Landelijke petitie 5G

De Actiegroep Verminder Electrosmog is een landelijke petitie gestart om de overheid op te roepen om geen 5G uit te rollen zolang niet onafhankelijk is vastgesteld dat dit niet schadelijk is voor de volksgezondheid. De tekst van de petitie is als volgt:

“Ik wil dat de Nederlandse overheid mijn gezondheid serieus gaat nemen. Dit betekent voor mij dat het redelijke voorzorgsbeginsel van 10 microwatt (= 100.000 x lager dan de huidige HF stralingsnorm) gaat worden toegepast, het gebruik van Wi-Fi op openbare plaatsen niet wordt gestimuleerd, maar naar gezondere alternatieven wordt gezocht. Eerlijke voorlichting over straling en stralingsrisico’s gegeven wordt via GGD, huisartsen, brochures, Postbus 51 of Sire spots e.a. kanalen en bovenal dat er geen 5G netwerk mag komen vóórdat al de schadelijke effecten t/m 4G in kaart zijn gebracht en uitgebreid afgewogen en geëvalueerd door alle betrokkenen. Economische belangen mogen geen reden zijn om de volksgezondheid op het spel te zetten.”

Er zijn inmiddels 20.124 ondertekenaars (7 september 2019). Je kunt de petitie hier nog steeds ondertekenen.

Voorbeelden van andere petities

Onderstaand een paar andere petities (deze zijn al ingediend) als voorbeeld voor het geval je zelf een petitie wilt opstarten:

Petitie: Geen zendmast aan de Leeuwenveldseweg te Weesp (247 handtekeningen)
Petitie: Zorgen inwoners over ‘slimme’ lantaarnpaal Utrechtse Heuvelrug (970 handtekeningen)
Petitie: Geen 5G in Culemborg


Waardeer je onze website?
Via een donatie kun je meehelpen om ons werk en deze website voort te zetten.
Klik hier voor meer informatie en voor de donatieknop. Alvast bedankt voor je hulp!