Presentatie door Stralingsbewust op 6 maart tijdens bijeenkomst Kennisplatform EMV over gewenste stralingsarme woon- en werkplekken

Op woensdagmiddag 6 maart 2024 vond een druk bezochte bijeenkomst van de Klankbordgroep van het Kennisplatform EMV plaats bij het RIVM (1 van de 7 partners van het Kennisplatform). Daarbij waren vele vertegenwoordigers van ministeries, telecom, VNG en (medische) wetenschap aanwezig. Ook Stralingsbewust (info/wonen) participeert al enkele jaren als deelnemer met spreekrecht in deze Klankbordgroep.

Natuurlijk werd er stilgestaan bij het Symposium van het Kennisplatform EMV op 29 november 2023, waar immers Elektro(over)gevoeligheid prominent op de agenda stond. Mede-Klankbordgroep-deelnemer Stichting EHS hield bij monde van voorzitter Rob van der Boom een uiteenzetting over de recente erkenning van EHS en de gewenste ontwikkelingen. Zie o.a. ons eerdere bericht over het symposium.

Tevens stonden “witte zones” op de agenda van deze Klankbordgroep-bijeenkomst. Namens Stralingsbewust presenteerde Rob Verboog een stand van zaken over deze gewenste stralingsarme woon- en werkplekken, oftewel witte zones. Op voorafgaand verzoek van voorzitter Ton Rombouts van het Kennisplatform EMV werden de probleempunten en gewenste oplossingen belicht. Dit op basis van onze zoektocht (en die van anderen) naar stralingsarme mogelijkheden in de afgelopen jaren.

De presentatie leidde mede tot een aantal tips, doch bepaalde, in de presentatie direct benoemde (en aanwezige) stakeholders konden (nog) geen directe opvolging aan de gevraagde oplossingen van de probleempunten geven. Wordt vervolgd dus!

Onderstaand de aangepaste, verkorte versie van de presentatie:

Stralingsarme woon- en werkplek (witte zone)

Dit is een plek, waar mensen met een (over-)gevoeligheid voor laagfrequente- en/of hoogfrequente elektromagnetische velden zonder problemen kunnen verblijven. Verblijven in de ruimste zin des woords, d.w.z. permanent of tijdelijk wonen, maar ook hun (betaalde) werkzaamheden of bedrijf kunnen uitvoeren indien gewenst.

Daarnaast biedt de plek tevens mogelijkheid tot diagnose en herstel van mogelijk stralings(EMV)gevoeligen, resp. status van Expertisecentrum EHS / Electrogevoeligheid. Slechts een extra logeerruimte en kamer is in beginsel al toereikend daarvoor. Een beheerdersechtpaar is al gevonden.

In vrijwel iedere gemeente in Nederland zijn nog goede stralingsarme plekken, doch vooral de afgelegen, dun bevolkte, weinig toeristische gebieden bieden de beste mogelijkheden, vooral ook op langere termijn.

Andere goede omstandigheden voor een Expertisecentrum (zowel qua pand als grondstuk) zijn o.a. aanwezigheid van bomen, afwezigheid van drukke infrastructuur (wegen, trein, vaarwegen), minimale afstand tot buren 100 meter en minimale afstand tot zendmasten in beginsel 2 kilometer. Aanwezigheid van heuvels kunnen ook positief werken.

Specifieke probleempunten en verzoeken aan de stakeholders:

  1.  Geschikte locaties waren veelal te duur en/of werden – snel – gekocht/gehuurd door o.a. projectontwikkelaars, rijken met veelal paarden, XTC-labs.

→ Kunnen wij voorkeur of eerste kans krijgen bij Rijksvastgoedbedrijf, gemeentes, natuurorganisaties? Zeker ook voor tijdelijke (verhuur-)situaties.

  1.  Gevonden geschikte locaties gingen last-minute niet door, omdat toch nabij of pal bij de locatie een nieuwe zendmast werd geplaatst.

→ Kunnen wij van Telecom een overzicht van stralingsarme gebieden van 4 x 4 km krijgen, waar “op kortere termijn” of “waarschijnlijk” geen nieuwe zendmast zal worden geplaatst?

→ Kunnen wij inzake een in overleg te selecteren stralingsarm gebied van Telecom, betrokken gemeente en ministerie EZK de bereidheid krijgen daar geen nieuwe zendmast te plaatsen?

  1.  Voor een locatie is tevens het volgende van belang, zo nodig voor eerst een bepaalde, tijdelijke termijn:

a.  Meerdere bewoners, al dan niet tijdelijk, dienen zich in te kunnen schrijven met aparte woonvergunning en fiscale status bij de gemeente, zonder dat deze en alle andere bewoners als bijv. “voordeurdelers” worden gezien.

→ Zijn de betrokken gemeente en andere instanties daartoe bereid?

b.  Het zou perfect zijn als op de locatie tevens chalets of tiny houses geplaatst mogen worden als tijdelijke opvang of woonverblijf van elektrogevoeligen. NB: geen recreatiebestemming en indien gewenst vergunning gekoppeld aan status elektrogevoeligheid.

→ Zijn de betrokken gemeente en andere instanties daartoe bereid?

c.  Het zou perfect zijn als op de woonlocatie tevens betaalde werkzaamheden of bedrijf mag worden uitgeoefend (mits locatie dat toestaat): veel stralingsgevoeligen zijn/waren immers ondernemers.

→ Zijn de betrokken gemeente en andere instanties daartoe bereid?

d.  Valt te borgen dat andere partijen geen nieuwe zendmast ter plaatse (juridisch) met succes gaan afdwingen, bijv. vanwege slechte bereikbaarheid ter plaatse van hun (goedkope!) provider, gewenste wireless data-ondersteuning ambulance en andere hulpdiensten?

→ Zijn de betrokken instanties (o.a. gemeente, ambulancediensten, veiligheidsregio) daartoe bereid?

Meer informatie:
> Lees verslag van de bijeenkomst op 6 maart 2024 van de Klankbordgroep van het Kennisplatform EMV en de bijlage met o.a. de presentatie van Stralingsbewust.info.
> Lees onze eerdere berichten over stralingsarme woongebieden.
> Zie onze themapagina over stralingsbewuste woongemeenschappen (2020/2021).


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.