Boeken

Onderstaand hebben we een aantal interessante boeken rondom het thema straling verzameld. We hebben deze op onderwerp gesorteerd: Persoonlijke ervaringsverhalen, Technische/inhoudelijke uitleg, Maatschappelijke visies omtrent de digitalisering van de samenleving en onderaan de pagina een aantal Engelstalige internationale boeken. Maar nu eerst aandacht voor 2 nieuwe boeken:

Nieuwe boeken

De onzichtbare regenboog – Een geschiedenis van elektriciteit en leven. In de afgelopen 220 jaar is in de samenleving de universele overtuiging ontstaan dat elektriciteit ‘veilig’ is voor de mensheid en de planeet. Wetenschapper en journalist Arthur Firstenberg doorbreekt deze overtuiging door het verhaal van elektriciteit te vertellen op een manier die nog nooit eerder is verteld – vanuit milieuoogpunt – door gedetailleerd in te gaan op de effecten die deze fundamentele maatschappelijke bouwsteen heeft gehad op onze gezondheid en onze planeet.

Dit boek schetst de geschiedenis van elektriciteit, waarbij Firstenberg overtuigend aantoont dat veel milieuproblemen, evenals de belangrijkste ziekten van de geïndustrialiseerde beschaving – hartziekten, diabetes en kanker – verband houden met elektrische vervuiling. Mensen, dieren, planten, eigenlijk alles wat leeft zijn biologische organismen. Wij bestaan uit elektriciteit. De frequenties, die overal in en om ons heen zijn, kunnen ons helpen, ons genezen, maar ons ook ziek maken. Firstenberg beschrijft met vele voorbeelden dat het geen toeval meer kan zijn als veel mensen tegelijkertijd ziek worden als er in een plaats, land of wereldwijd een nieuwe, sterke frequentie wordt gelanceerd.

Hoe stralend zit jij erbij? – Wat ze je niet vertellen over kunstmatige elektromagnetische velden. Dit makkelijk te lezen en praktische boek maakt je bewust van de hoeveelheid en de invloed van kunstmatige elektromagnetische velden (emv) in je dagelijks leven. Waarom beïnvloedt technische straling het natuurlijk evenwicht van het leven op aarde? Wat zijn de schadelijke effecten van elektrosmog? Hoe bescherm je mens, dier en plant tegen de schadelijke effecten van elektrostress? Iedereen is gevoelig voor straling. Wij zijn wonderlijke energetische wezens en lichaamsfuncties verlopen via subtiele elektromagnetische signalen.

De auteur Karin Kersten beschouwt een overdaad aan kunstmatige emv als een belangrijke oorzaak van de enorme toename aan lichamelijke en geestelijke klachten die per persoon kunnen verschillen. Karin moedigt je aan om de trigger elektrostress serieus te nemen en kennis te vergaren over de gevolgen daarvan voor mens, dier en plant. Je kunt direct aan de slag met behulp van een checklist en een stappenplan om de hoeveelheid elektrostress te verminderen.

