Stralingsbewuste Agenda

Onderstaand een overzicht van diverse stralingsbewuste lezingen, bijeenkomsten en evenementen die in 2023 en 2024 plaatsvinden. Aanvullingen zijn welkom!

DatumTijdBetreft
BEKIJK HET ARCHIEF voor de evenementen in het Jaar 2020, 2021 en 2022 (met zoek-functie).
JAAR 2024
6 maart14.00-16.00Klankbordgroep-bijeenkomst van het Kennisplatform EMV. Locatie: RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven. Bekijk HIER de verslagen van alle bijeenkomsten.
9 maart13.00-17.00Conferentie Burgerinitiatieven: In gesprek met de gemeente, Georganiseerd door Stralingsbewust Zeist. Onderwerpen: Hoe ga je op constructieve wijze in gesprek met de gemeente; wegwijzer voorbeeldbrieven en hoe dit aan te pakken en voorlichting over het maken van een meetkaart. Locatie: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, Zeist. Bekijk hier het programma.
12 maart14.00 uurZitting bij rechtbank Rotterdam inzake beroep van Stichting EHS tegen het besluit dat de veiling van de 3,5 GHz-frequentie mogelijk moet maken. Lees meer...
23 maart13.00-16.00Smart City Conferentie georganiseerd door burgerinitiatief SamenKrachtig Bollenstreek. Tijdens deze lezing komen gemeente raadslid van Amersfoort voor Vrijheid Tom van Lamoen, stralingsdeskundige Sylvia Slegers en Liselore Ammerlaan ons informeren over alle consequenties van een Smart City. Door de inwoners te informeren over de schadelijke gezondheidsgevolgen van straling, 5G, privacy schendende smart lantarenpalen die jou registreren en traceren en de vrijheidsberovende maatregelen. Maar vooral hoe we onszelf hiertegen kunnen verdedigen in onze eigen gemeentes door ons in kennis te stellen van de feiten hoe zij in Amersfoort, Zeist en Apeldoorn de uitrol van de Smart City agenda hebben weten te stoppen. Locatie: De Gieterij 88, Noordwijkerhout. Aanmelden: lezingen@sociaal-lokaal.nl. Lees meer...
JAAR 2023BEKIJK HET ARCHIEF voor de evenementen in het Jaar 2020, 2021 en 2022 (met zoek-functie).
7 febr.18.30-20.30Workshop/presentaties tijdens de Bijeenkomst van het Europees Parlement in Brussel. Doel: aandacht vragen voor de oprichting van de organisatie Europeans voor Safe Connections en het onder de aandacht brengen van de keerzijde van het draadloze tijdperk en de uitrol van 5G. Bekijk hier het programma. De zaal biedt plaats aan 40 tot 50 deelnemers. Opgeven via info@stichtingehs.nl.

Bekijk hier het verslag van de bijeenkomst en de video's van de workshop bij het Europees Parlement.
15 febr.19.30Lezing van Koen van Biesen in samenwerking met Stralingsbewust Goeree Overflakkee: “Aarde, Natuur, Mens” - Invloed van natuurlijke en technische straling op mens, dier en plant. Locatie: Sommelsdijk. Meer informatie...
4 maart13.00-17.00Smart City Conferentie: Is het slim om te leven in een smart city? Georganiseerd door Stichting Stop5GNL en Stichting Stralingsbewust Zeist. Bekijk hier het programma.
8 maart14.00-16.00Klankbordgroep-bijeenkomst, Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid. Bekijk HIER de verslagen van alle bijeenkomsten.
13 april2e workshop in het Europees Parlement met als thema: Elektrohypersensitiviteit. Kernvraag van de workshop was: Wat is de wetenschappelijke stand van zaken met betrekking tot EHS? Lees meer en bekijk video.
13 mei
10.00-16.00Landelijke Contactdag Stichting EHS. Thema: Elektrogevoeligheid anno 2023. Waar staan we? Wat weten we? Wat doen we? Locatie: Wildenborchse Kapel, dichtbij Vorden. Bekijk hier het programma.

Update: Bekijk hier het verslag en de presentaties/video's van de Landelijke Contactdag 2023.
20 mei 13.00-17.00Smart City Conferentie: Burgerinitiatieven in een smart city. Bekijk de flyer voor meer informatie. Locatie: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, Zeist. Aanmelden: info@stop5Gnl.nl.

Update: Bekijk de presentatie (PDF) van de conferentie. Zie ook het nieuwsbericht over de conferentie van Slotstad Nieuws.
23 mei20.00-22.00Informatieavond 'Stralingsrisico's: een blik op de gevolgen voor flora en fauna'. Locatie: Torenlaantheater, Torenlaan 38, Zeist. Georganiseerd door Stralingsbewust Zeist.

