Congres 5G: The Trojan Horse

De Melkweg in Amsterdam presenteert op zondagavond 15 september
van 19.00 tot 22.00 uur:

5G: THE TROJAN HORSE

In de nieuwe serie ‘Ultimate Science’ worden interessante, maar ook beladen onderwerpen als 5G, AI en Robotica, Solar Radiation Management en Verborgen Technologieën onder de loep genomen. Baanbrekende sprekers belichten vanuit wetenschappelijk onderzoek verschillende theorieën, die door de reguliere media doorgaans worden vermeden.

In deze eerste editie duiken we in de complexe materie omtrent 5G, het snelle nieuwe draadloze communicatienetwerk wat 4G zal opvolgen. En ook in de bijbehorende dilemma’s: Wat is het werkelijke verhaal achter 5G? Is 5G een wapen of niet? Wat is het Internet of Things en wat komt er daarna?

Sprekers

Eerst zal Emil Möller aan het woord komen over 5G. Emil is specialist in transitieprocessen, schreef daar een boek over en is betrokken bij de oprichting van de Blije Bank.

Emil interviewt daarna Barrie Trower via Skype. Barrie Trower is één van ’s werelds grootste experts in EMV (elektromagnetische velden) en werkte bij de Royal Navy en de British Secret Service. Hier kun je zijn verhaal horen:

Daarnaast zijn ook aanwezig via een live video feed:

Aansluitend is er ruimte voor vragen uit het publiek.

De kaartverkoop is inmiddels van start gegaan. Kaarten kosten € 12,50 per stuk + € 1,90 servicekosten. Je kunt tickets bestellen via deze link.

Oproep!

De werkgroep Straal Zelf-Stop 5G helpt het congres te organiseren en te promoten. Zij doen een oproep aan iedereen die zich zorgen maakt over 5G om een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) te doen bij het Antennebureau.

Het Antennebureau is een Rijksvoorlichtingsdienst en geeft informatie, voorlichting en advies over antennes. Bijvoorbeeld over gezondheidseffecten van elektromagnetische velden (EMV) afkomstig van antennes; wetten voor het plaatsen van antennes; techniek voor het gebruik van antennes. Het Antennebureau maakt onderdeel uit van het Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Sinds 2010 hebben gemeenten geen zeggenschap meer over het plaatsen van antennes. Eind dit jaar loopt het antenneconvenant waarin e.e.a. geregeld is af en wordt vervangen door een ander convenant.

Als je samen met bezorgde medeburgers een WOB-verzoek aan het Antennebureau doet, dan wordt de kans groot dat:

  1. De burger die zich bewust zorgen maakt omtrent EMV, met name 5G, wordt gezien en gehoord.
  2. De WOB-verzoeken de aandacht trekken van de reguliere media.
  3. Enkele experts (o.a. Barrie Trower heeft al toegezegd) op het gebied van EMV in gesprek kunnen gaan met de organisaties in Nederland, welke door overheden, media, academici, NGO’s, bedrijven en het grotere publiek vertrouwd worden in het debat over gebruik van technologie, waarbij EMV een rol speelt.

Dit zal plaatsvinden op 15 september a.s. op ons congres over 5G in de Melkweg te Amsterdam [+ live te volgen op YouTube]. Met jouw hulp kunnen we het Antennebureau verzoeken een dialoog met ons aan te gaan, tijdens het 5G congres!

Wil je een WOB-verzoek indienen, kijk dan op deze webpagina voor een voorbeeldtekst en het e-mailadres van het Antennebureau.

Alvast hartelijk dank!

Werkgroep Straal Zelf-Stop 5G
E-mailadres: 5G.melkweg@gmail.com


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.