5G en Smart Cities

Na 4G komt nu ook de 5e generatie van draadloze communicatie (5G) er aan. Het 5G-netwerk zal met name gebruikt gaan worden voor het Internet of Things. Dit betekent dat nu ook apparaten draadloos met elkaar zullen gaan communiceren, zoals gegevensuitwisseling met beveilingscamera’s, sensors, slimme lantaarnpalen, slimme verkeerslichten, koelkasten, wasmachines, zelfrijdende auto’s, etc. Dit levert allerlei praktische toepassingen op, maar deze draadloze techniek heeft ook een keerzijde.

[Weinig tijd om alles te lezen, bekijk dan hier de video ‘5G in 5 minuten’.]

Hogere frequenties en meer antennes

Door 5G en het Internet of Things zal de blootstelling aan straling voor alle mensen substantieel verhoogd worden. Het komt ook bovenop de straling van 2G, 3G, 4G en wifi die momenteel al actief is.

Voor dit 5G-netwerk zullen, naast de bestaande frequenties, ook veel hogere frequenties gebruikt gaan worden. Omdat deze hoge frequenties millimetergolven betreft werkt deze technologie alleen over korte afstanden. Hierdoor zullen er heel veel nieuwe zendantennes nodig zijn. Dit zal resulteren in antennes om de 10 tot 12 huizen (bevestigd aan bijvoorbeeld lantaarnpalen en verstopt in bushokjes). Daarmee dringt het veel meer de directe persoonlijke leefomgeving van mensen binnen dan de huidige zendmasten.

Naast een ernstige schending van onze privacy vanwege alle data die overal om ons heen over ons verzameld gaan worden, heeft dit ook serieuze gevolgen voor onze gezondheid. Van de huidige elektromagnetische straling is inmiddels al ruimschoots bewezen dat het schadelijke effecten heeft op de gezondheid van mensen, dieren en de natuur.

Geen wetenschappelijk onderzoek 5G

Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de (lange termijn) effecten van de millimetergolven van 5G op onze gezondheid.

Op 13 september 2017 heeft een groep van 186 wetenschappers uit 36 landen in een appèl de Europese Unie al dringend gewaarschuwd voor de gevaren van 5G. Zij hebben de Europese Unie verzocht om te stoppen met 5G totdat onafhankelijk is vastgesteld wat de gevolgen zijn voor onze gezondheid. De waarschuwing is even kort in de aandacht geweest bij o.a. Editie NL, maar daarna gaat iedereen weer door alsof er niets aan de hand is.

In november 2017 heeft Maurits von Martels (CDA) nog wel Kamervragen gesteld aan de staatsecretaris, maar helaas kwamen daar alleen de standaard antwoorden op. Terwijl er inmiddels toch echt al ruim 14.000 wetenschappelijke onderzoeken zijn, welke expliciet de gezondheidsrisico’s van straling aantonen, ook als deze straling ruim onder ‘de norm’ ligt. Het gaat daarbij naast het thermische effect, vooral om het biologische effect van straling. Helaas blijft de Nederlandse politiek zich baseren op eenzijdige en onvolledige informatie.

Stralingsgevoeligheid

Het menselijk lichaam functioneert op basis van lichaamseigen elektromagnetische signalen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het continue bestraald worden met kunstmatige elektromagnetische velden verstorende effecten heeft op de biologische processen in ons lichaam. Veel mensen zijn zich er nog niet van bewust dat hun gezondheidsklachten hierdoor veroorzaakt kunnen worden. Maar stralingsgevoelige mensen ondervinden in hun dagelijkse leven nu al -duidelijk aanwijsbaar- ernstige hinder van straling. Zie bijvoorbeeld deze blog van Judith Jobse, deze ervaringsverhalen en deze fotoserie uit het AD van Koen Verheijden over mensen wiens leven ernstig ontregeld is geraakt.

