Wetenschap

Kennisberichten van het Kennisplatform Elektromagnetische velden en gezondheid van de Overheid.

 

WHO heeft straling ingedeeld in categorie 2B mogelijk kankerverwekkend 31-5-2011 – De Wereld Gezondheidsorganisatie vindt een oorzakelijk verband tussen straling en kanker aannemelijk en heeft straling in dezelfde categorie ingedeeld als lood, nikkel, DDT (insectenspray), chloroform, ethylbenzeen uit brandstof, nitrobenzene (input voor rubber en pesticiden), etc.

 

BioInitiative Report 2012 – rapport van 29 onafhankelijke wetenschappers en gezondheidsexperts uit 10 landen gebaseerd op meer dan 1800 wetenschappelijke onderzoeken naar de biologische effecten van elektromagnetische velden op de gezondheid van de mens
Verkort overzicht Biologische effecten van stralingWebsite

 

 

Platform van de Technische Universiteit Aken met een systematische samenvatting van wetenschappelijke onderzoeksgegevens over de effecten van elektromagnetische velden (in het Engels en Duits). De basis van dit platform is een uitgebreide literatuur-database met 25.072 publicaties en 5.980 samenvattingen van individuele wetenschappelijke studies.

 

Het National Toxicology Program heeft experimenten gedaan bij ratten naar de gezondheidsrisico’s van straling van mobiele telefoons. Op 27 mei 2016 hebben zij een rapport uitgegeven met enkele belangrijke studie-uitkomsten. Er is na blootstelling aan straling bij ratten een verhoogd risico gebleken op tumoren in hersenen en hart. Zie ook dit persbericht van het Amerikaanse National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS).

 

Wetenschappelijke overzichten – overzicht van wetenschappelijke studies naar de biologische effecten van elektromagnetische straling verzameld door dr.ir. Jan-Rutger Schrader van JRS Electro Health. De heer Schrader is ingenieur elektrotechniek, gepromoveerd aan de Universiteit Twente met als specialisatie micro-elektronica en communicatie-technologie.

 

Overzichtslijst onderzoeken straling – lijst van internationale onderzoeken met hyperlinks en Toelichting wetenschappelijke stand van zaken van dr. Leendert Vriens van StopUMTS.nl. De heer Vriens is natuurkundige en werkte 30 jaar lang als onderzoeker bij het NatLab van Phillips. Zie ook dit overzicht van 26-01-2018: Literatuur over gezondheidseffecten veroorzaakt door straling.

 

Wifi – A Thalidomide in the Making – Onderzoeksrapport uit september 2013 van Barrie Trower met een goed leesbare toelichting over de schadelijke effecten van wifi op de voortplanting bij met name tienermeisjes. De Britse Barrie Trower is een gepensioneerd wetenschapper die tientallen jaren gewerkt heeft voor de militaire inlichtingendienst op het gebied van microgolfstraling en stealth technologie. Zie ook dit interview met Barrie Trower over de gevaren van microwave technologie.

Dit betreft slechts een kleine selectie van de vele wetenschappelijke onderzoeken die al zijn gedaan.

Zie ook de pagina Politiek/Overheid met o.a. diverse appèls die groepen van internationale wetenschappers in de loop der jaren hebben gedaan bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Verenigde Naties en Europese Unie.