Actiegroepen

Op deze plattegrond staat een overzicht van diverse actiegroepen en burgerinitiatieven in Nederland (met contactgegevens).

Ter inspiratie tref je onderstaand een overzicht van diverse acties en voorlichtings­bijeenkomsten die onlangs zijn georganiseerd.

Actiegroep 5G Den Haag: Landelijke demonstratie Stop5G!

In de stad Den Haag is medio maart 2019 de actiegroep “5G Den Haag” opgericht. De aanleiding hiervoor was dat het lokale bestuur van de Gemeente Den Haag aankondigde in 2020 de eerste 5G stad te willen worden van Nederland. Ons doel is de uitrol van 5G stop te zetten, door de lokale politiek van de stad Den Haag te bewegen om het zogenaamde Voorzorgsprincipe toe te passen. Dit in navolging van Brussel, Florence, Rome, kantons in Zwitserland en enkele staten in Amerika, waar het gelukt is om de uitrol van 5G stop te zetten.

De Actiegroep 5G Den Haag heeft nu een Landelijke Demonstratie georganiseerd om de uitrol van 5G te stoppen. Deze zal op maandag 9 september 2019 om 12.00 uur starten op de Koekamp in Den Haag. Dus kom op 9 september ook naar Den Haag en demonstreer mee tegen 5G. De overheid kan niet om ons heen als we ons massaal laten horen! Lees meer…

Groep Maastricht Stralingsinfo

In juli is in Maastricht de eerste 5G-verbinding in Nederland tot stand gebracht. Het eerste basisstation maakt gebruik van een testlicentie op de 3,5 GHz frequentie. Veel Maastrichtenaren maken zich zorgen over de gezondheidsrisico’s en willen helemaal geen 5G in hun stad.

De groep ‘Maastricht Stralingsinfo’ heeft daarom op 21 augustus een informatieavond georganiseerd om gemeente en inwoners van Maastricht te informeren over de gezondheidsrisico’s van 5G. Je kunt de video van de avond hier terugkijken.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst is er veel ongerustheid ontstaan. De gemeenteraad heeft de actiegroep, samen met 100 inwoners, vervolgens op 27 augustus uitgenodigd om zich te laten informeren over de gevaren van 5G. Daaraan voorafgaand vond er een protestactie plaats tegen de uitrol van 5G in Maastricht. Een mooie inspiratie voor burgers in andere gemeenten! Lees meer…

Stralingsbewust Regio Leiden

Inmiddels is er ook in Regio Leiden een groep bezorgde ouders opgestaan die zich zorgen maken over de alsmaar toenemende hoeveelheid straling met name voor hun kinderen en op scholen. Ook zij verbazen zich over het gebrek aan voorlichting door de overheid. De groep bezorgde ouders willen mensen gaan informeren over alternatieven en gaan praten met de lokale overheid over beperking van straling in de openbare ruimte en beperking van de inzet van draadloze apparatuur. Lees hier meer over deze actiegroep.

Op 29 mei 2019 heeft Stralingsbewust Regio Leiden in samenwerking met Let’s Talk About Tech en StopUMTS een klacht ingediend bij de hoofdredacties van de Volkskrant, de Trouw en NRC. Lees hier de brief die aan de Volkskrant is gestuurd. Een vergelijkbare brief is naar Trouw en NRC verzonden. We hebben als burgers recht op eerlijke en volledige informatie over de impact van 5G.

Actiegroep 5G: Het Gooi zegt Nee!

Ook in het Gooi is onlangs een initiatief gestart tegen de lokale uitrol van 5G. Op 25 mei 2019 was er een interview namens de actiegroep bij NH Gooi Radio (de lokale omroep voor Huizen, Laren en Eemnes). Hierin werd Rob Verboog gedurende ruim 12 minuten live geïnterviewd door presentatoren Bea Kuijs en Mischa Spelt. Centraal in het interview stond 5G en de gezondheidsrisico’s van straling. Het zeer informatieve radio-interview kun je hier terugluisteren.

