Wetenschap


Kennisplatform ElektroMagnetische Velden van de Overheid.

 

 

WHO heeft straling ingedeeld in categorie 2B mogelijk kankerverwekkend 31-5-2011 – De Wereld Gezondheidsorganisatie vindt een oorzakelijk verband tussen straling en kanker aannemelijk en heeft straling in dezelfde categorie ingedeeld als lood, nikkel, DDT (insectenspray), chloroform, ethylbenzeen uit brandstof, nitrobenzene (input voor rubber en pesticiden), etc.

 

BioInitiative Report 2012 – rapport van 29 onafhankelijke wetenschappers en gezondheidsexperts uit 10 landen gebaseerd op meer dan 1800 wetenschappelijke onderzoeken naar de biologische effecten van elektromagnetische velden op de gezondheid van de mens
Verkort overzicht Biologische effecten van stralingWebsite

 

 

Platform van de Technische Universiteit Aken met een systematische samenvatting van wetenschappelijke onderzoeksgegevens over de effecten van elektromagnetische velden (in het Engels en Duits). De basis van dit platform is een uitgebreide literatuur-database met 26.862 publicaties en 6.210 samenvattingen van individuele wetenschappelijke studies.

 

Joel M. Moskowitz, Ph.D. (School of Public Health, University of California, Berkeley) heeft de samenvattingen van recent gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken naar draadloze straling en elektromagnetische velden op zijn website EMR Safety verzameld.
Het verzamelde overzicht van de periode van augustus 2016 t/m september 2018 kan daar ook als PDF-bestand gedownload worden.

 

Het National Toxicology Program heeft experimenten gedaan bij ratten naar de gezondheidsrisico’s van straling van mobiele telefoons. Op 27 mei 2016 hebben zij een rapport uitgegeven met enkele belangrijke studie-uitkomsten. Er is na blootstelling aan straling bij ratten een verhoogd risico gebleken op tumoren in hersenen en hart. Zie ook dit persbericht van het Amerikaanse National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS).

 

Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association (ORSAA) – Een onafhankelijke groep van academici en wetenschappelijke onderzoekers uit Australië met de omvangrijkste gecategoriseerde online databank van peer-reviewed studies op het gebied van de elektromagnetische straling. Zie ook het artikel uit The Lancet: Planetary electromagnetic pollution, it is time to assess its impact (december 2018).

 

Wetenschappelijke overzichten – overzicht van wetenschappelijke studies naar de biologische effecten van elektromagnetische straling verzameld door dr.ir. Jan-Rutger Schrader van JRS Electro Health. De heer Schrader is ingenieur elektrotechniek, gepromoveerd aan de Universiteit Twente met als specialisatie micro-elektronica en communicatie-technologie.

 

Overzichtslijst onderzoeken straling – lijst van internationale onderzoeken met hyperlinks en Toelichting wetenschappelijke stand van zaken van dr. Leendert Vriens van StopUMTS.nl. De heer Vriens is natuurkundige en werkte 30 jaar lang als onderzoeker bij het NatLab van Phillips. Zie ook dit overzicht van 26-04-2018: Literatuur over gezondheidseffecten veroorzaakt door straling.

 

Wifi – A Thalidomide in the Making – Onderzoeksrapport uit september 2013 van Barrie Trower met een goed leesbare toelichting over de schadelijke effecten van wifi op de voortplanting bij met name tienermeisjes. De Britse Barrie Trower is een gepensioneerd wetenschapper die tientallen jaren gewerkt heeft voor de militaire inlichtingendienst op het gebied van microgolfstraling en stealth technologie. Zie ook dit interview met Barrie Trower over de gevaren van microwave technologie.

Dit betreft slechts een kleine selectie van de duizenden wetenschappelijke onderzoeken die al zijn gedaan.

Onderstaand een aantal video’s van lezingen van Nederlandse wetenschappers:

  • Gastspreker dr. ir. Jan-Rutger Schrader tijdens Utrechtse Raadsinformatiebijeenkomst, januari 2017 (10 min.).
  • Samenvatting van de lezing over straling door natuurkundige dr. Leendert Vriens. TU Delft, april 2016 (41 min.).
  • Lezing van bioloog dr. Hugo Schooneveld in 4 delen. Deel 1: Het verband tussen elektromagnetische velden en elektrostress (8 min.), Deel 2 : Wat zijn elektromagnetische velden? (21 min.), Deel 3: Het nut van veldreductie (6 min.) en Deel 4: Ziek van straling (44 min.). Openbare Bibliotheek Wageningen, november 2014.
  • Voorlichting door de Haarlemse dr. Hans Moolenburgh over de gezondheidsrisico’s van zendmasten. Zendmastprotest Haarlemmermeer, december 2013 (27 minuten).
  • Gastcollege van prof. dr. Lucas Reijnders, hoogleraar biochemie en milieukunde van de Universiteit van Amsterdam, waarin hij de risico’s van radiofrequente velden verduidelijkt. Studium Generale TU Delft, 4 oktober 2010 (55 min.). Zie ook zijn optreden als spreker bij Zendmastprotest Haarlemmermeer van 19 december 2013 (45 min.) en dit interview met hem in het Facility Management Magazine van mei 2010.

Zie ook de Wetenschap-pagina van Let’s Talk About Tech met een aantal interessante video-fragmenten.

Op de pagina Politiek/Overheid vind je o.a. diverse brandbrieven en appèls die grote groepen van internationale wetenschappers in de loop der jaren hebben gedaan bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Verenigde Naties en Europese Unie.


Waardeer je onze website?
Via een donatie kun je meehelpen om ons werk en deze website voort te zetten.
Klik hier voor meer informatie en voor de donatieknop. Alvast bedankt voor je hulp!