Gezondheidsklachten

Biologische effecten van straling

Duizenden wetenschappelijke onderzoeken hebben al aangetoond dat elektromagnetische straling schadelijke effecten kan hebben op de gezondheid van mensen, dieren en de natuur.

Het menselijk lichaam functioneert op basis van lichaamseigen elektromagnetische signalen (zoals in hersenen, hart, zenuwstelsel, spieren en cel-communicatie). Deze natuurlijke signalen en de kunstmatige velden hebben een wisselwerking met elkaar (interferentie), waardoor lichaamsfuncties verstoord kunnen raken. Met name kinderen, zieke mensen, ouderen en hooggevoelige mensen zijn extra kwetsbaar.

De biologische effecten van straling voor het menselijk lichaam kunnen o.a. zijn: hart-ritmestoornissen, samenklonteren van rode bloedcellen waardoor er minder zuurstofopname mogelijk is (het ijzer in het bloed wordt magnetisch), verandering in de bloeddruk, verstoring van het zenuwstelsel, ongecontroleerde spierreflexen, vermindering van melatonine- en serotonine-aanmaak, toename van vrije radicalen in het lichaam, ondermijning van het immuunsysteem, verslechtering van de mineraalopname uit voeding, verstoring van het evenwichtsorgaan, verminderd concentratievermogen, verstoring van de cel-stofwisseling, DNA-schade, etc.

Gezondheidsklachten

Door de verstorende werking van straling kunnen o.a. de volgende gezondheidsklachten ontstaan: chronische vermoeidheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, geheugenverlies, concentratieproblemen, evenwichtsstoornissen, hartkloppingen, misselijkheid, hoge bloeddruk, geïrriteerde ogen, oorsuizen/tinnitus, gespannen gevoel in je lichaam en slecht slapen. Aangezien een stralingsbelasting zich opbouwt (‘stapelt’) bij langdurige blootstelling aan vaak meerdere bronnen, kan dit op lange termijn leiden tot onvruchtbaarheid, gezwellen, (hersen)tumoren en kanker.

Zie ook deze top 26 van gezondheidsklachten van straling zoals SOSstraling.nl deze heeft samengesteld.

Uiteraard zijn er meerdere factoren die een rol kunnen spelen bij gezondheidsklachten. Ongezonde voeding, stress, slechte leefgewoonten e.d. maken je vatbaarder voor stralingsklachten. Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist.

Stralingsgevoeligheid (EHS)

Naar schatting is 3% van de mensen in onze samenleving overgevoelig voor elektromagnetische velden. Dat zijn ruim 500.000 mensen in Nederland. Elektrohypersensitiviteit (EHS) of stralingsgevoeligheid is het verschijnsel dat mensen last hebben van elektromagnetische velden (EMV) waarbij zij specifieke gezondheidsproblemen ontwikkelen. In het algemeen geldt: stralingsbelasting weg, klachten weg (al kan dit enige tijd duren).

Het probleem van elektro-overgevoeligheid is betrekkelijk nieuw en houdt waarschijnlijk verband met de invoering van draadloze verbindingen en nieuwe generaties van elektronische apparatuur. Deze apparaten stralen elektromagnetische velden uit die mensen ziek kunnen maken. EHS komt vaak voor in combinatie met een overgevoeligheid voor andere milieufactoren zoals specifieke geuren en stoffen, (UV-)licht, ultralaag geluid, etc. EHS wordt veelal beschouwd als stressverschijnsel. De elektromagnetische velden roepen namelijk een stress-respons op in het lichaam.

Zie de website van Stichting EHS voor meer informatie over EHS.