Verder heeft deze actiegroep een brochure gemaakt met een aantal belangrijke feiten op een rijtje: ‘Vraagtekens bij 5G: Privacy en Gezondheid. Wat de overheid en telecomproviders u niet vertellen’ (PDF) en zijn onlangs een petitie gestart. Je kunt hier meer lezen over de actiegroep in het Gooi.

Stralingsbewust 5G Noordoostpolder

Wij hebben een brief gestuurd aan de gemeente Noordoostpolder waarin wij onze zorgen over de elektromagnetische straling hebben geuit en de gemeente hebben opgeroepen tot onderzoek. Naar aanleiding van deze brief zijn we op 8 april 2019 met een groepje mensen in gesprek gegaan met de gemeenteraad.

Verder hebben wij onlangs een petitie opgesteld: ‘Eerst onderzoek gezondheidsrisico’s voor uitrol 5G in Noordoostpolder’. Deze is door 700 inwoners uit Noordoostpolder ondertekend en op 20 mei 2019 overhandigd aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad. De fractievoorzitter van de PvdA pleitte er vervolgens voor “om niet af te gaan wachten wat Den Haag gaat doen, maar om zelf initiatief te nemen en te lobbyen om te zorgen dat er wat gebeurt”. Lees meer…

Ongerust over 5G in Het Hogeland (Groningen)

Sinds begin 2019 heeft ‘Ongerust over 5G’, een groep bewoners uit Het Hogeland, gesproken over de mogelijke gezondheidsrisico’s van 5G met de fracties van nagenoeg alle politieke partijen van de Provinciale Staten van Groningen en de nieuwe gemeente Het Hogeland. Het eerste dat in deze gesprekken opviel was dat politici vaak in de veronderstelling zijn dat gemeente- en provinciebesturen niets over de komst van 5G te zeggen hebben.

Echter als bewoners willen we er op kunnen vertrouwen dat onze bestuurders garant staan voor een veilige leefomgeving. De uitrol van 5G is onverantwoord voordat 100% zeker is dat het geen schade kan aanrichten. We willen voorkomen dat Groningen een proeftuin voor 5G wordt! Op 11 april 2019 vanaf 19.30 uur organiseren wij een informatieavond ‘5G: JA OF NEE?’ in Winsum (Groningen). Daar zullen diverse sprekers een interessante presentatie over 5G houden. Lees er hier meer over.

Stralingsbewust Zaanstad

Op 28 februari 2019 is er op initiatief van een aantal inwoners tijdens de raadsvergadering van gemeente Zaanstad uitgebreid aandacht besteed aan 5G en ‘slimme’ netwerken. Lees hier meer over dit initiatief en bekijk de video-opname van de vergadering.

Als vervolg daarop heeft er op 7 maart een gesprek plaatsgevonden met de wethouder milieu en ruimtelijke ordening van Zaanstad en twee beleidsadviseurs (milieu en gezondheid). Tijdens dit gesprek zijn problemen van mensen met EHS ter sprake gekomen, zoals hun problemen met wonen, versterkt door ontwikkelingen ten behoeve van verduurzaming (warmtepompen en zonnepanelen). Mensen die mee willen denken of interesse hebben in aanvullende informatie kunnen contact met ons opnemen via geen5Ginzaanstad@outlook.com.

StralingsBewust Son en Breugel

Begin januari 2019 is er ook in Son en Breugel een burgerinitiatief gestart: StralingsBewust Son en Breugel. “Wij maken ons zorgen over de huidige en toekomstige ontwikkelingen rondom 3G, 4G en 5G en zijn daarom in overleg gegaan met de gemeente Son en Breugel over te nemen stappen naar een stralingsveilige leefomgeving. Na een gesprek met de verantwoordelijke wethouder en een artikel in de plaatselijke krant, hebben we een planning gemaakt voor de komende maanden. Bewustwording rondom straling willen wij bereiken via acties op de 7 scholen waarmee we de ouders en de kinderen willen bereiken en een voorlichtingsavond voor de inwoners en het college van burgemeester en wethouders. Onze insteek is dat we van onderaf bewustwording bereiken om de nodige veranderingen te bewerkstelligen.” Lees meer…