Persoonlijke ervaringsverhalen

Een prachtige gevangenis; Leven met elektrohypersensitiviteit in eigen land – Gunilla Ladberg is een Zweedse onderwijspsycholoog met een bijzondere belangstelling voor de menselijke hersenen. Onze hersenen en het zenuwstelsel werken met uiterst subtiele elektrische stroompjes. Draadloze technologie verstoren deze signalen. Gunilla sprak allerlei mensen in de samenleving die er gezondheidsklachten door begonnen te ondervinden. Deze mensen tonen de keerzijde van de medaille en vormen ongewenst een vroege waarschuwing voor de rest van de wereld. Naast de schokkende en vaak ontroerende interviews bevat deze uitgave ook een heel aantal uiterst informatieve hoofdstukken over EHS en hoe het in Nederland ervoor staat. Bekijk Inhoudsopgave.
Steeds minder mij – In dit boek vertelt Margot Verhoeven over haar zoektocht, de impact en het leven met EHS. Op haar zeventiende kreeg zij een eerste episode waarbij ze niet meer helder kon praten en denken. De medische wetenschap had hier geen verklaring voor. In de jaren die hier op volgden, kreeg ze steeds heftigere gezondheidsklachten. Meer tests en onderzoeken volgden, maar een concreet ziektebeeld werd niet gevonden. Margot ontdekte dat ze klachtenvrij was als ze enige tijd doorbracht in de natuur. Waarom? Die vraag bleef heel lang onbeantwoord. Totdat ze uiteindelijk de stoorzender vond in haar zoektocht om hulp.
Even de draad kwijt - Danny Hartkamp: Een falend genezingsproces bracht mij op het punt te onderzoeken of elektrohypersensitiviteit parten speelde. In dit boekje beschrijf ik aan de hand van persoonlijke verhalen mijn zoektocht naar luwte in een steeds vollere omgeving. De fysieke inrichting van onze gezamenlijke ruimte is tast- en zichtbaar, die ten behoeve van draadloze digitale technieken is dat voor een groot deel niet. Ik heb geprobeerd de impact van dit onzichtbare iets zichtbaarder te maken. Ik ontdekte dat leegte schaars is, terwijl ze van groot belang is voor onze algehele gezondheid.
De Onzichtbaren - Marijke Smith. Dit is een gemakkelijk geschreven novelle, die je in één adem uitleest en gaat over elektromagnetische velden die de wereld bedreigen. Een strijd tussen goed en kwaad, die gevoerd wordt samen met onzichtbare wezens; een strijd om erkenning van stralingsrisico’s. Ook de onzichtbare wezens hebben te lijden van de straling en strijden samen met de hoofdpersoon Anna en haar vriend Joris voor een betere wereld. De onzichtbare wereld biedt daarbij een blik in de toekomst met de consequenties van de keuzes die de mensheid maakt. Anna wordt gesteund door een basisvertrouwen dat uiteindelijk de goede weg gekozen zal worden en liefde alle problemen zal overwinnen.
Gezondheidsklachten door straling – In dit boek geeft Jolanda van Dam inzicht in een leven met stralingsgevoeligheid. Wat zijn de fysieke klachten? Welke impact heeft het op je maatschappelijke, sociale en mentale leven? Is er iets tegen te doen? Hoe gaat onze overheid hier mee om? Hoe doen andere landen dat? Wat zegt de wetenschap over dit onderwerp? Wat zijn de langetermijneffecten? Een bron van herkenning voor lotgenoten. Een springplank voor discussie en verdere verdieping. En een reden om op te komen voor de gezonde toekomst van onze kinderen.
De draadloze kooi, ziek van elektrosmog – Chantal Halmans heeft in dit boek tien persoonlijke verhalen gebundeld van een groeiende groep mensen die last hebben van straling en elektromagnetische velden. Zij worden door omgevingsfactoren gedwongen hun leefstijl radicaal om te gooien en zichzelf daarbij opnieuw uit te vinden. Een must voor mensen met (onverklaarde) klachten, hun vrienden/familie, hulpverleners en artsen die in hun beroepspraktijk met elektrogevoeligheid te maken krijgen.
Te koop via Succesboeken en Bol.com.
Help de kerktoren geeft straling – Een persoonlijk ervaringsverhaal geschreven door Ria Luttikhold-Lurvink. In het gezin van de auteur begint het met een kind dat van school vlucht omdat hij er ziek wordt. Ook wordt hij ziek in hun nieuwe woning onder de kerktoren met antenne-installaties. En hij is niet de enige in het gezin die ernstige klachten heeft. Dit boek is vooral bedoeld om je bewust te maken van de aanwezigheid van elektromagnetische velden en hoe je leven hierdoor ontwricht kan raken.