Wat te doen bij gezondheidsklachten

  • Ga eerst naar je huisarts om uit te sluiten dat er een andere medische situatie is die de gezondheidsklachten (mede) veroorzaakt. Bespreek met je huisarts of de klachten stralingsgerelateerd kunnen zijn.
  • Je kunt zelf gaan experimenteren met hoe je je voelt op verschillende locaties. Worden je klachten minder erg als je in een stralingsarme ruimte bent? Het fenomeen ‘straling weg, klacht weg’ maakt vaak veel duidelijk. Logeer eens een aantal dagen op een stralingsarme verblijfplaats om ervaringen op te doen. Zie dit overzicht van stralingsarme verblijfsplaatsen.
  • Zet je wifi, DECT-huistelefoon en andere draadloze apparatuur (in ieder geval ’s nachts) uit. Deze zorgen voor veel straling in je eigen huis. Maak gebruik van een bedrade telefoon- en internetverbinding. Er zijn ook stralingsarme wifi-routers en DECT-telefoons te koop. Zie de pagina Straling beperken waar ook veel andere tips staan vermeld.
  • Met meetapparatuur kun je meten hoeveel straling er in je huis aanwezig is en op welke plekken. Je kunt zelf een eenvoudige stralingsmeter aanschaffen of een stralingsmeting laten uitvoeren door een meetspecialist. Hierdoor weet je waar je aan toe bent en kun je gericht maatregelen nemen.
  • Als je klachten door straling van buren wordt veroorzaakt, ga dan eens het gesprek met je buren aan. Wellicht kunnen zij hun wifi of DECT-telefoon op een andere plek in hun huis zetten of een stralingsarme variant aanschaffen (of geef hen er een cadeau!). Hoe groter de afstand, hoe minder de straling.
  • Als de klachten door straling van zendmasten buiten worden veroorzaakt, dan zijn er voor in je eigen huis ook fysieke afschermmogelijkheden. Zoals stralingswerende verf, vitrage, raamfolie, gaas, etc. Het effect van de afschermingsmaatregelen is direct meetbaar en aantoonbaar. Zie de pagina Afschermmaterialen.
  • Beperk de hoeveelheid tijd die je doorbrengt in ruimtes waar veel straling aanwezig is. Locaties waar veel mensen bij elkaar komen, zijn vaak locaties waar veel straling is. Als je sterk gevoelig bent voor straling, dan kun je dus ook beter niet midden in een drukke stad gaan wonen.
  • Als je gezondheidsklachten worden veroorzaakt door straling, meldt je klachten dan bij de gemeente en GGD. Zij hebben een zorgplicht voor haar inwoners. De GGD houdt een register bij, ook om de overheid te informeren. Zij maken in dit register tegenwoordig – vanwege de sterke toename – een aparte registratie van stralingsklachten. Vraag aan de gemeente of zij de kosten voor een stralingsmeting en/of afschermmaterialen vanuit de WMO kunnen vergoeden.
  • Meldt je gezondheidsklachten bij de Stichting EHS via het Meldpunt EHS, zodat de omvang en aard van de problematiek zichtbaar gemaakt kan worden.
  • Als je gevoelig bent voor straling, dan is een gezonde leefstijl extra belangrijk. Neem dus ook zelf verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn door te zorgen voor gezonde voeding, voldoende nachtrust, een ontspannen leefstijl, regelmatig bewegen/sporten (in de natuur) en breng tijd door met vrienden/familie (quality time). Hiermee vergroot je je eigen weerbaarheid.

Straling en kinderen

Kinderen hebben dunnere schedels dan volwassenen en hun zenuwstelsel is nog volop in ontwikkeling. Straling van wifi en mobiele telefoons dringt veel verder in hun hoofd door. Onderstaande illustratie geeft een beeld van hoe diep straling de schedel binnendringt. Bij een schedeldikte van 0,5 mm gaat de straling van een mobiele telefoon dwars door de schedel heen.

Op scholen zouden dan ook juist extra voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden in plaats van dat kinderen met wifi, iPads en digitale schoolborden moeten werken. Er zijn al diverse landen waar wifi uit de scholen verbannen is of waar de wifi alleen gedurende educationeel gebruik tijdelijk aangezet mag worden.

Zie ook de brochure over Wifi op school van de Stichting EHS en de pagina Straling op school.

Ervaringsverhalen

Er is momenteel nog sprake van wetenschappelijke onenigheid over de gezondheidsrisico’s van straling. Los van de vraag of het bewezen is, ervaren veel mensen nu al duidelijk aanwijsbaar gezondheidsklachten in de buurt van stralingsbronnen.

Zie bijvoorbeeld dit ervaringsverhaal van Judith, deze andere ervaringsverhalen en deze fotoserie uit het AD van Koen Verheijden over mensen wiens leven ernstig ontregeld is geraakt.

Veel mensen zijn zich er nog niet van bewust dat hun gezondheidsklachten hierdoor veroorzaakt kunnen worden. Het is dan ook belangrijk dat er meer bewustwording ontstaat van de mogelijke gezondheidsrisico’s door straling.

Zie voor meer informatie deze pagina’s:
Wat is straling?  |  Blootstellingsnormen  |  Wetenschap  |  Politiek/Overheid  |  5G en Smart Cities  |  Straling beperken/afschermen


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.