Bezwaren tegen uitrol 5G in deze gemeenten in NL

Op deze pagina staat een selectie van brieven en nieuwsberichten inzake gemeenten in Nederland die hun zorgen hebben uitgesproken over de uitrol van 5G. Zie voor een overzicht van de landen die de uitrol van 5G (voorlopig) hebben stopgezet deze pagina. Heb je aanvullingen? Meldt ze via het contactformulier.

Amersfoort
19-11-2019, Amersfoort Alert op Straling: Brief aan gemeenteraad over 5G en toenemende bezorgdheid burgers

Amsterdam
05-09-2019, Gemeente: Reactie op internetconsultatie Wetsvoorstel Telecomcode
31-03-2020, Parool: Proef met 5G-netwerk in Zuidoost afgeblazen

Bergen
12-12-2019, Gemeente: Motie 5G gemeente Bergen. Gemeenteraad heeft unaniem motie aangenomen om brief aan Tweede Kamer te sturen met oproep zorgvuldigheid in acht te nemen en oproep tot onafhankelijk onderzoek en maatschappelijk debat. Bekijk video.
19-12-2019, Gemeente: Brief aan Tweede Kamer (zie pagina 3 en 4) inzake autonomie van gemeente, bezorgdheid over gezondheidsrisico’s en ingrijpen op persoonlijke levenssfeer van burgers, oproep tot maatschappelijk debat en onafhankelijk onderzoek.
06-11-2020, Gemeentekrant Bergen: College vraagt in brief aan Tweede Kamer haar besluit uit te stellen over uitrol 5G-netwerk (pg. 2).
18-11-2020, Duinstreek Centraal: Zorgen in gemeente Bergen over straling 5G: “Maak pas op de plaats”

Breda
06-09-2019, Gemeente: Reactie op internetconsultatie Wetsvoorstel Telecomcode

Dantumadiel
07-09-2019, Gemeente: Reactie op internetconsultatie Wetsvoorstel Telecomcode

Den Bosch
06-09-2019, Gemeente: Reactie op internetconsultatie Wetsvoorstel Telecomcode

Den Haag
09-09-2019, Gemeente: Reactie op internetconsultatie Wetsvoorstel Telecomcode

Eindhoven
06-09-2019, Gemeente: Reactie op internetconsultatie Wetsvoorstel Telecomcode

Haarlem
08-09-2019, Gemeente: Reactie op internetconsultatie Wetsvoorstel Telecomcode

Heemstede
09-09-2019, Gemeente: Reactie op internetconsultatie Wetsvoorstel Telecomcode

Heerhugowaard
09-09-2019, Gemeente: Reactie op internetconsultatie Wetsvoorstel Telecomcode

Hellevoetsluis
25-06-2020, GrootHellevoet.nl: IBH stelt vragen aan college Hellevoetsluis over 5G netwerk

Helmond
02-09-2019, Gemeente: Reactie op internetconsultatie Wetsvoorstel Telecomcode

Hilvarenbeek
04-02-2020, Brabants Dagblad: Gemeenteraad heeft motie aangenomen inzake bezorgdheid over gezondheidseffecten 5G; oproep tot onafhankelijk onderzoek en maatschappelijk debat.
10-01-2020, Gemeente: Motie 5G gemeente Hilvarenbeek

Maastricht
21-08-2019: Informatieavond & Protestactie tegen 5G in Maastricht
05-09-2019, Gemeente: Brief aan Ministerie EZK met eis dat 5G geen risico mag vormen voor volksgezondheid
06-09-2019, 1Limburg: Gemeente maakt bezwaar tegen 5G-netwerk bij ministerie EZK

Meierijstad
04-09-2019, Gemeente: Reactie op internetconsultatie Wetsvoorstel Telecomcode

Oirschot
06-09-2019, Gemeente: Reactie op internetconsultatie Wetsvoorstel Telecomcode

Oss
06-09-2019, Gemeente: Reactie op internetconsultatie Wetsvoorstel Telecomcode

Roosendaal
19-05-2020, Gemeente: Brief aan Tweede Kamer met zorgen over uitrol 5G: oproep tot maatschappelijk debat over 5G, wachten op advies Gezondheidsraad en onafhankelijk onderzoek naar biologische effecten.