Technisch/inhoudelijk

Straling van alle kanten bekeken - In dit boek delen meer dan 30 wetenschappers en (ervarings)deskundigen van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland hun voortschrijdende inzichten over straling. Het boek is bedoeld om inzicht te geven in de manier waarop kunstmatige straling wel degelijk een impact heeft op mensen, dieren en planten. In dit boek komen ook allerlei vragen aan bod zoals: Wat is 5G en wat maakt het zo anders? Is het mogelijk om de maatschappelijke controverse rondom straling te overbruggen? En wat is het belang van het voorzorgsprincipe?
Elektrostress Handboek; Leren omgaan met ziekmakende elektromagnetische velden – Dr. Hugo Schooneveld. Informatie over gezondheidsklachten, soorten velden, storende apparaten, wat er tegen te doen is, waarom artsen je niet begrijpen en hoe je weer een goed bestaan kunt opbouwen. Dit boek is geschreven voor elektrogevoeligen, maar ook voor beleidsmakers en artsen die patiënten met SOLK-problemen willen doorgronden.
Het boek is uitverkocht, maar nog wel te lezen via deze link.
Elektrisch Ecosysteem - Sander Funneman. Dit boek opent de deur naar het elektrische leven van de natuur. Waarom kijken zebravinkvrouwtjes naar de uitstraling van hun partners, hoe zweven kikkers op magneetvelden en hoe gebruiken zeehonden hun radarsnor? Het boek staat vol met dit soort fascinerende voorbeelden, wetenschappelijk onderbouwd. Hierdoor ontstaat een ander wereldbeeld waarin alles blijkt te draaien om elektriciteit en magnetisme. Het boek spreekt over de kwetsbaarheid van het natuurlijk elektrisch ecosysteem waarin alles met elkaar verbonden blijkt te zijn.
Elektrische Context - Sander Funneman. Alles werkt door middel van elektriciteit en magnetisme; de mens, de natuur, het zonnestelsel en de sterrenstelsels. De rol van elektromagnetisme groeit omdat kennis over bio-elektriciteit toeneemt, er steeds meer gebruik gemaakt wordt van kunstmatige straling en de elektrische invloed uit de kosmos exponentieel stijgt. Wat gebeurt er in die elektromagnetische realiteit? Wat merken wij ervan? Op welke manier bepaalt het onze toekomst? Dit boek onderbouwt de manier waarop elektriciteit de grotere context verbindt met al het leven op aarde.
Straling onder Toezicht. Dit boek van Saskia Bosman, Sander Funneman en George Remkes is de presentatie van Pilotproject Nulmeting Veluwe. Het beschrijft een voorstel om onafhankelijk onderzoek te doen naar de impact van straling op het Veluwse ecosysteem. Dit boek gaat over de noodzaak van het testen van de veiligheid van nieuwe stralingsfrequenties, omdat duizenden studies laten zien dat er significante invloed uitgaat van kunstmatige straling op de natuur.
Een ongemakkelijke waarheid in 12 informatieve artikelen. De artikelen zijn geschreven door Sylvia Slegers en ze zijn in de periode van januari tot juni 2022 gepubliceerd in De Andere Krant. Sylvia is o.a. bestuurslid van Stichting Stop5GNL en mede-oprichter van een 5G-actiegroep in Het Gooi. Het boekje (84 pagina’s) kost € 13,95 inclusief verzendkosten. Je kunt het bestellen via www.opnaareenstralendetoekomst.nl. Daar is ook een korte vooruitblik per artikel te bekijken.
