Ongehoord Nieuws besteedt uitgebreid aandacht aan gevolgen straling voor gezondheid

Op 2 mei werd er in de uitzending van omroep Ongehoord Nieuws uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen van straling voor onze gezondheid. Een goed, integer en informatief gesprek. Zo kan het dus ook!

Bron: Ongehoord Nieuws 2 mei 2024

In de uitzending werden Rob van der Boom, voorzitter van Stichting EHS, en Sander van den Raadt, gemeenteraadslid van Trots Haarlem, geïnterviewd. Maar ook de andere aanwezigen toonden oprechte interesse in het onderwerp, waardoor er een mooi gesprek ontstond van zo’n 22 minuten. Je kunt de uitzending hier terugkijken (van 03:50 tot 26:00 min.). Onderstaand een samenvatting van wat er zoal werd besproken.

Veld weg, klacht weg

Ongehoord Nieuws ging op bezoek bij Alice en Peter. Beiden hebben te maken met gezondheidsklachten door straling van wifi, mobiele telefoons, zendmasten, etc. Alice noemt klachten zoals slapeloosheid, spierkrampen, mist in haar hoofd, oorsuizen, bloeddrukdaling en hartkloppingen. En Peter kon bijvoorbeeld niet meer uit zijn woorden komen en niet meer goed nadenken als hij destijds een mobiele telefoon bij zijn oor hield. Verder noemt hij ook klachten zoals hartkloppingen en dood-op zijn. Alice laat ter plaatse met meetapparatuur zien hoe sterk de hoeveelheid straling in de omgeving toeneemt als de mobiele telefoon wordt aangezet of als ze naar buiten gaat.

Alice en Peter

Ongehoord Nieuws vraagt hoe ze weet dat haar klachten door straling worden veroorzaakt. Alice geeft aan dat zij dat zelf kan ervaren. Er geldt ‘veld weg, klacht weg’. Oftewel, als je uit het stralingsveld weg bent, verdwijnen de klachten. Zo’n 20 minuten na de blootstelling aan straling begint Alice meestal de klachten te ervaren. Ze heeft haar huis nu afgeschermd voor zendmast-straling en ze heeft afscherm-kleding aan met zilverdraad dat de straling blokkeert voor als ze toch naar buiten gaat. (Je kunt hier meer ervaringsverhalen lezen.)

5% van de bevolking

Rob van der Boom, voorzitter van Stichting EHS, geeft aan dat het probleem best groot is. Het Franse bureau ANSES (agentschap voor Voedsel, Milieu en Gezondheid en Veiligheid op het werk) heeft allerlei onderzoeken bekeken en schat in dat het gaat om zo’n 5% van de bevolking.

Volgens het Nederlandse medische protocol bestaat EHS niet, waardoor artsen dit soort gezondheidsklachten vaak als SOLK-klachten (somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten) wegzetten. Rob geeft aan dat de standaardreactie vaak is ‘dat het psychisch is’. Als er iets is wat we niet begrijpen dan zal het wel aan de psyche liggen, maar er is nooit een goede onderbouwing of diagnose die daaraan ten grondslag ligt. Ook suikerziekte en Q-koorts werden in eerste instantie aan de psyche gewijd, totdat ze ontdekten waar het echt door kwam. En dat gebeurt hier met gezondheidsklachten door straling ook.

Verder vermeldt Rob dat een hoogleraar in Parijs (Dr. Dominique Belpomme) uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar wat de lichamelijke effecten zijn van mensen met EHS, waarbij er een reeks van variabelen is geïdentificeerd die hierbij een rol spelen.

Rob van der Boom en Sander van den Raadt

Gemeente kan helpen vanuit Wmo

Sander van den Raadt, gemeenteraadslid van Trots Haarlem, geeft aan dat hij het probleem in de gemeenteraad op de agenda heeft gezet. In 2017 heeft hij een Raadsmarkt georganiseerd, waarbij ook raadsleden uit de omgeving waren uitgenodigd om informatie te krijgen over straling. Er kwamen helaas weinig raadsleden opdagen. Als je er zelf geen last van hebt dan blijkt het toch een wat minder interessant onderwerp. Het werd zelfs tegengewerkt is zijn ervaring.

