Links

Overheid

Antenneregister – plattegrond van het Antennebureau van de Rijksoverheid met alle vast opgestelde antenne-installaties met een zendvermogen groter dan 10 decibel Watt (dBW)

Agentschap Telecom – zowel uitvoerder als toezichthouder van wet- en regelgeving op het gebied van telecommunicatie; zij zijn onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Kennisplatform EMV – platform van de overheid over elektromagnetische velden en gezondheid

Nederlandse Frequentiespectrum – overzicht van indeling frequenties in Nederland van het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken

Ervaringsdeskundigheid / Burgerinitiatieven

Stichting Elektro Hypersensitiviteit (EHS) – onafhankelijk kenniscentrum op het gebied van elektrogevoeligheid, ondersteuning van mensen met gevoeligheid voor straling, verzamelen van klachten en ervaringen, uitwisselen van kennis met andere organisaties

StopUMTS.nl – informatiebron over vrijwel alles wat met de blootstelling van planten, dieren en mensen aan elektromagnetische velden te maken heeft, nieuwsberichten van over de hele wereld (met database), voorlichting, (eigen) ervaringen en overleg met diverse organisaties

Verminder Electrosmog – actiegroep met informatieve website en interessante nieuwsbrief

StopOverdosisStraling.nu – ervaringsdeskundigen Wally en Rob Verboog geven veel informatie over de gezondheidseffecten van straling, zij leveren een bijdrage aan meer bewustwording van de risico’s en hoe deze te beperken en roepen op tot actie

CPLD – landelijke patiëntenvereniging voor mensen die last hebben van zonneallergie en/of straling

Stralingsbewust Zuid-Kennemerland – regionale werkgroep om bewustwording rondom straling te vergroten in de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort

Zeeuws Platform Stralingsrisico – regionaal platform van burgers en werkgroepen om kennis en ervaring te delen rondom straling

Let’s Talk About Tech – expertgroep die staat voor leefbaarheid en keuzevrijheid voor iedereen en voor veilige, humane en duurzame digitale toepassingen

WirelessInfo.nl – samenwerkingsverband van een groep ouders, leraren en wetenschappers; zij geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en straling en wijzen bedrijven, overheden en instellingen op het feit dat de gevaren van draadloze technologie worden onderschat

Beperkdestraling.org – groep van burgers die zich zorgen maakt over de exponentiële toename van de stralingsniveau’s waaraan de bevolking wordt blootgesteld en zelf het initiatief heeft genomen om mede-burgers in te lichten over de gezondheidsrisico’s en hen aan te zetten tot een voorzichtig gebruik

Vereniging ElektroHyperSensitiviteit (VEHS) Vlaanderen – vereniging van vrijwilligers die erkenning en maatregelen willen voor mensen die lijden aan EHS

Petitie Actiegroep Verminder Electrosmog – “Ik wil dat de Nederlandse overheid mijn gezondheid serieus gaat nemen. Dit betekent voor mij dat het redelijke voorzorgsbeginsel van 10 microwatt (= 100.000 x lager dan de huidige HF stralingsnorm) gaat worden toegepast, het gebruik van Wi-Fi op openbare plaatsen niet wordt gestimuleerd, maar naar gezondere alternatieven wordt gezocht. Eerlijke voorlichting over straling en stralingsrisico’s gegeven wordt via GGD, huisartsen, brochures, Sire spots e.a. kanalen en bovenal dat er geen 5G netwerk mag komen vóórdat al de schadelijke effecten t/m 4G in kaart zijn gebracht en uitgebreid afgewogen en geëvalueerd door alle betrokkenen. Economische belangen mogen geen reden zijn om de volksgezondheid op het spel te zetten.”
Er zijn inmiddels ruim 18.000 ondertekenaars (juni 2019). Je kunt deze actie nog steeds ondersteunen.