Actie tegen uitrol van 5G in gemeente Berkelland

5G? Nee! Woon je in de gemeente Berkelland en wil je ook je stem laten horen over de (ophanden zijnde) uitrol van 5G? Kom dan net als Wilma de Jong in actie. In de ontwerpnotitie over het nieuwe antennebeleid wordt namelijk terloops, in slechts 5 woorden, de vergunningsvrije uitrol van 5G genoemd. Wat veel burgers daarbij niet weten is dat 5G, door de grote hoeveelheid data die verstuurd moet worden, een zodanige dichtheid van antennes vraagt, dat deze o.a. op alle lantaarnpalen zullen worden geplaatst. Met deze nieuwe internetgeneratie zal de stralingsdichtheid met een factor 1.000 toenemen. Met andere woorden, de elektrosmog zal enorm toenemen.

Jullie inspraakreactie heeft zin. De gemeente is verplicht om alle inspraakreacties te vermelden en de inhoud samen te vatten en als bijlage in de beleidsnotitie op te nemen. Hoe meer mensen er reageren, hoe meer indruk het maakt. Een inspraakreactie hoeft niet ingewikkeld te zijn. Als je je zorg uitspreekt over de gezondheidsrisico’s dan geef je al een signaal af. Dus help mee en stuur vóór 27 december 2018 je inspraakreactie naar de gemeente Berkelland, Postbus 200, 7270 HA Borculo. Lees meer…

Burgerinitiatief Eindhoven

Een aantal burgers uit Eindhoven zijn in oktober 2018 een burgerinitiatief gestart om er voor te zorgen dat zendmasten die dichtbij basisscholen en kinderdagverblijven staan worden verplaatst. Zij willen kinderen een stralingsarme omgeving geven om in op te groeien, te leren en te spelen.

In gemeente Eindhoven staan bij vijftien basisscholen (23%) en twintig kinderdagverblijven (35%) GSM zendmasten op minder dan honderd meter afstand. Bijvoorbeeld, GSM zenders zijn bevestigd op de kerktoren van het kinderdagverblijf De Schatkamer en op tachtig meter afstand van basisschool De Regenboog. Baby’s, peuters, kleuters en kinderen slapen, spelen en verblijven hele dagen in het stralingsveld. Het gemeten stralingsniveau op het kinderdagverblijf en in de directe omgeving was al zeer hoog. Door plaatsing van de extra zenders is de stralingssterkte alleen nog maar verder toegenomen.

Een burgerinitiatief met 250 handtekeningen geeft burgers de mogelijkheid om een kwestie in de stad rechtstreeks aan de gemeenteraad voor te leggen. Een aantal burgers uit Eindhoven wil de GSM zendmasten bij kinderdagverblijf De Schatkamer op deze manier aankaarten bij het gemeentebestuur. Zendmasten hoeven niet dichtbij basisscholen en kinderdagverblijven te staan en kunnen gemakkelijk herplaatst worden naar industrieterreinen. Het burgerinitiatief heeft uiteindelijk ongeveer 350 handtekeningen verzameld. Deze zijn inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad, die het burgerinitiatief binnenkort zal gaan behandelen. Klik hier voor meer informatie.

Besluit ‘slimme’ verlichting gemeente Heusden

Op 13 juni 2018 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor de gemeenteraad en betrokken wethouders van de gemeente Heusden inzake ‘slimme’ lantaarnpalen. Dankzij grote inspanningen van lokale stralingsbewusten was er de mogelijkheid om in te spreken tijdens het agendapunt ‘Openbare verlichting/Slimme lantaarnpalen’. Zowel Petra Vriens als Rob Verboog hielden een presentatie. Na afloop werden volop goede vragen gesteld en werd aansluitend door de raad flink overlegd met de wethouder. De videobeelden zijn hier te bekijken (vanaf 1:50 uur tot 2:51 uur).

