Verzamelpunt voor informatie en nieuws over straling

Onze samenleving is aan het veranderen. De digitalisering is in opkomst en mensen maken steeds meer gebruik van draadloze technologieën en elektrische apparatuur. Hierdoor worden wij ook steeds meer blootgesteld aan de bijbehorende elektromagnetische velden (straling).

Het standpunt van de Gezondheidsraad en het Agentschap Telecom is dat straling geen gezondheids­klachten zou kunnen opleveren. Helaas blijkt de overheid ons niet van eerlijke en volledige informatie te voorzien. Uit vele duizenden wetenschappelijke onderzoeken is allang gebleken dat dit standpunt niet overeen komt met de werkelijkheid. Vele mensen signaleren al jarenlang dat zij wel degelijk (ernstige) gezondheidsklachten ervaren door deze straling.

Als de overheid ons niet juist informeert, dan moeten wij het als burgers zelf maar gaan doen. En zo is deze website ontstaan als landelijk platform. Wij roepen burgers, scholen, huisartsen, gemeenten en overheden op om zich te informeren over het fenomeen straling en om op een bewuste en veilige manier gebruik te maken van de digitale technologie.

Aktueel

GGD pleit voor stralingsvrij woongebied en behandelcentrum

Gelukkig komt elektrogevoeligheid steeds vaker in het nieuws. Sinds een paar maanden is er een stralingsvrije camping als toevluchtsoord voor mensen die gezondheidsklachten ervaren door straling. Het gaat om Camping Waldruh in Getelo, dit ligt vlak over de grens met Duitsland (in de buurt van Almelo). EenVandaag heeft hier in hun televisie-uitzending uitgebreid aandacht aan besteed.

Fred Woudenberg, Hoofd van de afdeling Gezondheid & Milieu van de GGD, geeft in de uitzending aan dat elektrogevoeligheid wetenschappelijk nog niet erkend is, maar dat het wel heel belangrijk is dat er een goed behandelcentrum gaat komen voor elektrogevoelige mensen, “omdat het belangrijk is dat mensen hun leven toch een beetje op de rails kunnen houden”. Daarnaast geeft hij aan “dat het voor mensen die echt heel erg lijden goed zou zijn als er een stralingsvrij gebied komt. Al is het maar een vierkante kilometer in Nederland waar mensen even tot rust kunnen komen.” Lees meer…

De overheid vindt de volksgezondheid blijkbaar niet belangrijk

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft het Actieplan Digitale Connectiviteit inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin valt te lezen dat Nederland hard aan het werk moet om digitale koploper te blijven. Om dat te realiseren komt er o.a. een dekkingsplicht van 98% van de oppervlakte van elke gemeente van Nederland met een minimale datasnelheid. Er blijven daardoor bijna geen stralingsarme woonplekken meer over. Voor de economische en commerciële belangen is goed gezorgd, maar de gevolgen voor de volksgezondheid worden nog steeds niet serieus genomen.

In het 48 pagina’s tellende actieplan is er welgeteld één alinea opgenomen over de vele zorgen die via de openbare internetconsultatie zijn geuit over de risico’s voor de volksgezondheid. En om de burgers te beschermen tegen deze bedreiging is er één actiepunt vastgesteld, namelijk om de normen die al worden toegepast nu ook officieel vast te leggen. Een internetconsultatie lijkt zo toch meer op een formaliteit, dan op het echt serieus nemen van dringende signaleringen van burgers. Lees meer…

Motie Duurzaam Antennebeleid Weesp unaniem aangenomen

Op 29 mei is de petitie ‘Geen zendmast aan de Leeuwenveldseweg’ met 247 handtekeningen overhandigd aan de gemeente Weesp. Na een hoorzitting en diverse gesprekken heeft de lokale politiek de stralingsproblematiek serieus opgepakt. Op initiatief van GroenLinks is de motie ‘Duurzaam Antennebeleid’ namens GroenLinks, PvdA, CDA en VVD ingediend. Deze motie is op 14 juni unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Weesp.