Rotterdam
09-09-2019, Gemeente: Reactie op internetconsultatie Wetsvoorstel Telecomcode

Smallingerland
04-09-2019, Gemeente: Reactie op internetconsultatie Wetsvoorstel Telecomcode

Steenbergen
02-07-2020, Gemeente: Brief aan Tweede Kamer met zorgen over uitrol 5G: oproep tot maatschappelijk debat over 5G, rekening houden met advies Gezondheidsraad en onafhankelijk onderzoek naar biologische effecten.

Tilburg
06-09-2019, Gemeente: Reactie op internetconsultatie Wetsvoorstel Telecomcode

Vaals
21-02-2020, De Limburger: Gemeente wil eerst maatschappelijk debat en onafhankelijk onderzoek voordat 5G wordt uitgerold

Vught
09-09-2019, Gemeente: Reactie op internetconsultatie Wetsvoorstel Telecomcode
15-09-2020, Brabants Dagblad: PvdA en GroenLinks houden thema avond over de invoering van 5G n.a.v. petitie Vughtenaren om 5G te stoppen

Wageningen
30-05-2022, Gemeente: Motie unaniem aangenomen om voorlopig af te zien van toezeggingen aan bedrijven die slimme infrastructuur willen installeren en te zorgen voor inspraak hierover vanuit de bevolking.

Westerveld
04-02-2020, Progressief Westerveld/PvdA: Motie 5G gemeente Westerveld
07-02-2020, PvdA: Motie om brief aan Tweede Kamer te sturen dat gemeente autonomie wil behouden; noodzaak tot maatschappelijk debat en bezorgdheid over gezondheidseffecten en privacy
25-08-2020, Dagblad van het Noorden: Speciale woningen voor mensen die last hebben van straling (afkomstig van bijvoorbeeld 5G-masten): gemeenteraad Westerveld wil ermee experimenteren

Zeist
11-06-2020, Gemeente: Initiatiefvoorstel om voorzorgsprincipe te hanteren zolang niet onomstotelijk vaststaat dat 5G geen schadelijke effecten heeft op de gezondheid
20-04-2021, Gemeente: Tijdens gemeenteraadsvergadering werd voorstel om Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist € 15.000 subsidie te geven voor het ondersteunen, informeren en adviseren van inwoners met klachten over elektromagnetische straling unaniem aangenomen. Lees meer…
06-12-2021, Start informatie- en adviespunt rondom straling, zie website www.stralingsbewustzeist.nl.

Zutphen
17-02-2020, Gemeente: Motie aangenomen om bij kabinet en VNG behoudt van regierol gemeente aan de orde te stellen
19-02-2020, AD: Raadslid roept op tot verzet tegen 5G
09-03-2020, Gemeente: Motie 5G gemeente Zutphen

Zwolle
04-09-2019, Gemeente: Reactie op internetconsultatie Wetsvoorstel Telecomcode

N.B. Per 1 augustus 2020 wordt er geëxperimenteerd met 5G in de gemeenten: Delft, Den Haag, Eindhoven, Heerlen (ZO Limburg), Helmond (regio Eindhoven), Nuenen (regio Eindhoven), Rijen (regio Tilburg), Rotterdam, Valthermond (gemeente Borger-Odoorn/Drenthe) en Zandvoort. Per 1 maart 2020 betrof dit de gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Heerlen, Helmond, Hoogezand (gemeente Midden-Groningen), Nuenen, Rijen, Rotterdam, Scheveningen, Valthermond en Zandvoort. Deze gemeenten zijn dus pro 5G!

Zie ook deze pagina’s:
> Burgers, actiegroepen en gemeenten in de media
> Uitrol 5G (voorlopig) stopgezet in deze landen


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.