Stralingsbewuste Agenda

Onderstaand een overzicht van diverse stralingsbewuste lezingen, bijeenkomsten en evenementen die binnenkort plaats vinden. Aanvullingen zijn welkom!

DatumTijdBetreft
t/m oktoberZie het ARCHIEF voor de evenementen van de vorige maanden.
NOVEMBER
1 november9.30-17.00Landelijke 5G Inspiratiedag. Opzet van deze dag is interactief ervaringen en ideeën uitwisselen met de verschillende 5G groepen en krachten bundelen. Georganiseerd door: Stralingsbewust Zeist/Zutphen/Utrechtse Heuvelrug. Locatie: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, Zeist.
8 november19.30-21.30Webinar voor stralingsbewuste wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren: ‘Gemeenten en 5G: autonomie, beheer, burgerparticipatie en volksgezondheid’. Georganiseerd door Initiatiefgroep Platform Stralingsbewuste Raadsleden. Bekijk hier het programma.
16 november14.00Rechtszitting van de Nationale Bond tegen Overheidszaken tegen Joost Farwerck, CEO van KPN, inzake uitrol 5G. Locatie: Rechtbank in Rotterdam. Lees meer...
17 november20.00-22.00'De elektromagnetische kant van de natuur'. Zoom-event georganiseerd door De Template Stichting. Zie ook het boek 'Electrisch Ecosysteem' en dit artikel.
20 novemberPublicatie boek 'Straling van alle kanten bekeken' van Wetenschappelijk Platform EMF Nederland. Lees meer...
24 novemberInzake Hoger Beroep Stichting Stop5GNL: De deadline voor het indienen van de 'memorie van antwoord' (= reactie van de Staat op het document waarin Stichting Stop5GNL uiteenzet waarom ze het niet eens is met het de uitspraak van 25 mei jl.) is vastgesteld op 24 november. Daarna zal de Rechtbank bekendmaken wanneer en hoe (schriftelijk of in een zitting) het Hoger Beroep dient. Lees meer...
26 november9.00-17.00Online Congres Telecom Insights 2020. Gedurende 6 sessies geven diverse sprekers een beeld van de huidige stand van zaken en hun visie op de ontwikkelingen rondom 5G en de toekomst van de telecomsector. Toegangsprijs € 195. Georganiseerd door Telecompaper.
27 november12.00Telecomraad Commissievergadering EZK. Aanwezige bewindspersoon: staatssecretaris Mona Keijzer.
DECEMBER
3 decemberGratis webinar EMF Medical Conference 2021. Two experts in the international EMF community, who are presenting at the conference, will hold a one-hour online dialogue on December 3rd to share: best practices, patient case applications in the exam room, supported by the latest in scientific evidence and patient management practices.
7 december12.00Rechtszitting van de Nationale Bond tegen Overheidszaken tegen Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile, inzake uitrol 5G. Locatie: Rechtbank in Den Haag. Lees meer...
8 december20.00Online aanbieden van petitie "Geen 5G maar een verlaagde stralingslimiet en Witte Zones in Gooi- en Vechtstreek" tijdens de commissievergadering SOB (Stedelijke Ontwikkeling en Beheer), gemeente Weesp.
9 december12.00Online aanbieden van petitie "Geen 5G maar een verlaagde stralingslimiet en Witte Zones in Gooi- en Vechtstreek" aan de wethouder die 5G in zijn portefeuille heeft (Floris Voorink, VVD), gemeente Hilversum.
9 december15.00Afspraak met de wethouder die over 5G gaat (Maarten Hoelscher, PvdA) en Ruud Zethof, (projectleider), waarbij de petitie petitie "Geen 5G maar een verlaagde stralingslimiet en Witte Zones in Gooi- en Vechtstreek" live zal worden aangeboden, gemeente Huizen.
10 december10.00-11.00Technische briefing: "Gezondheidsraad - Advies 5G en Gezondheid". Aanwezig zullen zijn: de vaste commissies VWS, EZK en I&W. De Gezondheidsraad zal uitleg geven over de diverse technische aspecten van het rapport. Locatie: Tweede Kamer in Den Haag.
10 december13.00Rechtszitting van de Nationale Bond tegen Overheidszaken tegen Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo, inzake uitrol 5G. Locatie: Rechtbank in Lelystad. Lees meer...
10 december20.00Online aanbieden van petitie "Geen 5G maar een verlaagde stralingslimiet en Witte Zones in Gooi- en Vechtstreek" tijdens de raadsvergadering, gemeente Wijdemeren.
Medio decemberUitspraak beroep rechtszaak Wilma de Jong tegen gemeente Haarlo. Inzake plaatsing zendmast en ontoereikende ICNIRP-richtlijnen. Lees hier het verslag van de zitting.
JAAR 2021
28-31 januariThe EMF Medical Conference 2021. This virtual conference will convene leading physicians, clinicians, and scientists for a series of presentations on the prevention, diagnosis, and treatment of EMF associated illness. Experts in EMF assessment will present proven methods that can prevent or limit EMF exposure hazards.

Zie voor meer informatie over het plaatsen van informatie-avonden, lezingen en andere stralingsbewuste evenementen deze pagina. Je kunt evenementen doorgeven via het contactformulier.


Waardeer je onze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat wij je ook in de toekomst van informatie en nieuws over straling kunnen blijven voorzien.