Facebook groepen: Straling en Zo (landelijk platform met ruim 2.500 leden om kennis en ervaring te delen) en de Last van een Zendmast-groepen (regionale platforms om gezamenlijk actie te ondernemen richting de plaatselijke politiek).

White Spots app – Met deze app kun je een visualisatie zien van mobiele en Wifi-netwerken. De normaal onzichtbare ‘cloud’ wordt op deze manier zichtbaar. In de VR Modus kun je de signalen overal om je heen zien. Daarnaast kun je je onderdompelen in (360 graden) video’s met verhalen van mensen die zonder internet of technologie leven.

Straling gerelateerd – startpagina met veel informatie over straling

Plattegronden zendantennes/wifi hotspots NL en Buitenland

Overzicht van antenneregisters en locaties wifi hotspots per land

Hoogspanningsnet

Hoogspanningsnet.com – Een onafhankelijke informatieve website over het hoogspanningsnet en alles wat samenhangt met grootschalig elektriciteitstransport. De site staat los van netbeheerders of energieproducenten en wordt vrijwillig beheerd door mensen met een hobbymatige of professionele achtergrond in de elektriciteitswereld.

Netkaart Nederland (Tennet) -Nederlands Transportnet met plattegrond van hoogspanningsstations, hoogspanningsverbindingen en centrales van Nederland die tot het staatsnet behoren.

Hoogspannings Netkaart – Door vrijwilligers bijgehouden Netkaart van bovengrondse hoogspanningslijnen en ondergrondse hoogspanningskabels. Deze plattegrond is inclusief commerciële verbindingen (zoals invoedingslijnen vanuit centrales) en 50 kV-verbindingen. Zie ook de handleiding.

Zie ook de themapagina over dit onderwerp.

Meetspecialisten

Op deze pagina hebben wij een aantal meetspecialisten, bouwbiologen, woonbiologen en andere stralingsdeskundigen in Nederland verzameld op een overzichtelijke plattegrond.

Geluidsfragmenten straling  – De frequenties van de diverse hoogfrequente zenders (DECT, GSM, UMTS, radar, etc) zijn hoorbaar te maken via o.a. stralingsmeters. Via deze link kun je horen hoe de diverse stralingsbronnen klinken (bron: Vitalitools).

Wifi-vrij

Wifi-vrije scholen – kaart met overzicht van wifi-vrije scholen

Stralingsarme verblijfsplaatsen – overzicht verzameld door stichting EHS

Vegotel – Wifi-vrije hotels in Blije (Friesland), Heegermeer (Friesland), Schoonoord (Drenthe) en Wyns (Leeuwarden)

Camping Waldruh  – stralingsarme camping in Getelo, vlak over de grens met Duitsland (in de buurt van Almelo)

Wifi-vrije camping – natuurcampeerterrein De Vlagberg in Sint Anthonis (Brabant)

Arendshof’ Emsland – logeren in een stralingsarme omgeving (30 km over de grens ter hoogte van Enschede)

Wifi-vrije bungalowparken – vakantieparken van Oostappen Groep en 7 van de 11 resorts van EuroParcs

Adressen Bio-Hotels – overzicht van stralingsarme locaties in Duitsland, Oostenrijk en Noord-Italië

Bio Hotels – website met stralingsarme hotels, restaurants in diverse landen in Europa

Andere stralingsarme vakantielocaties: Mobilfunkfreier Urlaub, Ferien ohne Elektrosmog en Hof Guttels (Duitsland)

Hotels zonder wifi – plattegrond van wifi-vrije hotels in Europa, Azië en Amerika

(Let op: wij hebben geen eigen ervaringen met deze stralingsarme locaties, dus onderzoek vooraf zelf de juistheid van deze informatie.)

Links op andere pagina’s van deze website

Boeken
Artikelen
Video’s


Waardeer je onze website?
Via een donatie kun je meehelpen om ons werk en deze website voort te zetten.
Klik hier voor meer informatie en voor de donatieknop. Alvast bedankt voor je hulp!