Landelijke petities tegen 5G

Onderstaand diverse petities tegen 5G:

Petitie Stop 5G

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft zoals intussen bij veel burgers maar ook bij veel (gemeentelijke) ambtenaren inmiddels bekend is, besloten om zonder echt onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico`s te laten doen, dit experiment op de bevolking los te laten. Tekst van de petitie:

“Wij, inwoners van Nederland willen niet meer straling in ons luchtruim. Ondergetekenden willen niet dat er tegen onze wil in Nederland een 5G-netwerk wordt uitgerold. Zolang het niet onomstotelijk vaststaat dat de straling ongevaarlijk is voor de volksgezondheid, is het uitrollen van een nieuw 5G netwerk onverantwoord en ongewenst. Wij vragen aan de overheid om minimaal 2 onafhankelijke onderzoeken te laten uitvoeren over het gevaar van de straling bij toepassing van 5G netwerken in Nederland.”

De petitie is inmiddels 51.779 keer ondertekend (stand per 27 januari 2022). Ondertekenen is nog steeds mogelijk via deze link.

Internationale 5G Space Appeal

Op 17 september 2018 heeft een groep vooraanstaande wetenschappers, artsen en milieu-organisaties een internationaal appèl om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen gelanceerd: het 5G Space Appeal.

Inmiddels hebben maar liefst 300.287 personen en organisaties uit 214 landen deze oproep ondertekend (stand per 27 januari 2022). Het appèl zal worden aangeboden aan de Verenigde Naties, de Wereld­gezondheids­organisatie en de Europese Unie. Het appeal kan hier nog steeds getekend worden. Lees meer…

Landelijke petitie Actiegroep Verminder Electrosmog

De Actiegroep Verminder Electrosmog is een landelijke petitie gestart om de overheid op te roepen om geen 5G uit te rollen zolang niet onafhankelijk is vastgesteld dat dit niet schadelijk is voor de volksgezondheid. De tekst van de petitie is als volgt:

“Ik wil dat de Nederlandse overheid mijn gezondheid serieus gaat nemen. Dit betekent voor mij dat het redelijke voorzorgsbeginsel van 10 microwatt (= 100.000 x lager dan de huidige HF stralingsnorm) gaat worden toegepast, het gebruik van Wi-Fi op openbare plaatsen niet wordt gestimuleerd, maar naar gezondere alternatieven wordt gezocht. Eerlijke voorlichting over straling en stralingsrisico’s gegeven wordt via GGD, huisartsen, brochures, Postbus 51 of Sire spots e.a. kanalen en bovenal dat er geen 5G netwerk mag komen vóórdat al de schadelijke effecten t/m 4G in kaart zijn gebracht en uitgebreid afgewogen en geëvalueerd door alle betrokkenen. Economische belangen mogen geen reden zijn om de volksgezondheid op het spel te zetten.”

Er zijn inmiddels 30.324 ondertekenaars (stand per 27 januari 2022). Je kunt de petitie hier nog steeds ondertekenen.

Voorbeelden van lokale petities

Onderstaand een aantal andere petities als voorbeeld voor als je zelf in jouw gemeente een petitie wilt opstarten:

Petitie: Stop Smart City Apeldoorn en de uitrol van de kastjes van Radioled, gestart 17 januari 2022 (inmiddels 2799 handtekeningen, petitie loopt nog)
Petitie: Oproep aan de gemeente Alphen aan de Rijn: Stop de uitrol van het 5G netwerk (829 handtekeningen)
Petitie: Geen 5G in Culemborg
Petitie: Stop uitrol van 5G in Deventer
Petitie: 5G-petitie Stralingsbewust Dronten
Petitie: Voorzorgsprincipe toepassen tegen 5G in de Fryske Marren
Petitie: Geen 5G maar een verlaagde stralingslimiet en Witte Zones in Gooi en Vechtstreek
Petitie: Stop 5G Lansingerland
Petitie: Zorgen inwoners over ‘slimme’ lantaarnpaal Utrechtse Heuvelrug (970 handtekeningen)
Petitie: Geen zendmast aan de Leeuwenveldseweg te Weesp (247 handtekeningen)
Petitie: Stop 5G in Westerveld
Petitie: Plaats geen 5G-mast in Scholtenhagen te Haaksbergen


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.