Stappenplan, voorbeeldbrieven en brochures

Onderstaand een stappenplan om zelf je gemeente te informeren over 5G en diverse voorbeelden van brieven, bezwaarschriften, agendaverzoeken, inspraakreacties, petities, formulieren, posters, flyers en brochures die diverse burgers en actiegroepen hebben gebruikt. Wellicht een handige inspiratiebron voor als je zelf ook in jouw regio voor meer stralingsbewustzijn wilt zorgen.

Disclaimer: Dit betreft documenten van burgers; niet alle inhoud is wetenschappelijk en juridisch gecontroleerd, dus blijf zelf ook alert op wat je verstuurt. Zie voor inhoudelijke informatie de pagina’s en nieuwsberichten elders op deze website. StralingsBewust.info verzamelt alleen de documenten en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze documenten.

Stappenplan

Voorkom 5G, informeer je gemeente zelf – Stappenplan van actiegroep Verminder Electrosmog om je gemeente zelf te informeren over 5G

Voorbeeldbrieven

Brief aan alle huisartsen om aandacht te vragen voor mensen met straling gerelateerde klachten, geschreven door Stralingsbewust Zeist, mei 2020. Hier als Word-document.

Brief aan gemeente Lansingerland over nieuwe ontwikkelingen m.b.t. 5G – geschreven door Esther van der Poel en Monique Groeneveld, mei 2020

Brief over 5G Space Appeal – geschreven door Let’s Talk About Tech. Deze is in januari 2019 verzonden aan alle gemeenten en Kamerleden (PDF). Hier kun je bijvoorbeeld aan refereren als je een brief stuurt aan jouw gemeente (vragen wat ze gedaan hebben met deze informatie).

Brief van inwoners over 5G aan gemeenteraad – geschreven door Geen5GinZaanstad (PDF)

Brief aan gemeente over 5G: informatieverzoek en verzoek om het voorzorgprincipe toe te passen – op 1 mei 2019 verzonden naar gemeente Assen (Word-document)

Brief naar fractievoorzitters: corona-app niet mogelijk voor stralingsgevoelige mensen – geschreven door Marja Geelhoed, april 2020

Brief met WOB-verzoek aan gemeente – geschreven door Dick (Word-document)

Brief informatiebijeenkomst gemeente i.v.m. slimme lantaarnpalen – Heusden (Word-document met links)

Voorbeeldbrief voor gemeenten bezwaar 5G (Word-document)

Buurtbrief plaatsing zendmast voorkomen – Den Hoorn

Buurtbrief straling in gemeenteraad bespreken/informatiebijeenkomst – Haarlem

Bericht aan dorpsbewoners over antennebeleid op agenda gemeente – Blauwhuis (Friesland)

Buurtbrief over slimme meters (uitgebreid) – afkomstig van 5G Report

Buurtbrief slimme meter weigeren Liander (met afbeelding)

Buurtbrief plaatsing slimme meter Liander (kort)

Onderstaand drie informatieve voorbeeldbrieven van de actiegroep ‘Stralen doen we liever zelf’ aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug (persoonsnamen zijn verwijderd):
1. Brief aan gemeente met verzoek tot uitstel van de aanbesteding van de openbare straatverlichting vanwege volksgezondheidsrisico’s en schending van de privacy.
2. Inspreken tijdens raadsvergadering inzake aanbesteding openbare verlichting met verzoek tot het achterwege laten van de smart city-toepassingen en oproep tot aanleggen glasvezelnetwerk.
3. Brief aan gemeente met oproep tot aanbesteding zonder 5G, wifi, camera’s, sensoren, etc. en toepassen van het voorzorgsprincipe.

Brief van Zeeuws Platform Stralingsrisico ‘Elektromagnetische velden als nieuwe milieufactor in de Omgevingsvisie’ van 16 november 2017 aan Provinciale Staten Zeeland.

Bezwaarschrift

Voorbeeld bezwaarschrift antenne-installatie met nadruk op gezondheidsrisico’s van straling. Tekst is geschreven door Anouk (Word-document).

Zie ook deze bijlage bij het bezwaarschrift met een selectie van toonaangevende (wetenschappelijke) publicaties. Hier staan veel onderzoeken naar de effecten van straling van zendmasten in: Bloemlezing van toonaangevende wetenschappelijke publicaties (Word-document).