In de raadsvergadering is besloten om in het plan van aanpak de gezondheidsrisico’s van de ‘slimme’ verlichting mee te nemen, de leverancier van de ‘slimme’ lantaarnpalen aansprakelijk te stellen voor mogelijke gezondheidsrisico’s voor inwoners, te zorgen dat de gemeente de eigen regie behoudt en dat de privacy wordt gewaarborgd.

Op 3 juli jl. is het aangepaste beleidsplan Openbare verlichting 2018-2022 unaniem aangenomen door de gemeenteraad. In dit beleidsplan wordt o.a. gesproken over de uitrol van 5G, slimme lantaarnpalen, LED verlichting en Smart City. Het beleidsplan is na de raadsinfovergadering van 13 juni aangepast op een aantal punten. Vrijwel alle aanbevelingen zijn overgenomen, behalve de aanbeveling om de leverancier aansprakelijk te stellen voor eventuele gezondheidsschade. Dit heeft de gemeente helaas niet in het plan opgenomen, maar de gemeente Heusden staat duidelijk open voor inbreng. Zie ook dit nieuwsbericht van 7 juli jl.

Klik hier voor meer informatie over de activiteiten van de groep Stralingsbewust Heusden.

Actie Zendmasten Weesp

Vanwege de verlenging van een vergunning voor een zendmast aan de Leeuwenveldseweg in Weesp zijn er 21 bezwaarschriften ingediend en heeft er een hoorzitting plaats gevonden. Daarnaast is er een petitie opgestart tegen deze mast met de oproep aan het College van B&W om het belang van een gezonde leefomgeving voorop te zetten en het voorzorgsprincipe na te leven. De petitie is 247 keer mede-ondertekend en is op 29 mei 2018 overhandigd aan de Burgemeester en wethouder Vos, zie dit bericht op de voorpagina van het Weespernieuws.

De stralingsproblematiek is tijdens een fractievergadering van GroenLinks toegelicht en er is ook meerdere keren gesproken met de fractievoorzitter van de PvdA. De lokale politiek heeft het serieus opgepakt. Op initiatief van GroenLinks is de motie ‘Duurzaam Antennebeleid’ namens GroenLinks, PvdA, CDA en VVD ingediend. Deze motie is op 14 juni 2018 unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Weesp.

In de motie wordt het college o.a. opgeroepen om bij aanvragen van vergunningen voor zendmasten bewoners mee te nemen in het besluitvormingsproces waar deze masten geplaatst worden. Om hierbij het voorzorgsprincipe toe te passen en geen zendmasten nabij woningen toe te staan, de straling te minimaliseren met behoud van bereik en met de providers in overleg te gaan om plekken te zoeken die zo weinig mogelijk conflict opleveren met bewoners. En om het gemeentelijk Antennebeleid te toetsen aan de huidige staat van ontwikkeling op telecommunicatiegebied en het huidige EU- en landelijke beleid zodat het actueel is voor de uitrol van het 5G netwerk. De volledige tekst is hier na te lezen.

Mocht je vragen hebben of willen afstemmen over antennebeleid of een zendmastkwestie dan kun je contact opnemen met Anouk de Bont via zendmastenweesp@gmail.com.

Actiegroep ‘Stralen doen we liever zelf’ (gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Een groep inwoners uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft zich verenigd onder de naam ‘Stralen doen we liever zelf’ en wil dat de gemeente het besluit over het plaatsen van slimme lantaarnpalen uitstelt. Zij maken zich niet alleen zorgen over de volksgezondheid, maar ook omdat dit de privacy van burgers schendt. Zij hebben op 10 januari 2018 een petitie opgestart en in een week tijd waren er al 737 handtekeningen van medestanders verzameld. Deze zijn inmiddels aangeboden aan de gemeente. Op 16 januari hebben een aantal mensen van de actiegroep een interview gegeven op Radio 90FM. Hierin hebben zij hun zorgen duidelijk onder woorden gebracht. Via deze link kun je het interview beluisteren (32 min.) Lees hier het verdere verhaal.