Update: Lees hier het verslag en bekijk de presentatie van de informatieavond.
14 juni14.00-17.30Online webinar 'Wireless Communications Radiation: Are Safety Limits Valid?' in London. Georganiseerd door ICBE-EMF. Bekijk programma en meld je aan via deze weblink (gratis webinar). Update: het webinar kun je nu in 3 delen terugkijken via deze link.
16 juniInternationale EHS-dag.
17 juni9.00-17.00Tweede editie van de internationale bijeenkomst van mensen met elektrohypersensitiviteit. Opnieuw georganiseerd door het team van Ma Vie en Mode Avion (Mijn Leven in Vliegtuig Modus). Een programma 100% door en voor mensen met EHS: Conferenties rond EHS, ontmoetingen met Europese EHS-verenigingen, uitwisselingsmomenten... om af te sluiten met een concert. Bekijk HIER het volledige programma. Locatie: Rue Frontières 69, 6464 Rièzes, België.

Update: Lees HIER het verslag van de bijeenkomst op 17 en 18 juni 2023. En zie eventueel ook dit verslag over de eerste bijeenkomst op 18 juni 2022.
18 juniVervolg van de Internationale bijeenkomst van 17 juni. Zondag 18 juni is open voor leden van ESC (Europeans for Safe Connections) en mensen die geïnteresseerd zijn in het bouwen van dit nieuwe Europese initiatief. Samen met de aanwezigen organiseren zij workshops met als doel: Welke thema's, projecten en actieplannen zal ESC de komende jaren uitvoeren? Het is tijd om EMF-vervuiling op EU-niveau te bestrijden en de rechten van Europese burgers te verdedigen.
1 juli11.00-15.00Smart City Conferentie. Georganiseerd door 'Samen Krachtig'. Tijdens deze dag leggen Sylvia Slegers, Tom van Lamoen en Liselore Ammerlaan de consequenties bloot van het concept 'smart city', straling, 5G en hoe je als inwoner kunt participeren in je woonplaats. Locatie: Gieterij 88, Noordwijkerhout. Bekijk programma
8 september14.00-16.00Bijeenkomst van het project Straling onder Toezicht. De tussentijdse stand van zaken in het onderzoek naar het effect van elektromagnetische velden door zendmasten op vleermuizen en koolmezen in de Veluwe zal besproken worden. Locatie: Earthsmiles Huis (in gebouw De Brug), Zuiderhavenweg 6, Tiel. Ingang onder de glazen toren, waar het bord De Brug staat. Bijeenkomst is gratis, aanmelden via inspilab15@gmail.com. Lees meer...
30 sept. tot 11 nov.13.30-16.30Regionale contactdagen georganiseerd door Stichting EHS op diverse data en locaties in Nederland. Bekijk agenda.
18 oktobervanaf 19.30 Lezing door Sylvia Slegers: 'Wat doet draadloze technologie met onze gezondheid?!' Locatie: Dorpshuis De Dregt, Schellinkhout. Georganiseerd door burgerbeweging Nieuw-Westfriesland. Lees meer...
24 oktobervanaf 19.30Lezing door Jan van Gils: '5G, hoe werkt het en wat zijn de voor- en nadelen'. Locatie: fam. van der Velde, Nieuwlandsedijk 3 te Sommelsdijk. Georganiseerd door werkgroep Straling Bewust Goeree-Overflakkee. Lees meer...
1 november19.30-20.30Politieke avond bij gemeenteraad Gooise Meren, georganiseerd op verzoek van bewonersplatform EMV Gooise Meren. Onderwerp: 'Digitalisering van het fysieke publieke domein'. Locatie: gemeentehuis Bussum. Lees meer...
19 november10.00-12.00Lezing 'Naar een veilige stralingsarme leefomgeving'. Peter Rutjes geeft deze lezing voor iedereen die meer kennis wil opdoen over elektromagnetische velden, straling, netvervuiling, 5G-uitrol fase 2 en de (schadelijke) effecten op gezondheid en algeheel welzijn van mens, dier en plant. Locatie: Jeugdhuis Beugen, Dorpsstraat 50b in Beugen. Lees meer...
29 november10.30-15.30Symposium "Digitalisering & Energietransitie". Georganiseerd door Kennisplatform EMV. Locatie: Beeld & Geluid, Media Parkboulevard 1, Hilversum. Bekijk programma.
16 december 13.00-17.00Stop5GNL conferentie Burgerinitiatieven, in aansluiting op de Smart City conferentie in Zeist. Deze keer richten wij ons op de reductie van straling binnenshuis, de Belgische rechtszaak en hebben we weer gespreksgroepen en meetprojecten. Locatie: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, Zeist. Lees meer...

Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.