Links

Onderstaand vind je links naar: overheids-informatie, websites van burgerinitiatieven en meetspecialisten, informatie over het hoogspanningsnet, zonnepanelen, elektrische auto’s, stralingsarme locaties, stralingsarm bouwen, sociale contacten, DigiD via je vaste telefoon en de mogelijkheid van Tweestaps-verificatie via je browser. Aanvullingen zijn welkom!

Overheid

Antenneregister – plattegrond van het Antennebureau van de Rijksoverheid met alle vast opgestelde antenne-installaties met een zendvermogen groter dan 10 decibel Watt (dBW). Ook de 5G-antennes staan hier op weergegeven. Zie ook deze Handleiding Antenneregister die Stichting Stralingsbewust Zeist heeft gemaakt.

Antennebureauinformatie over 5Goverzicht hoogstgemeten veldsterkte steekproef-meetlocaties 4e kwartaal 2020 (waaronder: Amsterdam 32 V/m, Utrecht: 35,5 V/m).

Agentschap Telecom – zowel uitvoerder als toezichthouder van wet- en regelgeving op het gebied van telecommunicatie; zij zijn onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Kennisplatform EMV – platform van de overheid over elektromagnetische velden en gezondheid. Zie ook de verslagen van de bijeenkomsten van de Klankbordgroep van het Kennisplatform EMV (een samenwerkingsverband van RIVM, TNO, DNV, RDI, GGD GHOR Nederland en ZonMw).

Nederlandse Frequentiespectrum – overzicht van indeling frequenties in Nederland van het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken

Overzicht Lokaal Antennebeleid per gemeente

Ervaringsdeskundigheid / Burgerinitiatieven

Stichting Elektro Hypersensitiviteit (EHS) – onafhankelijk kenniscentrum op het gebied van elektrogevoeligheid, ondersteuning van mensen met gevoeligheid voor straling, verzamelen van klachten en ervaringen, uitwisselen van kennis met andere organisaties

Stichting Stralingsbewust Zeist – onafhankelijk burgerinitiatief in Zeist met een informatie- en adviespunt voor stralingsgerelateerde zaken voor burgers in Zeist

EMF kaart NL – plattegrond met overzicht van stralingsmetingen in de buitenruimten op diverse plaatsen in Nederland; wil je ook meehelpen om de straling in jouw gemeente in kaart te brengen, lees dan hier verder.

EMF kaart België – plattegrond met overzicht van stralingsmetingen in de buitenruimten op diverse plaatsen in België

Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit – het Platform heeft als doel om gemeenteraadsleden een plek te bieden om vragen op het gebied van digitale connectiviteit te bespreken en uit te wisselen hoe dit soort vragen zowel in de raad zelf als samen met burgers in de steden, dorpen, wijken besproken kunnen worden

StopUMTS.nl – informatiebron over vrijwel alles wat met de blootstelling van planten, dieren en mensen aan elektromagnetische velden te maken heeft, nieuwsberichten van over de hele wereld (met database), voorlichting, (eigen) ervaringen en overleg met diverse organisaties

Verminder Electrosmog – actiegroep met informatieve website

StopOverdosisStraling.nu – ervaringsdeskundigen Wally en Rob Verboog geven veel informatie over de gezondheidseffecten van straling, zij leveren een bijdrage aan meer bewustwording van de risico’s en hoe deze te beperken en roepen op tot actie

Zeeuws Platform Stralingsrisico – regionaal platform van burgers en werkgroepen om kennis en ervaring te delen rondom straling

Let’s Talk About Tech – expertgroep die staat voor leefbaarheid en keuzevrijheid voor iedereen en voor veilige, humane en duurzame digitale toepassingen

WirelessInfo.nl – samenwerkingsverband van een groep ouders, leraren en wetenschappers; zij geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en straling en wijzen bedrijven, overheden en instellingen op het feit dat de gevaren van draadloze technologie worden onderschat

Beperkdestraling.org – groep van burgers die zich zorgen maakt over de exponentiële toename van de stralingsniveau’s waaraan de bevolking wordt blootgesteld en zelf het initiatief heeft genomen om mede-burgers in te lichten over de gezondheidsrisico’s en hen aan te zetten tot een voorzichtig gebruik

Vereniging ElektroHyperSensitiviteit (VEHS) Vlaanderen – vereniging van vrijwilligers die erkenning en maatregelen willen voor mensen die lijden aan EHS

Petitie Actiegroep Verminder Electrosmog – “Ik wil dat de Nederlandse overheid mijn gezondheid serieus gaat nemen. Dit betekent voor mij dat het redelijke voorzorgsbeginsel van 10 microwatt (= 100.000 x lager dan de huidige HF stralingsnorm) gaat worden toegepast, het gebruik van Wi-Fi op openbare plaatsen niet wordt gestimuleerd, maar naar gezondere alternatieven wordt gezocht. Eerlijke voorlichting over straling en stralingsrisico’s gegeven wordt via GGD, huisartsen, brochures, Sire spots e.a. kanalen en bovenal dat er geen 5G netwerk mag komen vóórdat al de schadelijke effecten t/m 4G in kaart zijn gebracht en uitgebreid afgewogen en geëvalueerd door alle betrokkenen. Economische belangen mogen geen reden zijn om de volksgezondheid op het spel te zetten.”
Er zijn inmiddels ruim 30.482 ondertekenaars (juni 2023). Je kunt deze actie nog steeds ondersteunen.