Met name voor stralingsgevoelige mensen (zo’n 3 tot 5% van de bevolking) is het nu al steeds lastiger om nog mee te kunnen doen aan de samenleving. Maar als er straks overal om ons heen 5G-straling aanwezig is, waar kunnen stralingsgevoelige Nederlanders straks dan nog wonen en leven? Nu al zien steeds meer stralingsgevoelige Nederlanders zich gedwongen om te emigreren naar Frankrijk, Portugal of Hongarije, omdat het in Nederland onleefbaar voor hen is geworden. En dan is 5G nog niet eens uitgerold.

Wat we wel al weten over de effecten van 5G

De nieuwe frequenties die waarschijnlijk gebruikt gaan worden voor 5G zijn veel hoger dan wat nu gebruikt wordt. Deze frequenties hebben dan ook hele andere effecten op ons lichaam. Deze millimetergolven dringen minder ver door in het lichaam, maar worden volledig in de huid geabsorbeerd. Maar in onze huid zitten zenuwuiteinden, bloedvaten en hormonen (zie onderstaande afbeelding van wikipedia van de huid).

Dit kan dan ook leiden tot allerlei biologische verstoringen, waardoor o.a. DNA-schade kan ontstaan. Daarnaast ontstaat er bijvoorbeeld ook opwarming van het hoornvlies van het oog, waardoor ontstekingen kunnen ontstaan. Zie ook deze presentatie van dr. Hugo Schooneveld (bioloog) over de te verwachten gezondheidseffecten van 5G. Het is dan ook heel belangrijk dat er onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan gaat worden naar de gezondheidseffecten van deze millimetergolven.

In het Amerikaanse leger wordt het zenden van elektromagnetische energiebundels via hoge frequenties toegepast als militair gebruik voor massaverjaging (Active Denial System). Zie deze video van 3 minuten. Deze straling wordt vergeleken met magnetron-straling (verhitting van de huid). Een zorgwekkende ontwikkeling.

En bekijk ook vooral even deze video van ruim 3 minuten van de FCC persconferentie over 5G uit juni 2016. De FCC is de Amerikaanse overheidsorganisatie die gaat over communicatiewetgeving. Hun voorzitter Tom Wheeler verklaart hierin dat 5G een industrie is waarin tientallen biljoenen dollars omgaan en dat het daarom heel belangrijk is dat deze industrie geen strobreed in de weg wordt gelegd. Alle voorzorgsprincipes worden dus overboord gegooid.

Inmiddels vinden er in de Nederlandse proeftuin 5Groningen al proeven plaats rondom de praktische uitvoering van het 5G-netwerk. Geen van deze proeven gaat over de gezondheidseffecten. Eind 2019 worden de 5G-frequenties geveild. Er wordt naar gestreefd om in 2020 een volledig functionerend 5G-netwerk actief te laten zijn in Nederland. De invoering van 5G is dan ook te beschouwen als het grootste biologische experiment op de mensheid ooit, zonder precies te weten wat de lange termijn-gevolgen hiervan zullen zijn voor de gezondheid van mens, dier en natuur.

5G Space Appeal

Op 17 september 2018 heeft een groep vooraanstaande wetenschappers, artsen en milieu-organisaties een internationaal appèl om 5G te stoppen gelanceerd: het 5G Space Appeal.

Via het 5G Space Appeal waarschuwen wereldwijd vele wetenschappers, artsen, ingenieurs en tech-professionals dat de 5G-plannen ernstige, onomkeerbare gevolgen voor de mens en permanente schade aan alle ecosystemen op aarde dreigen te veroorzaken. Zij geven aan dat onmiddellijke maatregelen nodig zijn om de mensheid en het milieu te beschermen en roepen via dit appèl de VN, WHO, EU, Raad van Europa en regeringen van alle landen op om de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte te stoppen.

Het appèl bevat uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing (met verwijzingen naar publicaties) van de schadelijkheid van straling van draadloze technologie. Inmiddels hebben maar liefst 296.469 personen en organisaties uit 218 landen deze oproep ondertekend (stand per 28 juli 2020). Het appèl zal worden aangeboden aan de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Unie.

