Straling op school

In je eigen huis heb je nog enigszins invloed op het wel of niet gebruiken van draadloze technologieën. Maar op scholen en kinderdagverblijven worden kinderen ongevraagd steeds meer en steeds langer verplicht blootgesteld aan straling van wifi, iPads, smartphones en digitale schoolborden. Deze straling heeft echter wel degelijk gezondheidseffecten.

Kinderen hebben dunnere schedels dan volwassenen. waardoor straling veel verder in hun hoofd doordringt. Daarnaast hebben zij zachtere botten, een nog niet volledig ontwikkeld immuunsysteem en hun zenuwstelsel is nog volop in ontwikkeling. Hierdoor zijn zij veel kwetsbaarder dan volwassenen. Kinderen worden gedurende hun hele leven ook veel langer aan straling blootgesteld dan de huidige volwassenen.

De Raad van Europa heeft in 2011 de Europese overheden dringend opgeroepen om met name voor kinderen maatregelen te treffen om de blootstelling aan elektromagnetische velden zoveel mogelijk te beperken. Zij noemen daarbij specifiek de situatie in scholen en in klaslokalen. Zij roepen op om de voorkeur te geven aan bedrade internetverbindingen en strikte regels op te stellen voor het gebruik van mobiele telefoons op school. Daarnaast geven zij aan dat het belangrijk is dat er voorlichting wordt gegeven zodat er meer bewustwording ontstaat van de mogelijke schadelijke biologische (lange termijn) effecten.

Er zijn al diverse landen waar wifi uit de scholen verbannen is of waar de wifi alleen gedurende educationeel gebruik tijdelijk aangezet mag worden. Helaas heeft de Nederlandse overheid dit advies niet opgepakt. Het is op dit moment dan ook aan onszelf om deze problematiek serieus te nemen. Dus verdiep jezelf in de materie en maak het op school bespreekbaar. Zie voor meer informatie ook het nieuwsbericht ‘Mobiele telefoon verboden op scholen in Frankrijk. Ook iets voor Nederland?‘.

Wat kan de school doen

  • Informeer jezelf over de gevolgen van straling en de gezondere mogelijkheden die er zijn.
  • Zorg voor bekabelde internet­verbindingen en zet de wifi-functie uit.
  • Zet de wifi eventueel alleen aan tijdens educationeel gebruik. Na gebruik, wifi uit.
  • Plaats de wifi-modem/router op zoveel mogelijk afstand, bijvoorbeeld in verkeersruimten of in kantoren van het personeel, dus niet bij kinderen in de buurt.
  • Geef voorlichting aan kinderen, ouders en leraren over de mogelijke gezondheidseffecten van straling en wat zij zelf kunnen doen aan een verantwoorde omgang met deze digitale technieken. Er is nog veel onwetendheid, dus het is belangrijk dat er meer bewustwording ontstaat.
  • Betrek ouders, de Medezeggenschapsraad, het Schoolbestuur en eventueel andere scholen in de buurt bij het bewustwordingsproces en de besluitvorming omtrent het gebruik van de draadloze technologie.
  • Stel gedragsregels op in scholen en klaslokalen. Zorg bijvoorbeeld dat alle leerlingen op een aangewezen plek hun mobiele telefoon achter laten, zodat het klaslokaal zelf een wifi-vrije ruimte is. Dit kan bijvoorbeeld een speciale (afgeschermde) telefoonkast zijn bij de ingang van de school.
  • Schakel eventueel stralingsdeskundigen in voor advies in de betreffende situatie.
  • Informeer bij andere scholen die hebben gekozen voor wifi-vrij onderwijs hoe zij dit hebben aangepakt (zie onderstaand voorbeeld).
  • Besef dat scholen en kinderdagverblijven mede-verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen.

Wifi-vrije school Meander in Nijmegen

Zie onderstaand een prachtig praktijkvoorbeeld van een school die bewust kiest voor wifi-vrij onderwijs.

