Landelijke petitie 5G

De Actiegroep Verminder Electrosmog is een landelijke petitie gestart om de overheid op te roepen om geen 5G uit te rollen zolang niet onafhankelijk is vastgesteld dat dit niet schadelijk is voor de volksgezondheid. De tekst van de petitie is als volgt:

“Ik wil dat de Nederlandse overheid mijn gezondheid serieus gaat nemen. Dit betekent voor mij dat het redelijke voorzorgsbeginsel van 10 microwatt (= 100.000 x lager dan de huidige HF stralingsnorm) gaat worden toegepast, het gebruik van Wi-Fi op openbare plaatsen niet wordt gestimuleerd, maar naar gezondere alternatieven wordt gezocht. Eerlijke voorlichting over straling en stralingsrisico’s gegeven wordt via GGD, huisartsen, brochures, Postbus 51 of Sire spots e.a. kanalen en bovenal dat er geen 5G netwerk mag komen vóórdat al de schadelijke effecten t/m 4G in kaart zijn gebracht en uitgebreid afgewogen en geëvalueerd door alle betrokkenen. Economische belangen mogen geen reden zijn om de volksgezondheid op het spel te zetten.”

Er zijn inmiddels 24.116 ondertekenaars (februari 2020). Je kunt de petitie hier nog steeds ondertekenen.

Internationale 5G Space Appeal

Op 17 september 2018 heeft een groep vooraanstaande wetenschappers, artsen en milieu-organisaties een internationaal appèl om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen gelanceerd: het 5G Space Appeal.

Inmiddels hebben maar liefst 201.824 personen en organisaties uit 202 landen deze oproep ondertekend (stand per 17 februari 2020). Het appèl zal in januari 2020 worden aangeboden aan de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Unie. Het appeal kan hier nog steeds getekend worden. Lees meer…

Voorbeelden van lokale petities

Onderstaand een aantal andere petities als voorbeeld voor als je zelf een petitie wilt opstarten:

Petitie: Geen zendmast aan de Leeuwenveldseweg te Weesp (247 handtekeningen)
Petitie: Zorgen inwoners over ‘slimme’ lantaarnpaal Utrechtse Heuvelrug (970 handtekeningen)
Petitie: Geen 5G in Culemborg
Petitie: Voorzorgsprincipe toepassen tegen 5G in De Fryske Marren


Waardeer je onze website?
Via een donatie kun je meehelpen om ons werk en deze website voort te zetten.
Klik hier voor meer informatie en voor de donatieknop. Alvast bedankt voor je hulp!