Facebook groepen – verzamelpagina met diverse facebookgroepen over straling.

White Spots app – Met deze app kun je een visualisatie zien van mobiele en Wifi-netwerken. De normaal onzichtbare ‘cloud’ wordt op deze manier zichtbaar. In de VR Modus kun je de signalen overal om je heen zien. Daarnaast kun je je onderdompelen in (360 graden) video’s met verhalen van mensen die zonder internet of technologie leven.

Acties van stralingsbewuste groepen – uitgebreid overzicht van acties en burgerinitiatieven

Meetspecialisten

Op de website van de Vereniging van Meetspecialisten staan de contactgegevens van een aantal meetspecialisten vermeld.

Geluidsfragmenten straling  – De frequenties van de diverse hoogfrequente zenders (DECT, GSM, UMTS, radar, etc) zijn hoorbaar te maken via o.a. stralingsmeters. Via deze link kun je horen hoe de diverse stralingsbronnen klinken (bron: Vitalitools).

Plattegronden zendantennes/wifi hotspots NL en Buitenland

Overzicht van antenneregisters, dekkingskaarten en locaties van wifi hotspots per land

Hoogspanningsnet

Hoogspanningsnet.com – Een onafhankelijke informatieve website over het hoogspanningsnet en alles wat samenhangt met grootschalig elektriciteitstransport. De site staat los van netbeheerders of energieproducenten en wordt vrijwillig beheerd door mensen met een hobbymatige of professionele achtergrond in de elektriciteitswereld.

Netkaart Nederland (Tennet) -Nederlands Transportnet met plattegrond van hoogspanningsstations, hoogspanningsverbindingen en centrales van Nederland die tot het staatsnet behoren.

Hoogspannings Netkaart – Door vrijwilligers bijgehouden Netkaart van bovengrondse hoogspanningslijnen en ondergrondse hoogspanningskabels. Deze plattegrond is inclusief commerciële verbindingen (zoals invoedingslijnen vanuit centrales) en 50 kV-verbindingen. Zie ook de handleiding.

Zie ook de themapagina over dit onderwerp.

Zonnepanelen

De zonnepanelen zelf veroorzaken elektromagnetische velden en de omvormer zorgt voor vuile stroom op het hele electranet. Daarnaast heeft de omvormer vaak ook een wifi-antenne om de opbrengst te kunnen monitoren. Zie voor meer informatie onderstaande links:

EMV informatiedocument van Ruud Sikking van Emv.Ninja – informatie over zonnepanelen op pagina 19.

Zonnecellen, niet zo onschuldig als ze lijken – artikel van Hugo Schooneveld en Marcel Honsbeek.

Gedeelte uit Elektrostress Handboek van Hugo Schooneveld – informatie over zonnepanelen op pagina 17 en 18 van het document.

Reactie van Marcel Honsbeek van ElectroSense inzake zonnepanelen, zoals gepubliceerd op StopUMTS.nl.

Nieuwsbericht Beperk De Straling – Verzamelde artikelen en rapporten over zonnepanelen.

Website over 12 Volt in huis – één zonnepaneel gekoppeld aan een 12 Volt accu (gelijkstroom i.p.v. wisselstroom) geeft voldoende stroom voor verlichting, tv en computer

Elektrische auto’s

Elektrogevoelige personen dienen moderne auto’s te mijden wegens straling – artikel Hugo Schooneveld

De elektrische auto heeft de toekomst. Of toch niet? – artikel Hugo Schooneveld

Verminder van stralingsklachten in de auto (via aardingsbandje) – ervaring Sigrid de Jong

Elektrisch Rijden, wat betekent dit voor onze gezondheid? – reactie en ervaring van ANWB expert

Elektrische auto’s als rijdende batterijen (over bidirectioneel laden) – artikel van Installatie Journaal

Stralingsarme locaties

Stralingsarme verblijfsplaatsen – overzicht verzameld door Stichting EHS

Vegotel – wifi-vrije B&B’s en hotels in Blije (Friesland), Heegermeer (Friesland), Wyns (Leeuwarden), Schoonoord (Drenthe), Coevorden (Drenthe) en Esbeek (Noord-Brabant) + diverse locaties in Frankrijk en Italië