Agendaverzoek gemeente

Agendaverzoek met uitgebreide toelichting (Word-document) om het onderwerp straling/de komst van 5G op de gemeenteagenda te krijgen zodat het besproken kan worden in de gemeenteraad (de ‘X’ in de tekst veranderen in de naam van je eigen gemeente). Document als PDF. Tekst is geschreven door Silvia Belgraver.

Inspraakreactie

Inspraakreactie Antennebeleid gemeente (PDF). Geschreven door Wilma de Jong. Zeer informatieve brief waarin zij gemeente Berkelland aan de hand van 39 vragen ter verantwoording roept over de nalatigheid op het gebied van gezondheidsbescherming en de niet geringe stralingsrisico’s van draadloze technologie voor burgers. Ook als Word-document om zelf te hergebruiken.

Formulieren

Invulformulier voor burgerinitiatief tegen plaatsing zendmasten bij basisscholen en kinderdagverblijven – voorbeeld uit Eindhoven

Machtigingsformulier inspreken bij gemeente inzake zendantennes – actie Haarlem

Formulier schadeclaim gezondheidsschade door elektromagnetische straling zendmasten – UMTS Protest Nieuwkoop

Flyers / brochures

Zie deze aparte pagina met folders om te downloaden.

Brochure over 5G en Flyer met Tips – geschreven door Eerlijk over Straling (papieren versie is hier te bestellen)

Flyer van Burgerinitiatief 5G is niet oké: voorkant flyerachterkant flyer. Zie website voor meer info over drukwerk.

Flyer van 5G weg uit Groningen, die in het kort vertelt waarom 5G niet zo’n goed idee is. De flyer wordt in heel Groningen in de brievenbus gedaan.

Brochure ‘Vraagtekens bij 5G: Privacy en Gezondheid. Wat de overheid en telecomproviders u niet vertellen’ – Een aantal belangrijke feiten op een rijtje (PDF), geschreven door Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee

Flyer Gezondheidsklachten door mobiel netwerk – actie bewoners Lombok (Utrecht)

Informatieve flyer – werkgroep Zendmast Anders uit Heeg (Friesland)

Actiefolder van UMTS Protest Nieuwkoop met oproep om de gemeente en KPN aansprakelijk te stellen voor mogelijke gezondheidsschade van straling: flyer binnenkant en flyer buitenkant.

Pamflet Zeg nee tegen de ‘slimme’ meter

Flyer Rijsenhout zegt NEE tegen 150 KV transformatorstation

Brochure ‘Wat zijn de risico’s voor uw gezondheid?’ – actiegroep Beperk de Straling (gratis papieren versie bij hen te bestellen)

Brochure ‘Wifi op school?’ – Stichting EHS

Posters

Poster Rijsenhout zegt NEE tegen 150 KV transformatorstation.

Posters Haarlem: Hoorzitting gemeente over zendmast en Actie verminder straling zendmast.

SOS nationale poster actie. Poster verkrijgbaar in A3-formaat en A4-formaat.

Poster voor buurtbewoners om gezondheidsclaim te ondertekenen van UMTS Protest Nieuwkoop.

       

Petities

Onderstaand een aantal lokale petities als voorbeeld voor het geval je zelf een petitie wilt opstarten:

Petitie: Oproep aan de gemeente Alphen aan de Rijn: Stop de uitrol van het 5G netwerk (814 handtekeningen)
Petitie: Geen 5G in Culemborg
Petitie: Stop uitrol van 5G in Deventer
Petitie: 5G-petitie Stralingsbewust Dronten
Petitie: Voorzorgsprincipe toepassen tegen 5G in de Fryske Marren
Petitie: Geen 5G maar een verlaagde stralingslimiet en Witte Zones in Gooi en Vechtstreek
Petitie: Stop 5G Lansingerland
Petitie: Zorgen inwoners over ‘slimme’ lantaarnpaal Utrechtse Heuvelrug (970 handtekeningen)
Petitie: Geen zendmast aan de Leeuwenveldseweg te Weesp (247 handtekeningen)
Petitie: Stop 5G in Westerveld

Zie ook de landelijke petities op deze pagina.

Ook jouw aanvullingen zijn welkom. Hier kun je anderen weer mee op ideeën brengen/helpen.

Zie voor meer informatie over acties en initiatieven in het land deze pagina.


Vind je het belangrijk dat deze website blijft bestaan?
Met een donatie kun je ons werk ondersteunen, zodat wij je ook in de toekomst van informatie kunnen blijven voorzien. Lees meer...