De toekomst van de toekomst - Wat doen we met 5G en wat doet het met ons? In de lage landen is het in menig opzicht beter dan in andere landen. Maar niet wat de eigenlijke gezondheidstoestand van de leefomgeving betreft. Een van de factoren hierin is wat we elektrosmog noemen, iets wat niemand waarneemt maar altijd en overal aanwezig is. Nederland hanteert voor de uitgezonden telecomstraling de hoogste limiet ter wereld en heeft de ambitie digitale koploper te willen zijn. Maar wat is de huidige situatie, tot hoever kunnen we gaan, welke prijs ligt om welke hoek te wachten? 18 informatieve en verbijsterende interviews. Lees wat u niet wist!
5G Zegen of Vloek? - Jan van Gils. De mobiele telefoon heeft de wereld in rap tempo veroverd, maar hoe zit het met de veiligheid van deze techniek? Kun je met een gerust hart mobiel bellen en internetten zonder je zorgen te maken over je gezondheid? Het eerlijke antwoord is: we weten het niet. Dit boek geeft een overzicht van het onderzoek naar de gevaren van zenderstraling en analyseert waarom de Nederlandse overheid, in tegenstelling tot veel andere landen, geen voorzorg toepast.
Elektrostress & Gezondheid – Prof. dr. ir. Michiel Haas en Henk Wever, MSc. Achtergronden over de invloed van elektriciteit en zenders op onze gezondheid, de stand van zaken van het wetenschappelijke onderzoek naar de risico’s van elektromagnetische velden en praktische tips om eventuele schadelijke effecten te minimaliseren. Elektriciteit en zenders bieden vele ongekende nieuwe mogelijkheden, maar de risico’s van de huidige elektronische samenleving moeten wel serieus genomen worden. Elektrostress is een problematiek waar iedereen mee te maken heeft.
Onzichtbare risico’s in het draadloze tijdperk – Karel & Caroline van Huffelen. Dit boek is voor de leek geschreven. Als je het uit hebt, weet je alles over de gezondheidseffecten van mobiele telefoons, draadloos internet, snoerloze telefoons thuis en op kantoor (DECT), zendmasten en magnetrons; elektrostress; elektrosensibiliteit; wetenschappelijk onderzoek naar de lange-termijn gezondheidseffecten; wifi op school met kinderen als proefkonijn en de talloze (ziekte)symptomen van onzichtbare straling. Met vele praktische tips om de draadloze risico’s te beperken.
Alles over straling, hoe blijf je gezond – Ankertje van Yvonne Sangen en Karin Tazelaar. Zij geven informatie over elektrostress. Ook onderwerpen als ‘digitale dementie’ en de sociale gevolgen van altijd maar bezig zijn met de mobiele telefoon komen aan de orde. Evenals de nieuwe openheid en de bijzondere talenten van de jeugd. Daarnaast geven zij vele praktische tips om je huis, je werkplek en je vervoersmiddel stralingsarmer te maken, zodat je beter gewapend bent tegen de mogelijk negatieve gevolgen.