Als je ergens als eerste mee komt, dan wordt je al snel als wappie weggezet. Dat is een praktische manier om gelijk de discussie te kunnen beëindigen. Hij heeft zich destijds ook druk gemaakt over het rubbergranulaat in kunstgras. Dat was toen ook een ongewenst onderwerp, maar uiteindelijk is iedereen het er nu over eens dat rubbergranulaat niet meer in kunstgras gebruikt mag worden.

En zo gaat het ook met EHS. Hij schat in dat we inmiddels wel naar een omslagpunt gaan. Dat er binnen een paar jaar wel geconcludeerd zal worden dat het echt bestaat en dat we er wat aan moeten doen. Hij probeert er ook in de gemeenteraad voor te zorgen dat er wat wordt gedaan voor mensen die gezondheidsklachten ervaren door straling. Zo kunnen bijvoorbeeld afschermmaterialen (zoals straling-werende verf of behang) vergoed worden vanuit de Wmo (= Wet maatschappelijke ondersteuning).

“U vertelt onzin”

Rob vertelt dat hij de persoonlijke verhalen van een aantal mensen wiens leven is ontwricht door elektrogevoeligheid, via video’s heeft laten zien aan een lid van de Europese Commissie, maar dat ze het gewoon niet geloofden. “U vertelt onzin.” Dat is uiteraard de makkelijkste oplossing.

Marcel van Silfhout, onderzoeksjournalist, herkent deze handelswijze. Hij heeft destijds nucleaire research gedaan (waaronder ook straling van zendmasten). Hij heeft toen een gesprek gehad met een van de grootste specialisten in problemen bij kerncentrales. Hij was verontrust na dat gesprek. De specialist gaf aan dat 5G pakweg 10x sterker is dan 4G en dat het geen verticale maar horizontale straling betreft. 5G is dus echt iets heel anders.

Marcel vroeg aan de specialist waarom hij als deskundige dit probleem niet aanpakte. Er kwam toen als reactie dat hij bang was zijn baan kwijt te zijn als hij hier iets over zou zeggen. Dat is dus hoe het gaat. De bedrijven die dit dienen te onderzoeken die doen het niet, en als ze het doen dan zoeken ze de wetenschapper die de gewenste uitkomst zal gaan beredeneren. (N.B. Zie ook het onderwerp ‘Hoe onafhankelijk is wetenschappelijk onderzoek?’ op onze wetenschapspagina.)

Voorzorgcultuur, maar nu even niet

Marcel Crok, mede oprichter van Clintel, ziet hierin ook een dubbele standaard die wordt gehanteerd. We leven in een voorzorgcultuur, waarbij we gebruik maken van het voorzorgprincipe. Dit stelt dat als je nieuwe technologie introduceert, dat jij dan moet aantonen dat het geen schade oplevert. In de voorzorgcultuur is een zero tolerance-beleid voor risico’s. Tenzij het even niet uitkomt.

Hij ziet hetzelfde gebeuren bij de windmolens. We weten nu dat de windmolens laagfrequent geluid produceren. Zo’n  30% van de mensen heeft daar last van, de andere 70% niet. Dan zie je dat de overheid heel graag die windmolens wil, net zoals ze ook graag dit soort netwerken willen uitrollen vanwege de telecommunicatie-belangen. En dan wordt de voorzorgcultuur ineens aan de kant geschoven. Maar bij bijvoorbeeld PFAS wordt wel het zero tolerance-beleid gehanteerd door diezelfde overheid.

Rob vult aan dat het sowieso vaak heel lang duurt voor de overheid accepteert dat er een bepaald probleem is. Hoe noemt daarbij ook asbest als voorbeeld. Daarvan heeft het in Nederland zelfs 100 jaar geduurd vanaf de eerste indicaties dat er problemen waren. Het onderkennen, accepteren en aanpassen aan nieuwe risico’s dat vind men moeilijk. Als het gaat om een aanpassing die beperkt is dan willen ze het wel meteen doen, zodat ze kunnen laten zien hoe goed ze daarmee omgaan. Maar wanneer het een grote aanpassing betreft, zoals in dit geval waar het gaat om het mobiele telecommunicatienetwerk, dan is er heel veel weerstand.

