EHS-er maakt bezwaar tegen WMO-besluit, Hoorzitting op 20 augustus

Aanstaande dinsdag 20 augustus vindt er om 20.15 uur een Hoorzitting plaats bij gemeente Goirle. De WMO-aanvraag van EHS-er Antonia Holthuizen is wel gehonoreerd, maar zij heeft besloten toch bezwaar aan te tekenen omdat zij geen erkenning heeft gekregen dat er een mogelijk verband is tussen haar gezondheidsklachten en de elektromagnetische velden in haar woonomgeving. Zij wenst serieus genomen te worden en neemt geen genoegen met een zakje geld zonder daarbij de reden hiervoor te horen.

Je kunt Antonia ondersteunen door als toehoorder aanwezig te zijn bij deze Hoorzitting. Deze kwestie is uiteraard ook gelijk in het belang van alle EHS-ers! Onderstaand haar verhaal.

WMO-traject

Na juridisch advies en een gesprek met de burgemeester over een bijgeplaatste zendmast in de kerktoren, kreeg ik (een EHS-er uit Goirle) begin 2018 uiteindelijk toch een WMO-traject aangeboden. Dit hield in dat ik bij positief advies eventueel verhuiskosten zou kunnen ontvangen, dan wel een vergoeding van de kosten om het huis stralingsarm te maken. Met enige scepsis ben ik hier aan begonnen.

De afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in Goirle werkt met Adviesbureau Treve. Treve stuurde een medisch adviseur bij mij langs voor een huisbezoek. Een paar maanden later ontving ik een negatief concept-advies. Hierop heb ik een scherpe reactie geschreven. Toch vond Treve het niet nodig om haar concept-advies te wijzigen. Wel wilde Treve mijn reactie bij het adviesrapport voegen en dit zo naar de opdrachtgever, de gemeente Goirle, sturen. Ik stemde hiermee in. Onderstaand het besluit van de gemeente Goirle.

Besluit

“Uit het medisch advies dat wij hebben opgevraagd blijkt dat er in de huidige stand van de medische wetenschap geen duidelijke oorzaak van de klachten vast te stellen is. Wij sluiten ons aan bij de strekking van het onafhankelijk medisch advies. Het advies is zorgvuldig tot stand gekomen. Het medisch advies vindt u bij deze brief. Op basis daarvan zouden wij uw aanvraag kunnen afwijzen, omdat het niet zeker is dat de door u aangevraagde voorziening een bijdrage zal leveren aan uw zelfredzaamheid en participatie.”

“Wij hebben uw reactie op het concept medisch advies ontvangen. Wij hebben met toepassing van de ‘hardheidsclausule’ besloten om u toch tegemoet te komen door aan u een PGB (persoonsgebonden budget) te verstrekken voor verhuis- en inrichtingskosten. Hiermee kunt u uw woonsituatie naar eigen inzicht verbeteren. Verstrekking van PGB gebeurt op basis van het overleggen van facturen.”

Beperkingen en belemmeringen formuleren

Bij navraag had ik deze positieve uitkomst vooral te danken aan mijn schriftelijke reactie op het negatieve medisch advies van Treve. Met name aan de concrete omschrijving hierin van mijn ‘beperkingen’ en van de ‘belemmeringen’ die daar voor mij uit voortvloeien, aldus mijn contactpersoon bij de afdeling WMO van de gemeente.

De Hardheidsclausule

Op de vraag wat de ‘hardheidsclausule’ letterlijk betekende wist de contactpersoon geen antwoord te geven. Google meldt dat de hardheidsclausule toegepast kan worden ‘in schrijnende gevallen’. Maar later werd mijn vermoeden bevestigd door een juridisch adviseur. Het zou bij de hardheidsclausule inderdaad gaan om een oordeel dat niet ‘hard’ kan worden gemaakt en waar middels deze clausule aan ontsnapt kan worden.

Men krabt zich achter de oren en vraagt zich af: Zou het in dit geval niet toch eens zo kunnen zijn dat er wel een verband bestaat tussen de klachten en de door WMO-aanvrager aangewezen oorzaak? Zou ElektroHyperSensitiviteit, zoals de term beweert, inderdaad verband houden met EMV (elektromagnetische velden)? Ook het Kennisplatform EMV houdt dit verband immers voor mogelijk, al zou het verband nog niet onomstotelijk zijn bewezen.