Digitalisering van de samenleving

Digitale dementie – Manfred Spitzer. Wie vandaag wordt geboren zal een kwart van zijn leven achter een beeldscherm doorbrengen. Hoe meer we gebruikmaken van computers, hoe meer ons geheugen achteruitgaat, zo blijkt uit onderzoek. Bovendien veroorzaakt intensief gebruik van digitale media leerproblemen, aandachtsstoornissen, stress en depressie. Geheugenonderzoeker Manfred Spitzer doet via zijn boek Digitale dementie dan ook een klemmend beroep op politici en leraren om ons beter te informeren over de risico’s en op ouders om grenzen te stellen aan het digitale tijdverdrijf van hun kinderen. Ook verkrijgbaar als e-book.
Digiziek, pleidooi voor offline leven – Manfred Spitzer. De digitalisering van ons dagelijks leven blijft onstuitbaar voortgaan en dat heeft funeste gevolgen voor onze gezondheid. Hersenonderzoeker Manfred Spitzer laat op basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek zien hoe computergebruik ons digiziek maakt. Stress, depressie, slapeloosheid en een verslechterde motoriek/conditie behoren allemaal tot de risico’s. Spitzer waarschuwt ons voor wat er kan gebeuren wanneer we de digitale media ons leven laten overheersen, maar laat ook zien hoe we onszelf kunnen beschermen. Ook verkrijgbaar als e-book.
Altijd online, zelf de regie bewaren in een drukke digitale wereld – Soren Gordhamer. We zijn altijd en overal bereikbaar: willen we dat eigenlijk wel? We communiceren meer online dan in het echt. Daar hebben we namelijk geen tijd meer voor omdat we altijd bereikbaar willen zijn. Korte, snelle informatie. Maar onderweg doen we weinig en we raken het contact kwijt. Met onszelf. En met onze omgeving. Een nieuwe balans is misschien wel nodig. Gordhamer vertelt je hoe je met minder stress technologische middelen kunt gebruiken. Zijn insteek is: technologie is er voor jou, blijf er de baas over. Ook verkrijgbaar als e-book.
Een jaar offline – De 24-jarige Bram van Montfoort is een online man. Hij loopt voortdurend rond met zijn iPad, zit op Twitter en Facebook, bezoekt dagelijks YouTube en Spotify, krijgt voortdurend nieuwe mails, tweets en likes. In een poging om van zijn verslaving af te komen gaat hij een jaar offline. Maar hoe blijf je op de hoogte zonder Facebook? En hoe spreek je wat af zonder mobieltje? Hij loopt zijn vrienden mis in de kroeg en belandt in allerlei schimmige plaatsen, maar hij haalt ook ineens de hoogste cijfers van de klas en heeft na jaren weer contact met zijn Portugese vader. Ook verkrijgbaar als e-book.
Kleine filosofie van de digitale onthouding Hans Schnitzler. Steeds meer mensen worstelen met hun omgang met de schermwereld. Scholen en bedrijven experimenteren met schermvrije dagen, er ontstaan resorts en trainingen voor digitale ontgifting en er leeft een grote behoefte om te ‘ontkoppelen’. Schnitzler gaat in gesprek met millennials die een digitale detox hebben ondergaan. Kon je je weg nog vinden? Als je je telefoon opzij legt, wat komt er dan in de plaats? Heb je nog vrienden? Besta je nog? Aan de hand van interviews schetst hij een herkenbaar beeld van de problemen van de moderne mens. Ook verkrijgbaar als e-book.

