StralingsBewust Verzamelpunt

Nieuwsbrief Augustus 2019

Het aftellen is begonnen... Over 10 dagen vindt de landelijke demonstratie tegen de uitrol van 5G plaats. Inmiddels hebben ruim 500 mensen zich aangemeld, we streven naar minstens 1000 deelnemers. Het is echt heel belangrijk dat we duidelijk zichtbaar aan de overheid laten zien dat we geen 5G willen, dus neem alvast vrij van je werk en zorg dat je er op maandagmiddag 9 september bij bent in Den Haag!
Kick Out 5G
En vergeet ook niet om je reactie te geven op het wetsvoorstel van de overheid dat de uitrol van 5G mogelijk maakt. Wilma de Jong heeft een informatief artikel geschreven over hoe dat nu zit met deze internetconsultatie en Marjolein Mol heeft overzichtelijk de zeven redenen waarom we geen 5G willen op een rijtje gezet.

In Maastricht is vorige maand de eerste 5G-testverbinding tot stand gekomen. Bezorgde Maastrichtenaren organiseerden vorige week een informatiebijeenkomst en deze week vond er een protestactie plaats voor het stadhuis. Met de toename van de hoeveelheid zendantennes, stijgt ook de urgentie voor stralingsarme plaatsen. Onderaan deze nieuwsbrief hebben we een oproep geplaatst van een echtpaar dat graag gezamenlijk een stralingsarme woongemeenschap wil oprichten.

Verder was er op 20 augustus een openbare hoorzitting bij de gemeente in Goirle inzake de WMO-aanvraag van een EHS-er. Het is belangrijk dat gemeenten zich ook serieus gaan verdiepen in de gezondheidseffecten van straling. En Hugo Schooneveld roept in zijn artikel op dat er ook meer expertise moet komen bij artsen, GGD en GGZ. Onderstaand een overzicht van de nieuwsberichten van afgelopen maand.

7 Redenen tegen 5G - Zullen we het toch maar niet doen?

In het 'Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode' valt onder andere te lezen dat de Rijksoverheid de gemeenten voortaan wil gaan verplichten om mee te werken aan de uitrol van 5G. En ze willen de wet gaan wijzigen om er voor te zorgen dat het plaatsen van de small cells niet geweigerd kan worden vanwege de volksgezondheid. Marjolein Mol uit Haarlem verdiepte zich in de materie en kwam tot zeven redenen waarom 5G toch echt geen goed idee is. Meer lezen

Hoe zit dat nu met die internetconsultatie over de Telecomcode?

Wilma de Jong heeft zich de afgelopen twee jaar ingelezen om de huidige rechtspraak te gaan doorbreken. Zij is nu met een advocaat in gesprek om een rechtszaak te starten tegen de opgelegde stralingsrisico's. Vanuit deze kennis heeft zij een informatieve toelichting geschreven over de achtergrond van de internetconsultatie die nu gaande is. Ze reikt ook interessante literatuur aan voor degenen die zich er verder in willen verdiepen. Inmiddels zijn er 409 reacties ingediend. Heb jij al gereageerd? Reageren kan nog tot 9 september. Meer lezen

Informatieavond & Protestactie tegen 5G in Maastricht

Vorige maand is in Maastricht de eerste 5G-verbinding in Nederland tot stand gebracht. Het eerste basisstation maakt gebruik van een testlicentie op de 3,5 GHz frequentie. Veel Maastrichtenaren maken zich zorgen over de gezondheidsrisico's en willen helemaal geen 5G in hun stad. De groep 'Maastricht Stralingsinfo' heeft daarom vorige week een informatieavond georganiseerd om gemeente en inwoners van Maastricht te informeren over de gezondheidsrisico's van 5G.
5G protest Maastricht
Naar aanleiding van deze bijeenkomst is er veel ongerustheid ontstaan. De gemeenteraad heeft de actiegroep, samen met 100 inwoners, vervolgens uitgenodigd om zich te laten informeren over de gevaren van 5G. Daaraan voorafgaand vond er een protestactie plaats tegen de uitrol van 5G in Maastricht. Een mooie inspiratie voor burgers in andere gemeenten! Meer lezen

EHS-er maakt bezwaar tegen WMO-besluit via Hoorzitting

Op 20 augustus vond er een openbare hoorzitting plaats bij gemeente Goirle. De WMO-aanvraag van EHS-er Antonia Holthuizen is wel gehonoreerd, maar zij heeft besloten toch bezwaar aan te tekenen omdat zij geen erkenning heeft gekregen dat er een mogelijk verband is tussen haar gezondheidsklachten en de elektromagnetische velden in haar woonomgeving. Zij wenst serieus genomen te worden en neemt geen genoegen met een zakje geld zonder daarbij de reden hiervoor te horen.