In de motie wordt het college o.a. opgeroepen om bij aanvragen van vergunningen voor zendmasten bewoners mee te nemen in het besluitvormingsproces waar deze masten geplaatst worden. Om hierbij het voorzorgsprincipe toe te passen en geen zendmasten nabij woningen toe te staan, de straling te minimaliseren met behoud van bereik en met de providers in overleg te gaan om plekken te zoeken die zo weinig mogelijk conflict opleveren met bewoners. En om het gemeentelijk Antennebeleid te toetsen aan de huidige staat van ontwikkeling op telecommunicatiegebied en het huidige EU- en landelijke beleid zodat het actueel is voor de uitrol van het 5G netwerk. Lees meer…

Stralingsbewuste websites

Gelukkig is de bewustwording van de effecten van straling op onze gezondheid groeiende. Vanuit de samenleving zelf zijn er al diverse regionale en landelijke informatieve websites ontstaan rondom straling. Zie bijvoorbeeld:

Stichting EHS  *  StopUMTS  Verminder Electrosmog  SOS straling  *  CPLD  *  Wireless Info   Zeeuws Platform Stralingsrisico  *  Stralingsbewust Zuid-Kennemerland  Beperk de straling  Stralingsleed   Vereniging EHS Vlaanderen

Nieuwsoverzicht

Op de pagina Nieuwsoverzicht hebben wij de links naar de nieuwsberichten en blogs van o.a. bovenstaande stralingsbewuste websites handig in een totaaloverzicht verzameld.

Op de pagina Nieuws StralingsBewust.info kun je de nieuwsberichten lezen die zijn geplaatst op de website StralingsBewust.info. Dit is een open platform waar iedereen artikelen kan plaatsen of inhoudelijke reacties naar aanleiding van het nieuws of activiteiten rondom informatieavonden, actiegroepen, etc. Het doel van deze nieuwsberichten is om te zorgen voor meer stralingsbewustzijn bij gemeenten, scholen, (huis)artsen en andere mede-mensen.

Mocht je ook een informatief artikel of bericht willen schrijven dan is dat welkom. Het is niet de bedoeling dat hier reclame wordt geplaatst. Teksten kunnen aangeleverd worden via de contactpagina.

Waar staan zendmasten

Op het Antenneregister is te zien waar de zendmasten in Nederland precies staan, wanneer ze zijn geplaatst, welke frequentie wordt gebruikt, wat het vermogen is, op welke hoogte ze staan en in welke richting ze stralen. Zie voor de antenneregisters en kaarten van wifi hotspots in het buitenland de pagina Plattegrond zendmasten NL en Buitenland.

Gemeenten

Alle gemeenten krijgen vroeger of later te maken met de opkomst van slimme technologieën, zoals slimme lantaarnpalen (met wifi, sensoren en camera’s), slimme verkeerslichten, etc. Om dit mogelijk te maken zullen er vanaf 2020 overal op lantaarnpalen en in bushokjes zend-antennes (5G) geplaatst gaan worden. Dit heeft een enorme toename van de hoeveelheid straling in de directe leefomgeving van inwoners tot gevolg. Wij roepen de gemeenten hierbij dan ook op om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van hun inwoners en te zorgen voor stralingsbewust beleid. Wij verwijzen alle gemeenteraadsleden graag naar ons overzicht met voorbeelden van wat de gemeente zelf kan doen.

Help jij ook mee?

Elke verandering begint met bewustwording. Aangezien er nog veel onwetendheid is in Nederland, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meehelpen door het onderwerp bespreekbaar te maken. Op deze website staat veel informatie over straling, een breed aanbod van relevante nieuwsberichten van diverse stralingsbewuste bronnen, boeken, video’s, artikelen, lokale actiegroepen en diverse voorbeeldbrieven en flyers. Help jij ook mee?

Aanvullingen zijn welkom. Je kunt dit doorgeven via de contactpagina.

Elke waarheid doorloopt drie stadia:
Eerst wordt ze belachelijk gemaakt;
Dan wordt ze hevig bestreden;
Tenslotte wordt ze als vanzelfsprekend aangenomen.

Arthur Schopenhauer, Duitse filosoof