De geplande besluitvorming op 8 februari is uitgesteld. Op 19 februari 2018 heeft er een extra raadsvergadering plaats gevonden met als sprekers: Heerd Jan Hoogeveen (Economic Board Utrecht), Hugo Schooneveld (wetenschapper en bioloog), Rob Verboog (praktijkdeskundige) en Carolien Schooneveld (professional op gebied van aanpak elektrostress). Bekijk onderstaand de samenvatting van 20 minuten of bekijk via deze link de volledige video-registratie van deze zeer informatieve avond (2,5 uur).

Op 8 maart 2018 is besloten om voorlopig geen zendapparatuur (4G, 5G, Wifi), camera’s, sensoren e.d. op de nieuwe straatlantaarns mogelijk te maken. Unaniem besloot de gemeenteraad uitsluitend de verlichting aan te besteden. Extra functionaliteiten zullen niet eerder worden toegepast dan nadat deze ter besluitvorming aan de raad zijn voorgelegd. Op deze wijze houdt de raad zelf de regie in handen. Dat was een cruciaal principe. Er moet eerst meer bekend zijn over de gezondheidsrisico’s en mogelijke schendingen van de privacy. Pas dan kan een weloverwogen besluit worden genomen. De wethouder verwacht dat dit op z’n vroegst medio 2019 is, in de bouwteamfase van de aanbesteding van de openbare verlichting en kabelnet. Zie ook dit persbericht.

‘Eerlijk over Straling’ op de Nationale GezondheidsBeurs 2018 & 2019

Op 25 januari 2018 is het initiatief ontstaan om op de Nationale GezondheidsBeurs in Utrecht een stand te huren, waar diverse stralingsbewuste mensen en organisaties gezamenlijk eerlijke informatie geven over straling. Wat een prachtige uiting van verbondenheid en samenwerking!

Het idee is ontstaan in een besloten facebookgroep voor stralingsbewuste mensen. Als de landelijke overheid ons niet juist informeert, dan moeten wij daar zelf maar voor gaan zorgen. Het enthousiasme was zo groot dat binnen 10 uur tijd (!) het aanzienlijke bedrag voor de huur van de stand al bijeen was gebracht. Een grote hoeveelheid mensen wilde niet alleen geld bijdragen, maar ook nog belangeloos meehelpen en aanwezig zijn op de beurs om onze medemensen van eerlijke informatie te voorzien. Mooi om te zien dat zoiets ook tot stand kan komen vanuit eensgezindheid onder de mensen zelf.

Van donderdag 1 februari tot en met zondag 4 februari 2018 stond er dagelijks een wisselend team van stralingsbewuste mensen en organisaties onder het motto ‘Eerlijk over Straling’ op de gezamenlijke stand. De belangstelling bij de beursbezoekers bleek groot. Er werden vele vragen beantwoord over de mogelijke gezondheidseffecten van straling en er werden tips geven over wat je zelf in je eigen huis of leven kunt doen om straling te beperken. Er zijn weer een hoop mensen bereikt en velen zijn weer een stukje bewuster geworden. Zie ook deze korte video over de stand ‘Eerlijk over Straling’ (01:29 min) en het persbericht over deze inspirerende samenwerking.

En ook in februari 2019 stonden de stralingsbewuste mensen en organisaties weer gedurende vier dagen op de Gezondheidsbeurs om alle bezoekers te informeren over het eerlijke verhaal. Lees hier een kort verslag en bekijk de foto’s voor een sfeerimpressie.

Werkgroep Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

Deze werkgroep is ontstaan tijdens de ontwikkelingen rondom de plaatsing van een zendmast tussen de flat aan de Claus Sluterweg en het Coornhert Lyceum in Haarlem. Er is vervolgens ingesproken bij de commissie Beheer en er zijn 65 handtekeningen van bezorgde inwoners aangeboden aan het gemeentebestuur.