“Soms is de keuze voor een stralingsarme schoolomgeving een logische en verloopt het proces daar naartoe als vanzelfsprekend. Nieuwbouw van de school kan daarin een mooie katalysator zijn. Dat blijkt uit het verhaal van Vrijeschool voor basisonderwijs Meander in Nijmegen, waar leerkracht Jean-Pierre van Groeningen het voortouw nam om de blootstelling aan elektromagnetische velden binnen de school aanzienlijk te reduceren. In dit interview (14:32 min.) neemt van Groeningen ons mee in dat proces. Het in acht nemen van het voorzorgsprincipe aangaande straling en onderwijskwaliteit blijkt namelijk op geen enkele wijze op gespannen voet met elkaar te staan: De uitstroom is van een uitstekend niveau. En de behoefte om digitale methodes te gebruiken heeft eigenlijk niemand.” (Bron: website Straling in het Onderwijs.)

Calvijn College: “Telefoon thuis of in de kluis”

Het Calvijn College in Zeeland heeft een nieuw smartphonebeleid in de 7 scholen in de provincie. ‘Thuis of in de kluis’, is de boodschap in de brief die het schoolbestuur naar ouders stuurde. Smartphones zorgen voor afleiding en dat gaat ten koste van de focus tijdens de lessen. Daarnaast wil de school een gemeenschap zijn. “We zien dat jongeren op hun telefoonscherm staren en daardoor minder bezig zijn met elkaar.” Leerlingen vinden de regel minder erg dan verwacht. En de docenten zijn er ook blij mee. Bekijk hier de video (4:32 min. / 18-09-2020).

Lezing straling in het onderwijs

Tijdens het Symposium ‘Kijken over de grenzen van je eigen vakgebied’, over de effecten van elektromagnetische velden op de gezondheid, in het Kenniscentrum Amphia Ziekenhuis Breda gaf onderwijskundige Dolly Bootsma onderstaande presentatie (23:22 min.). Het is altijd goed om te proberen straling van wifi en devices zo laag mogelijk te houden. Maar hoe kunt u dat doen in uw school? Tijdens deze presentatie staan we stil bij onderzoek, praktijkervaringen en handige tips voor toepassing in eigen onderwijspraktijk. (Bron: website Straling in het Onderwijs.)

Video over wifi op scholen

Wifi in Schools – The Facts (18:29 min) – Een toegankelijke informatieve voorlichtingsvideo over wifi op scholen. De video is gemaakt in Australië, maar is ook volledig toepasbaar op Nederland.

Links

Brochure Wifi op school? – Stichting EHS

DUO Onderzoeksrapport Sociale mediagebruik en smartphones in het Voortgezet Onderwijs – december 2017

Brochure Nieuwe inzichten in Veiligheidsrisico’s Baby’s en jonge kinderen – Wireless Info, november 2017

Achtergrondmateriaal over gezondheidsrisico’s van wifi op school – Stichting EHS, april 2015

Brochure Mobiele telefoon en gezondheid – Federale overheidsdienst Volksgezondheid België, oktober 2014

Brochure Safe Schools – Wifiinschools.org.uk, 2012

Website WirelessInfo.nl – Samenwerkingsverband van een groep ouders, leraren en wetenschappers; zij geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en straling en wijzen bedrijven, overheden en instellingen op het feit dat de gevaren van draadloze technologie worden onderschat

Website Straling in het Onderwijs – Deze website is gewijd aan onderzoek, praktijkervaringen en handige tips voor toepassing van het voorzorgsprincipe ten aanzien van elektromagnetische velden (EMV) in het onderwijs. Uitgangspunt is onnodige blootstelling aan EMV’s beperken voor hen die daarvoor het meest kwetsbaar zijn; kinderen en jongeren.

Informatieve artikelen

> Straling: Het onzichtbare gevaar in de klas – juni 2022
> Hoe ga je om met het mediagebruik van je kind? De 11 meest gestelde vragen (NRC)
> Ouders eisen mobielverbod op school – maart 2019
> Mobiele telefoon verboden op scholen in Frankrijk. Ook iets voor Nederland? – oktober 2018

Aanvullingen zijn welkom, deze kun je doorgeven via de contactpagina.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.