat 5G niet getest is. Hij vindt de huidige implementatie van draadloze technologie niet veilig en potentieel schadelijk voor de gezondheid. De macht verschuift steeds meer naar de telecomindustrie. Clegg benadrukt de noodzaak om te zorgen voor onderzoek en wetgeving voor veiligere technologie.

Uitgelichte berichten

Nieuwsberichten

Op de pagina Nieuws kun je alle nieuwsberichten lezen die zijn geplaatst op de website StralingsBewust.info. Dit is een open platform waar we inhoudelijke artikelen verzamelen naar aanleiding van het nieuws of activiteiten rondom informatieavonden, actiegroepen, etc. Het doel van deze nieuwsberichten is om te zorgen voor meer stralingsbewustzijn bij gemeenten, scholen, (huis)artsen en andere mede-mensen.

Mocht je ook een informatief artikel of bericht willen schrijven dan is dat welkom. Het is niet de bedoeling dat hier reclame wordt geplaatst. Teksten kunnen aangeleverd worden via de contactpagina.

Stralingsbewuste websites

Gelukkig is de bewustwording van de effecten van straling op onze gezondheid groeiende. Vanuit de samenleving zelf zijn er al diverse regionale en landelijke informatieve websites ontstaan rondom straling. Zie bijvoorbeeld:

Stichting EHS  |  StopUMTS  |  Stichting Stralingsbewust ZeistEMF kaart NL  |  Stop5GNL  |  Op naar een Stralende Toekomst  | SOS straling  |  Verminder Electrosmog  |  Let’s Talk About Tech  |  Zeeuws Platform Stralingsrisico  |  Beperk de straling  |  Wireless Info  |  Stralingsleed  |  Straling Bewust Goeree-Overflakkee  |  Vereniging EHS Vlaanderen  |  Collectief Stop5G.be  |  Environmental Health Trust  |  Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit

Waar staan zendmasten

Op het Antenneregister is te zien waar de zendmasten in Nederland precies staan, wanneer ze zijn geplaatst, welke frequentie wordt gebruikt, wat het vermogen is, op welke hoogte ze staan en in welke richting ze stralen. Zie voor diverse andere antenneregisters en kaarten van wifi hotspots, in Nederland en in het buitenland, de pagina Waar staan zendmasten.

Gemeenten

Alle gemeenten krijgen vroeger of later te maken met de opkomst van slimme technologieën, zoals slimme lantaarnpalen (met wifi, sensoren en camera’s), slimme verkeerslichten, etc. Om dit mogelijk te maken wil de overheid vanaf 2020 overal op lantaarnpalen en in bushokjes zend-antennes (5G) laten plaatsen. Dit heeft een enorme toename van de hoeveelheid straling in de directe leefomgeving van inwoners tot gevolg. Wij roepen de gemeenten hierbij dan ook op om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van hun inwoners en te zorgen voor stralingsbewust beleid. Wij verwijzen alle gemeenteraadsleden graag naar onze pagina Advies aan gemeenten.

Actiegroepen in Nederland

Op de plattegrond hiernaast kun je zien waar al stralingsbewuste burgerinitiatieven en actiegroepen actief zijn in Nederland. Dat zijn er momenteel al ruim 60! Mocht je je willen aansluiten bij een groep, dan kun je op de plattegrond de contactinformatie vinden.

Zie voor een overzicht van diverse acties en voorlichtings­bijeenkomsten die onlangs zijn georganiseerd door de diverse actiegroepen deze pagina. Aanvullingen zijn welkom, daar kun je anderen weer mee inspireren. Je kunt dit doorgeven via onze contactpagina.

Help jij ook mee?

Elke verandering begint met bewustwording. Aangezien er nog veel onwetendheid is in Nederland, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meehelpen door het onderwerp bespreekbaar te maken.

Op deze website staat veel informatie over straling, tips om straling te beperken / af te schermen, een breed aanbod van relevante nieuwsberichten, boeken, video’s, lokale actiegroepen, een stappenplan, diverse voorbeeldbrieven en brochures. Help jij ook mee? Samen maken we het verschil!

Elke waarheid doorloopt drie stadia:
Eerst wordt ze belachelijk gemaakt;
Dan wordt ze hevig bestreden;
Tenslotte wordt ze als vanzelfsprekend aangenomen.

Arthur Schopenhauer, Duitse filosoof