400 transformator-huisjes erbij in Haarlem

Sander vertelt dat hij zijn bezorgdheid over de verzwaring van de elektriciteits­netten bij de gemeenteraad heeft uitgesproken. Iedereen moet nu ineens ‘van het gas af’ en alles moet tegenwoordig elektrisch. Maar als iedereen in Haarlem nu een elektrische auto gaat kopen, dan is er een groot probleem. In Haarlem gaan er nu zelfs 400 transformator-huisjes bijkomen. Er is blijkbaar wel enig besef dat zo’n transformatorhuisje niet naast iemand zijn slaapkamer moet komen, maar welke afstand is dan wel veilig? Hij heeft voorgesteld om dat verder te laten uitzoeken, maar daar bleek geen mankracht voor beschikbaar te zijn bij de gemeente.

Technologie anders benutten

Rob geeft aan dat de technologie ook anders benut kan worden. In een klaslokaal worden applicaties die in de klas staan tegenwoordig vaak via een draadloze verbinding geregeld. Maar dat had ook bedraad aangelegd kunnen worden. Dat is wel een veilige keuze. Hij benadrukt dat 5% van al die kinderen elektrogevoelig is, dat is 1 op de 20 kinderen die er niet tegen kunnen en waar dus geen rekening mee gehouden wordt.

Maar het gaat niet alleen om elektrogevoeligheid die je fysiek voelt. Vanuit de wetenschap weten we inmiddels dat tal van andere lichamelijke effecten die zich voordoen, verdacht zijn of waarvan zelfs zeker is dat ze nadelige effecten hebben voor de gezondheid. Ook als je er niet actief last van hebt, kun je toch gevolgen ondervinden van straling. Maar veel mensen hebben de link nog niet gelegd.

Zo had een kennis van Rob hartproblemen. De arts gaf aan dat daar echt wat aan moest gebeuren. Ondertussen adviseerde een vriend van hem om zijn DECT-huistelefoon eens uit te zetten. Toen hij die telefoon had uitgezet, knapte hij na 3 dagen al op. En na een paar maanden was hij van al zijn hartklachten af. Onwetendheid is een groot probleem.

Het is in ieder geval super dat er bij omroep Ongehoord Nieuws een serieus inhoudelijk en goed gesprek heeft plaats gevonden. Hopelijk komen er nog vervolg-afleveringen over dit belangrijke onderwerp, want er valt uiteraard nog veel meer over te zeggen! En tevens dank aan Rob van der Boom en Sander van den Raadt voor hun jarenlange inzet voor meer stralingsbewustwording.

Wil je ook meehelpen om de effecten van straling op onze gezondheid onder de aandacht te brengen in de samenleving? Informeer jezelf dan goed over het onderwerp, start eventueel zelf een lokale werkgroep en zet het ook in jouw gemeente op de agenda als bespreekpunt voor de gemeenteraad.

Landelijke contactdag in Putten en Burgerinitiatief in Zeist

Wil je graag contact met andere stralingsbewuste mensen? Op zaterdag 25 mei zijn er twee live bijeenkomsten:

Stichting EHS organiseert op 25 mei haar jaarlijkse landelijke contactdag in Putten met als thema ‘VN verdrag gehandicapten’. Er is een ochtendprogramma met inhoudelijke presentaties over erkenning van EHS als Handicap. Wat betekent het, en welke mogelijkheden kan dit bieden, nu en in de toekomst. Het middagprogramma is vooral gericht op ontspanning en ontmoeting. Je kunt kiezen uit diverse workshops. Voor de mensen die nog niet zo bekend zijn met straling en afscherming ervan is er een workshop over hoe je straling in je eigen huis kunt beperken en afschermen. Lees meer…

En op 25 mei is er ook weer een burgerinitiatief in Zeist. Op deze middag deelt de Culemborgse arts Ruud Swagemakers ons zijn ervaringen met 5G en wat hij zoal op gemeentelijk niveau heeft ondernomen. Tevens praat gemeenteraadslid Carlo Fiscalini ons bij over het landelijke raadsleden-overleg dat onlangs heeft plaatsgevonden. Daarnaast is de meetgroep van Stralingsbewust Zeist aanwezig om u voor te lichten en hulp te bieden bij het in kaart brengen van de straling in de Nederlandse steden. Lees meer…

Interessante boeken over straling

    


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.