Landelijke petities tegen 5G

Onderstaand diverse petities tegen 5G:

Petitie Stop 5G

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft zoals intussen bij veel burgers maar ook bij veel (gemeentelijke) ambtenaren inmiddels bekend is, besloten om zonder echt onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico`s te laten doen, dit experiment op de bevolking los te laten. Tekst van de petitie:

“Wij, inwoners van Nederland willen niet meer straling in ons luchtruim. Ondergetekenden willen niet dat er tegen onze wil in Nederland een 5G-netwerk wordt uitgerold. Zolang het niet onomstotelijk vaststaat dat de straling ongevaarlijk is voor de volksgezondheid, is het uitrollen van een nieuw 5G netwerk onverantwoord en ongewenst. Wij vragen aan de overheid om minimaal 2 onafhankelijke onderzoeken te laten uitvoeren over het gevaar van de straling bij toepassing van 5G netwerken in Nederland.”

De petitie is inmiddels 50.827 keer ondertekend (stand per 30 juni 2020). Ondertekenen is nog steeds mogelijk via deze link.

Internationale 5G Space Appeal

Op 17 september 2018 heeft een groep vooraanstaande wetenschappers, artsen en milieu-organisaties een internationaal appèl om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen gelanceerd: het 5G Space Appeal.

Inmiddels hebben maar liefst 295.993 personen en organisaties uit 218 landen deze oproep ondertekend (stand per 30 juni 2020). Het appèl zal worden aangeboden aan de Verenigde Naties, de Wereld­gezondheids­organisatie en de Europese Unie. Het appeal kan hier nog steeds getekend worden. Lees meer…

Landelijke petitie Actiegroep Verminder Electrosmog

De Actiegroep Verminder Electrosmog is een landelijke petitie gestart om de overheid op te roepen om geen 5G uit te rollen zolang niet onafhankelijk is vastgesteld dat dit niet schadelijk is voor de volksgezondheid. De tekst van de petitie is als volgt:

“Ik wil dat de Nederlandse overheid mijn gezondheid serieus gaat nemen. Dit betekent voor mij dat het redelijke voorzorgsbeginsel van 10 microwatt (= 100.000 x lager dan de huidige HF stralingsnorm) gaat worden toegepast, het gebruik van Wi-Fi op openbare plaatsen niet wordt gestimuleerd, maar naar gezondere alternatieven wordt gezocht. Eerlijke voorlichting over straling en stralingsrisico’s gegeven wordt via GGD, huisartsen, brochures, Postbus 51 of Sire spots e.a. kanalen en bovenal dat er geen 5G netwerk mag komen vóórdat al de schadelijke effecten t/m 4G in kaart zijn gebracht en uitgebreid afgewogen en geëvalueerd door alle betrokkenen. Economische belangen mogen geen reden zijn om de volksgezondheid op het spel te zetten.”

Er zijn inmiddels 29.583 ondertekenaars (stand per 30 juni 2020). Je kunt de petitie hier nog steeds ondertekenen.

Voorbeelden van lokale petities

Onderstaand een aantal andere petities als voorbeeld voor als je zelf een petitie wilt opstarten:

Petitie: 5G-petitie Stralingsbewust Dronten
Petitie: Geen zendmast aan de Leeuwenveldseweg te Weesp (247 handtekeningen)
Petitie: Zorgen inwoners over ‘slimme’ lantaarnpaal Utrechtse Heuvelrug (970 handtekeningen)
Petitie: Geen 5G in Culemborg
Petitie: Voorzorgsprincipe toepassen tegen 5G in De Fryske Marren
Petitie: Oproep aan de gemeente Alphen aan de Rijn: Stop de uitrol van het 5G netwerk (812 handtekeningen)
Petitie: Stop uitrol van 5G in Deventer
Petitie: Stop 5G in Westerveld


Waardeer je onze website?
Via een donatie kun je meehelpen om ons werk en deze website voort te zetten.
Klik hier voor meer informatie en voor de donatieknop. Alvast bedankt voor je hulp!