Stralingsbewust Wonen – burgerinitiatief voor stralingsarme woongemeenschappen

Let’s Dance – samen dansen op een prachtige, stralingsarme locatie midden in het groen, locatie: Eibergen (Achterhoek)

Wifi-vrije camping – natuurcampeerterrein De Vlagberg in Sint Anthonis (Brabant)

Arendshof’ Emsland – logeren in een stralingsarme omgeving (30 km over de grens ter hoogte van Enschede)

Wifi-vrije bungalowparken – vakantieparken van Oostappen Groep en 7 van de 11 resorts van EuroParcs

Adressen Bio-Hotels – overzicht van stralingsarme locaties in Duitsland, Oostenrijk en Noord-Italië

Bio Hotels – website met stralingsarme hotels, restaurants in diverse landen in Europa

Andere stralingsarme vakantielocaties: Mobilfunkfreier Urlaub, Ferien ohne Elektrosmog en Hof Guttels (Duitsland)

Hotels zonder wifi – plattegrond van wifi-vrije hotels in Europa, Azië en Amerika

ISLA – Low EMF Eco-Community in Nicaragua; lees hier het verslag van Mirjam Bout over dit stralingsarme gebied

Het eiland Ulko-Tammio in Finland verklaart zichzelf tot telefoonvrije zone voor toeristen

Biologische tandartsen: NVBT (Nederlandse Vereniging tot Bevordering van Bio-energetische tandheelkunde) / Tandarts Sigrid in Koudum met stralingsarme behandelkamer

(Let op: wij hebben geen eigen ervaringen met deze stralingsarme locaties, dus onderzoek vooraf zelf de juistheid van deze informatie.)

Stralingsarm bouwen

Video-presentatie van Guy Lerat, die zijn ervaringen deelt met het zelf bouwen van een stralingsarm huis in een Witte zone in Zuidoost-België (vlakbij de Franse grens). Sinds oktober 2022 kan het huis ook gehuurd worden door mensen met EHS om te herstellen. De video duurt 33 minuten en bevat veel nuttige informatie voor als je zelf een stralingsarm huis wilt bouwen of je huis wilt afschermen.

Alles in huis op 12 Volt. Informatieve website over wat er allemaal mogelijk is qua apparatuur in huis op 12 Volt (gelijkstroom in plaats van wisselstroom).

Sociale contacten

Overzicht stralingsbewuste Facebookgroepen

Sociale contactlijn – Dit is een lijst van Stichting EHS waarop mensen staan die het leuk vinden om onderling eens met elkaar te bellen. Misschien voor een praatje, maar misschien ook een keertje koffiedrinken of wandelen of andere activiteiten.

Mensen met EHS ontmoeten elkaar – Verspreid over het land zijn er gastadressen waar men elkaar kan ontmoeten. Dit zijn adressen van mensen die het fijn vinden om in contact te komen met anderen die ook last hebben van straling. Zo kunnen mensen uit de buurt bij elkaar komen om ervaringen en informatie uit te wisselen. En om misschien andere activiteiten te ontplooien. Dit wordt georganiseerd door Stichting EHS.

DigiD via je vaste telefoon

Voor het gebruik van DigiD moet je inloggen met een sms-code. Dit hoeft niet via een mobiele telefoon te verlopen. Als je dat wilt, dan kun je ook via je vaste telefoonnummer een gesproken sms-code ontvangen. Zie voor meer informatie: https://www.digid.nl/inlogmethodes/sms-controle/#telefoonnummer-wijzigen/

Tweestaps-verificatie via browser

Tegenwoordig vereisen steeds meer ICT-toepassingen dat je gebruik maakt van tweestaps-verificatie. Er wordt dan vaak verwezen naar smartphone authenticators. Er zijn gelukkig ook authenticators die je als add-on kunt installeren in je webbrowser. Je hoeft dan nergens een account aan te maken en hebt geen smartphone nodig.

Maak je gebruik van Firefox? Dan kun je bijvoorbeeld deze gratis Authenticator installeren: https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/auth-helper/

Werkwijze:

  • Add-on toevoegen aan Firefox.
  • Zorg dat je het scherm van de gewenste toepassing hebt geopend waar de QR-code staat voor het in gebruik nemen van de tweestapsverificatie.
  • Klik in de menubalk van je computer op het Authenticator-icoontje.
  • Klik bovenaan het Authenticator-scherm op het vierkante vakje (met streepje in het midden) om de QR-code te zoeken.
  • Selecteer de QR-code die wordt weergegeven in het scherm bij tweestaps-verificatie op het beeldscherm van je computer (met je muis er een vak omheen selecteren). Het systeem vindt dan automatisch alle benodigde gegevens. En klaar!
  • De 6-cijferige code komt voortaan in beeld als je klikt op het icoontje.

Links op andere pagina’s van deze website

Boeken
Artikelen in tijdschriften
Video’s


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.