Toch bezwaar aangetekend

Uiteindelijk heb ik besloten om toch bezwaar aan te tekenen tegen de grond van het besluit:

“Ik ben blij met het bedrag dat mij is toegekend. Maar ik maak mij kwaad over de gammele onderbouwing van het WMO-besluit van de gemeente Goirle. Men neemt de strekking van het zogenaamd ‘onafhankelijk’ ‘medisch’ advies van Treve klakkeloos over, terwijl mijn reactie op het conceptrapport van Treve precies duidelijk maakt wat er mis was aan het medisch advies en waarom.

Bovendien realiseer ik mij dat heel veel EHS-ers bij hun WMO-aanvraag met dezelfde gammele onderbouwing te maken krijgen, en vervolgens vaak niets krijgen om hun huis af te schermen tegen EMV of om eventueel te kunnen verhuizen. En waarheen dan? Verhuizen binnen Europa zal er met de uitrol van 5G niet meer in zitten. We zitten helemaal in de knel. We worden niet serieus genomen. Het economisch belang weegt in Nederland zwaarder dan dat van de volksgezondheid. Al zal de overheid straks lelijk opkijken van alle zorgkosten van het steeds zieker wordende Nederland.”

“In de hoorzitting over mijn bezwaar zal ik ingaan op de gammele onderbouwing en op het spelletje dat de overheid merkbaar met ons speelt om haar zin door te kunnen drijven. Ik laat mij niet langer onder de mat vegen.”

Oproep aan EHS-ers om bij de Hoorzitting aanwezig te zijn

Er zijn op dit moment vier mensen die mij komen ondersteunen met hun aanwezigheid. Maar hoe meer toehoorders hoe beter. Dat maakt van de individuele zaak een maatschappelijke en politieke zaak. Ook meteen goed als actie in aanloop naar de landelijke demonstratie op 9 september.

De Hoorzitting vindt aanstaande dinsdag 20 augustus 2019 plaats in het gemeentehuis aan het Oranjeplein 1 te Goirle. Aanvang 20:15 uur. NB: Zorg dat je er minimaal 10 minuten van tevoren bent i.v.m. garderobe, zaalkeuze, smartphones UIT enz. Einde 21:00 uur. Dus precies 3 kwartier voor de hele hoorzitting. Er zijn voor die avond drie hoorzittingen gepland. Dus de klok wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Van de Commissie voor Bezwaarschriften zijn er vier leden, waarvan een de voorzitter is van de hoorzitting, twee leden die beide partijen aanhoren, en een lid die als secretaris verslag doet van de hoorzitting. Deze vier leden zijn onafhankelijk in die zin dat men enkel presentiegeld ontvangt en niet werkzaam is bij de gemeente. Allen hebben een juridische achtergrond. Direct na de hoorzitting wordt er door de Commissie over het bezwaar vergaderd. De uitslag hiervan volgt drie weken later.

De twee partijen die gehoord worden zijn: Antonia Holthuizen, degene die het bezwaar heeft ingediend, en anderzijds de heer Rombouts, Mr. in de Rechten, namens het College van B&W.

Wil je graag als toehoorder bij de Hoorzitting aanwezig zijn, meld je dan uiterlijk aanstaande maandag 19 augustus via dit e-mailadres aan, zodat Antonia zich gesteund weet en zij de gemeente tijdig kan doorgeven hoeveel mensen er op de openbare Hoorzitting aanwezig zullen zijn en hoe groot de ruimte dus moet zijn waar de Hoorzitting gehouden gaat worden. Wees welkom!

Naschrift: Naar aanleiding van haar oproep kwamen er 15 mede-EHS’ers om haar te ondersteunen tijdens de hoorzitting. Zij was daar heel dankbaar voor en voelde zich hierdoor enorm gesteund. De uitslag van de hoorzitting zal over een week of drie bekend worden. Deze kwestie is uiteraard ook gelijk in het belang van alle EHS-ers, dus we volgen het op de voet!

Lees ook:
> Succesvolle praktijkvoorbeelden van voorzieningen vanuit de Wmo
> Aanpassingen in je huis en de Wet maatschappelijke ondersteuning


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.