Internationale boeken

The Invisable Rainbow: a history of electricity and life - Arthur Firstenberg. Electricity has shaped the modern world. Over the last 220 years, society has evolved a universal belief that electricity is ‘safe’ for humanity and the planet. Scientist and journalist Arthur Firstenberg disrupts this conviction by telling the story of electricity from an environmental point of view. Firstenberg traces the history of electricity from the early eighteenth century to the present, making a compelling case that many environmental problems, as well as the major diseases of industrialized civilization - heart disease, diabetes, and cancer - are related to electrical pollution.
Overpowered – Dr. Martin Blank. What science tells us about the dangers of cell phones and other wifi-era devices. Overpowered brings readers, in accessible and fascinating prose, through the science, indicating biological effects resulting from low, non-thermal levels of non-ionizing electromagnetic radiation (levels considered safe by regulatory agencies), coming not only from cell phones, but many other devices we use in our homes and offices every day. Dr. Blank arms us with the information we need to lobby government and industry to keep ourselves and our families safe. Ook verkrijgbaar als e-book.
Tech Stress. How technology is hijacking our lives, Strategies for coping and Pragmatic ergonomics - Erik Peper PhD, Richard Harvey PhD, and Nancy Faass. Evolution shapes behaviors--and as a species, we've evolved to be drawn to the instant gratification, constant connectivity, and shiny lights, beeps, and sounds of our ever-present smartphones, laptops, and other devices. They confuse our instincts, leaving us vulnerable and stressed out from fractured attention, missed sleep, skipped meals, and all-over aches and pains. This book offers an evolutionary approach to re-envisioning our relationship with technology--and reclaiming health, happiness, and sanity in a plugged-in world.
Dirty Electricity, Electrification and the Diseases of Civilization – Dr. Samuel Milham. He discovered that most of the twentieth century diseases of civilization, including cancer, cardiovascular disease, diabetes, and suicide, are caused by electromagnetic field exposure. He explains how electrical exposure does its damage, and how electricity is causing our current epidemics of asthma, diabetes and obesity. He warns that we may be facing a looming epidemic of morbidity and mortality and reveals the steps we must take to coexist with this marvelous but dangerous technology. Ook verkrijgbaar als e-book.
Cell Phones – Dr. George Carlo was hired by the cell phone industry in 1993 to study the safety of its product. Dr. Carlo brings his case with a powerful assessment of the dangers posed by the microwave radiation from cell phone antennas, the possible connection with brain tumors, disruption of the functioning of pacemakers, compromise to the blood-brain barrier and genetic damage that is a known diagnostic marker for cancer; as well as a presentation of safeguards that consumers can implement right now to protect their health. The authors raise serious questions about the integrity of the cell phone industry and the FDA.
The Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life – Robert Becker, M.D. and Gary Selden. The Body Electric tells the fascinating story of our bioelectric selves. Robert Becker, a pioneer in the field of regeneration and its relationship to electrical currents in living things, challenges the established mechanistic understanding of the body. He found clues to the healing process in the long-discarded theory that electricity is vital to life. The Body Electric explores new pathways in our understanding of evolution, acupuncture, psychic phenomena, and healing.
EMF off! A call to consciousness in our misguidedly microwaved world - Olga Sheean. ​Radiation from wireless technologies now spans the globe, affecting all forms of life. The resulting electromagnetic fields are causing epidemics of illness, addictions and disorders that often fail to be attributed to the true underlying cause. With humour, insights and discoveries from the forefront of modern science, this book tells a profoundly personal story, revealing the deeper truth about our love affair with technology, why governments are hiding the facts, and how neuroplasticity and quantum physics are transforming our perception of reality. Ook verkrijgbaar als e-book.
An electronic silent spring, Facing the dangers and creating safe limits - Katie Singer. An important book on the effects of electromagnetic fields (wifi and mobile networks), with solutions for anyone looking to limit their exposure. “This book shows how radiation emitted by electronic devices can cause biological harm, it describes how to reduce our emissions and exposure. These issues matter to anyone who uses technology. Therefore, everyone should read this book.” -- Frank Clegg, former president of Microsoft Canada, fouding CEO of Canadians for Safe Techonology.
Disconnect, The truth about cellphone radiation – Devra Davis, PhD. Since the invention of radar, cell phone radiation was assumed to be harmless because it wasn’t like X-rays. But a sea change is now occurring in the way scientists think about it. Disconnect tells the story of the dangers that the cell phone industry is knowingly exposing us -and our children- to in the pursuit of profit. Synthesizing the findings and cautionary advice of leading experts in bioelectricalmagnetics and neuroscience, Davis explains simple safety measures that no one can afford to ignore.
5G Wahn(sinn) - Klaus Buchner en Monika Krout (2021). Dit is een gemakkelijk te begrijpen en wetenschappelijk goed onderbouwd boek over de achtergronden en gevaren van mobiele communicatie op mens en natuur. Het belicht belangrijke aspecten van 5G die bewust door de industrie en politiek verzwegen worden, en zou door iedere beslisser in politiek en samenleving gelezen moeten worden. Het boek wil het bewustzijn van de lezer over dit milieu- en gezondheidsprobleem vergroten en laat zien hoe alternatieve technische oplossingen straling tot een fractie kunnen verminderen. Daarnaast geeft het concrete aanbevelingen over hoe iedereen de straling kan verminderen. De auteurs, natuurkundige en voormalig Europarlementariër Prof. Dr. Klaus Buchner en milieugeneeskundige Dr. med. Monika Krout, zijn geen vijand van technologie en mobiele telefonie. Maar ze maken er geen geheim van dat bewezen is dat radiostraling schade aanricht en dat 5G catastrofale gevolgen kan hebben voor ons allemaal. Dit Duitstalige boek is te bestellen als E-book of als Paperback via de boekhandel.

Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.