‘Eerlijk over Straling’ op de Nationale GezondheidsBeurs

Wat een prachtige uiting van verbondenheid en samenwerking! Vorige week is het initiatief ontstaan om op de Nationale GezondheidsBeurs in Utrecht een stand te huren, waar diverse stralingsbewuste mensen en organisaties gezamenlijk eerlijke informatie gaan geven over straling. Door samenwerking bereik je tenslotte meer dan alleen.

Het idee is ontstaan in een besloten facebookgroep voor stralingsbewuste mensen. Als de landelijke overheid ons niet juist informeert, dan moeten wij daar zelf maar voor gaan zorgen. Het enthousiasme was zo groot dat binnen 10 uur tijd (!) het aanzienlijke bedrag voor de huur van de stand al bijeen was gebracht. Een grote hoeveelheid mensen wilde niet alleen geld bijdragen, maar ook nog belangeloos meehelpen en aanwezig zijn op de beurs om onze medemensen van eerlijke informatie te voorzien. Mooi om te zien dat zoiets ook tot stand kan komen vanuit eensgezindheid onder de mensen zelf.

Het geld is bijeen en de stand is gehuurd. Van donderdag 1 februari tot en met zondag 4 februari is iedereen van harte welkom bij stand D 50 (zie hier de plattegrond van de GezondheidsBeurs). Heb je vragen over de mogelijke gezondheidseffecten van straling of wil je tips wat je zelf in je eigen huis of leven kunt doen om straling te beperken, kom dan vooral even bij onze gezamenlijke stand langs.

Zie ook deze introductievideo van Johan de Ruyter over de stand van Eerlijk over Straling (01:29 min).

Onderstaand het volledige persbericht. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken is ook jouw hulp welkom. Je kunt dit bericht delen en verspreiden via je eigen netwerk, de regionale pers, regionale en landelijke politieke partijen, de gemeenteraad, huisartsen en scholen. Het gaat hier tenslotte om de gezondheid van ons allemaal!

Persbericht

‘Eerlijk over Straling’ op de Nationale Gezondheidsbeurs in Utrecht

Straling is overal. En het kan en mag wel wat minder. Ook als je straling niet waarneemt, laat het je lichaam zeker niet onberoerd. Met alle zendende apparatuur en zoveel elektrische voorzieningen rondom je, is de stralingsbelasting tegenwoordig wel heel hoog. Dat veroorzaakt elektrostress en kan effect hebben op je gezondheid. Met de ontwikkeling van het Internet of Things en de geplande uitrol van 5G zal de elektrostress nog verder toenemen.

Straling beïnvloedt onze leefomgeving, maar is een onderbelichte milieufactor. Er zijn talloze aanwijzingen gevonden in duizenden wetenschappelijke onderzoeken voor een verband met een breed scala aan ziekten. Denk aan vage klachten (SOLK), hoofdpijn, slapeloosheid, oorsuizingen, maar ook aan neurologische klachten, onvruchtbaarheid, hartproblemen, kanker, enz. Het bewijs is nog niet volledig geaccepteerd, maar die aanwijzingen voor schade aan gezondheid doen je beseffen dat het echt tijd is om voorzichtig met straling om te gaan.

Steeds vaker komt het onderwerp “straling & gezondheidsrisico’s” in het nieuws, zowel in de krant als op TV. Recent stelde Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA) vragen hierover aan Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. De behandeling hiervan loopt nog.

Onder het motto ‘Eerlijk over Straling’ voeren de organisaties Verminder-Electrosmog, Stichting EHS (Elektro Hyper Sensitiviteit), Stop UMTS, Stop-Overdosis-Straling, de CPLD vereniging, StralingsBewust.info en Zeeuws Platform Stralingsrisico gezamenlijk campagne voor een veilig, stralingsbewust leven.

Het initiatief daartoe werd ‘s avonds 25 januari jl. genomen in een “besloten Facebook-groep van stralingsgevoeligen en stralingsbewusten”, waarbij binnen 10 uur (!) via crowdfunding het aanzienlijke bedrag voor deze beursdeelname werd ingezameld.

Onder het motto ‘Eerlijk over Straling’ geven we op deze Nationale Gezondheidsbeurs van 1 t/m 4 februari in stand D50 (sectie Health) eerlijke informatie over straling en tips hoe je die in je directe omgeving kunt verminderen. Wij stellen het op prijs als u uw lezers wilt informeren en hopen u op onze stand te mogen verwelkomen!

Meer informatie ook via www.eerlijkoverstraling.nl met linken naar de deelnemende organisaties: Stichting EHS, Verminder Electrosmog, SOS straling, StopUMTS, CPLD, StralingsBewust.info en Zeeuws platform stralingsrisico.

Hier kun je het Persbericht als PDF-bestand downloaden of gebruik onderstaande sociale media-knoppen. Bedankt voor je hulp!


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.