Naar aanleiding van haar oproep kwamen er 15 mede-EHS'ers om haar te ondersteunen tijdens de hoorzitting. Zij was daar heel dankbaar voor en voelde zich hierdoor enorm gesteund. De uitslag van de hoorzitting zal over een week of drie bekend worden. Deze kwestie is uiteraard ook gelijk in het belang van alle EHS-ers, dus we volgen het op de voet! Meer lezen

EU dwingt Nederland tot invoering van de 5G Telecomwet

Vanaf volgend jaar wil de overheid 5G gaan uitrollen. Het Europees parlement heeft lidstaten daartoe verplicht en in het Wetsvoorstel voor de Telecommunicatiewet wordt een en ander geregeld. Enig wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van 5G-toepassingen ontbreekt. Het blijft dus afwachten in hoeverre de mens problemen zal krijgen bij de ingebruikname van de nieuwe zendertypen.

In dit artikel pleit Hugo Schooneveld daarom voor het instellen van een gemeentelijke of regionale waarschuwingsdienst met artsen, GGD en GGZ, om nieuw soortige gezondheidsproblemen in de buurt van 5G-zenders op het spoor te komen. Daartoe moeten de medische diensten uitgerust worden met kennis, training en middelen om de gerapporteerde medisch/psychische problemen te herkennen en eventueel als EHS klachten te identificeren. Meer lezen

Landelijke demonstratie STOP 5G op 9 september

De Actiegroep 5G Den Haag organiseert, in samenwerking met alle stralingsbewuste organisaties in Nederland, op maandag 9 september een landelijke demonstratie om de uitrol van 5G te stoppen. We zullen om 12.00 uur verzamelen op de Koekamp/centraal park schuin tegenover het Centraal Station van Den Haag. Let op: dit is aan de Laan van Reagan en Gorbatsjov, niet te verwarren met de Koekamplaan of hertenkamp verderop.

Daarna zal er een route gelopen worden waarin wij op vreedzame doch ludieke wijze ons geluid aan omstanders laten horen. Staatssecretaris Mona Keijzer is uitgenodigd om een informatiemap in ontvangst te komen nemen. En uiteraard is ook de pers uitgenodigd. De organisatie is nog op zoek naar een aantal mensen die een bandje om hun arm willen dragen, zodat de politie indien nodig een aanspreekpunt heeft. Zie dit bericht voor alle informatie, wat er wel en niet mag en de exacte looproute. Kom ook en demonstreer mee tegen 5G!

Congres 5G: The Trojan Horse op 15 september

5G The Trojan Horse facebook
De Melkweg in Amsterdam organiseert in samenwerking met Werkgroep Straal Zelf-Stop 5G op zondag 15 september van 19.00 tot 22.00 uur een congres over 5G: Wat is het werkelijke verhaal achter 5G? Is 5G een wapen of niet? Wat is het Internet of Things en wat komt er daarna? Eerst zal Emil M├Âller aan het woord komen over 5G, waarna hij diverse sprekers via Skype interviewt, waaronder EMV-expert Barrie Trower. Ook hier is het van belang dat er veel mensen komen. Als we onszelf massaal zichtbaar maken, dan kunnen de overheid en de media niet meer om ons heen. Lees meer...

Oproep: oprichten stralingsarme woongemeenschap

Wij zijn een hoog-sensitief 65-plus echtpaar en daardoor erg gevoelig voor electrosmog. We willen daarom onderzoeken of we ergens met gelijkgestemden een stralingsarme woongemeenschap kunnen oprichten. Dat mag en kan wat ons betreft in Nederland, maar ook in een omringend/aangrenzend land, daar waar het nog mogelijk is. Wij denken dat een initiatiefgroep van 35 serieus geïnteresseerden een goed overzichtelijk en werkbaar uitgangspunt is. Alle leeftijden zijn welkom! Trefwoorden: spiritualiteit, vegetarisch, respect voor de natuur en natuurlijk stralingsarm. Heb je interesse, stuur dan een bericht naar pablo@ewe.net. Paul & Mieke Blok-Bloom.
Waardeer je deze nieuwsbrief en de website StralingsBewust.info?
Om dit voort te kunnen zetten hebben wij jouw hulp nodig. Via een vrijwillige donatie kun je ons laten weten dat je het belangrijk vindt dat wij doorgaan met ons werk en dat onze website blijft bestaan.
Klik hier voor meer informatie en voor de donatieknop.
Alvast bedankt voor je hulp!