Op initiatief van de politieke partij Trots Haarlem heeft de gemeente Haarlem op woensdag 29 november 2017 een Raadsmarkt (voorlichtingsbijeenkomst) georganiseerd rondom het thema straling van zendmasten en mogelijke gezondheidseffecten voor inwoners. Het doel van de Raadsmarkt was om de gemeenteraadsleden zo breed mogelijk te informeren over het onderwerp straling, zodat er in de toekomst weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden en er passend beleid binnen de regio Zuid-Kennemerland kan worden vastgesteld.

De werkgroep heeft een informatieve brochure gemaakt met een uitgebreide samenvatting van de presentaties die gehouden zijn tijdens de Raadsmarkt. De brochure Raadsmarkt Zendmasten & Gezondheid kun je hier downloaden (pdf-bestand). Zie voor meer informatie de pagina Raadsmarkt op de website Stralingsbewust Zuid-Kennemerland. Hier zijn o.a. de samenvatting, het programma en alle gehouden presentaties te vinden. De werkgroep gaat door met activiteiten om voor meer stralingsbewustzijn in de regio te zorgen.

Actiegroep zendmast Lombok (Utrecht)

Naar aanleiding van de plaatsing van een zendmast in Lombok is Mirjam Bout vorig jaar met een aantal inwoners een actiegroep gestart. Haar doel was om alle Utrechters die last hebben van straling te verzamelen en met elkaar in contact te brengen. Zodat ze informatie kunnen delen en sterker staan naar de Utrechtse GGD en gemeente. Dit heeft geresulteerd in een Raadinformatiebijeenkomst op 12 januari 2017. Onderstaand kun je de hele bijeenkomst (18 fragmenten) zelf terug kijken:

Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de gemeente Utrecht op 18 mei 2017 een motie aangenomen over de gezondheidskwestie rondom straling.

Het is dus zeker zinvol om van je te laten horen en actie te ondernemen!

Andere initiatieven

Zeeuws platform stralingsrisico – Website van diverse werkgroepen van burgers die zich al langere tijd met straling bezig houden. Zij hebben contacten met ambtenaren van de provincie Zeeland, dorpsraden, actiegroepen, bewonersgroepen en individuele bewoners van Zeeland. Zie ook hun brief ‘Elektromagnetische velden als nieuwe milieufactor in de Omgevingsvisie’ van 16 november 2017 aan Provinciale Staten Zeeland.

Werkgroep Zendmast Anders – Website van werkgroep van inwoners uit Heeg (Friesland) om gezamenlijk te zoeken naar duurzame oplossingen voor zendmasten. Zie ook hun informatieve flyer. Op 5 oktober 2017 is de motie Antennebeleid unaniem aangenomen. Het doel van de motie is om tot een nieuw antennebeleid te komen waarbij het voorzorgsprincipe gehanteerd wordt en er geen zendmasten geplaatst worden nabij bewoning.

Persbericht Werkgroep Antenne Blauwhuis  (31 mei 2017) -Werkgroep stelt vragen in de vergadering Commissie DSO. Doel werkgroep: in samenwerking met de gemeente, KPN en omliggende dorpen zoeken naar een alternatieve locatie voor het plaatsen van een zendmast in de regio. Bericht dorpsbewoners Blauwhuis (Friesland).

Ons Mooi Schaveren – Website van comité van inwoners uit Schaveren (gemeente Epe) dat in gezamenlijk overleg met gemeente en KPN op zoek gaat naar alternatieve locaties voor een zendmast. Deze motie is door gemeente Epe aangenomen op 6 juli 2017.

UMTS Protest Nieuwkoop -Website met oproep om de gemeente Nieuwkoop en KPN aansprakelijk te stellen voor mogelijke gezondheidsschade van straling. Zie ook: flyer binnenkant, flyer buitenkant, poster en formulier schadeclaim.

Zendmast Protest Hoofddorp Youtube – Informatie-avond 25 juni 2013.

Zie voor diverse voorbeeldbrieven, posters en flyers deze pagina.

“You cannot get through a single day without having an impact on the world around you.
What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make.”
– Jane Goodall


Waardeer je onze website?
Via een donatie kun je meehelpen om ons werk en deze website voort te zetten.
Klik hier voor meer informatie en voor de donatieknop. Alvast bedankt voor je hulp!