Links 5G testen/beschikbaarheid wereldwijd

Antennebureau – overzicht experimenteervergunningen 5G per 1 maart 2020 (met postcodes) of bekijk deze afbeelding
Antenneregister – vanaf eind mei 2020 worden ook de 5G-antennes toegevoegd aan het Antenneregister, zie dit bericht van het Antennebureau
Ookla 5G Map – plattegrond uitrol 5G wereldwijd
Open Signal – 5G race in beeld tussen landen en een app
Worldtimezone – 5G testen wereldwijd sinds 2016
Lifewire – 5G beschikbaarheid wereldwijd sinds 2014

Uitrol 5G stopgezet in deze landen en gemeenten

We hebben een apart overzicht gemaakt van de landen en gemeenten die de frequentieveiling voor 5G hebben uitgesteld en die de uitrol van 5G (voorlopig) hebben stopgezet. Zie deze pagina.

Hoe zien ze er uit?

Bij het Antennebureau van het Agentschap Telecom van de overheid zijn helaas geen afbeeldingen van 5G antennes te vinden. Onderstaand wel een aantal voorbeelden van 5G antennes op andere websites. Vanwege copyrights betreft dit verwijzingen naar de afbeeldingen.

5Groningen: 5G zendantenne
T-Mobile: afbeelding 5G antenne
Huawei: 3 antenne-afbeeldingen van MIMO
Elektrosensibel EHS (Duitsland): 5G zendantenne 3 richtingen
5G crisis: een aantal afbeeldingen van 5G small cell-antennes in de Verenigde Staten

Meer informatie

Lees ook deze informatieve blogs van bioloog dr. Hugo Schooneveld:

december 2019: Meting van stralingsintensiteit 5G problematisch
november 2019: 5G antennes – Hoe werken ze?
oktober 2019: 5G – Waar staan de zendmasten voor test-uitzendingen?
augustus 2019: EU dwingt Nederland tot invoering van de 5G Telecomwet
juli 2019: Gezondheidsrisico’s van 5G stralingsbronnen
juni 2019: 5G – Geen garantie op een gezonde toekomst
december 2018: Wetenschappers pleiten voor een biologische stralingsnorm
juni 2018: Hou je vast – Nederland wordt digitale koploper van Europa
april 2018: 5G komt er aan, maar wanneer en kan het kwaad?

En zie ook: onze nieuwsberichten over het onderwerp 5G

Nederlandse proeftuin voor 5G:

Begin 2017 is er in Noord-Groningen gestart met een proeftuin om 5G-toepassingen te testen. De thema’s van de 5 pilots zijn: landbouw, zorg, energie, verkeer & logistiek en leefomgeving. Zij testen niet de techniek, maar wat je ermee kunt doen. Zoals het gebruik voor drones, virtual/augmented reality, allerlei toepassingen met internet of things, zelfrijdende auto’s en slimme ambulances. Om de techniek verder te kunnen ontwikkelen, willen de fabrikanten namelijk nu al weten wat de markt en gebruikers later met 5G gaan doen. Het onderwerp gezondheid wordt nergens genoemd.

De initiatiefnemer van 5Groningen is de Economic Board Groningen. Zij geven zelf aan dat zij met name de economische groei willen aanjagen, zij hebben dus geen gezondheidsbelangen. Zij werken in de proeftuin samen met deze partners: KPN, Agentschap Telecom, Vodafone, Ericsson, TNO, Huawei, Rijksuniversiteit Groningen, SURF (ICT in onderwijs) en Hanzehogeschool Groningen. 5Groningen organiseert regelmatig bijeenkomsten, de presentaties zijn op hun website gepubliceerd. Daarnaast brengen zij regelmatig een nieuwsbrief uit. Helaas blijkt hieruit dat er nog steeds geen enkele aandacht is voor de effecten op de gezondheid van mensen, dieren en de natuur.


Vind je het belangrijk dat deze website blijft bestaan?
Word dan nu donateur, zodat wij je ook in de toekomst van informatie en nieuws over straling kunnen blijven voorzien. Lees meer...