Stappenplan, voorbeeldbrieven en brochures

Verandering ontstaat niet vanzelf, we willen je hierbij dan ook uitnodigen om zelf ook mee te helpen om te zorgen voor meer bewustwording over de gezondheidsrisico’s van straling. Samen komen we verder!

Stappenplan: In gesprek gaan met je gemeente

  1. Informeer jezelf goed door de informatie en actuele berichtgeving op de diverse stralingsbewuste websites te lezen. Lees boeken, bekijk video’s en zorg dat je weet waar je over praat.
  2. Bepaal of je zelf een actie wilt ondernemen of dat je dit samen met buurtgenoten wilt doen. Op de pagina Plattegrond Actiegroepen in Nederland kun je bekijken of er in jouw gemeente al een groep actief is, zodat je je daar (indien gewenst) bij aan kunt sluiten. De contactgegevens kun je daar ook vinden.
  3. Start eventueel je eigen lokale werkgroep. Dat kan ook een klein groepje van 2 of 3 mensen zijn. Meldt de contactgegevens bij ons, zodat we dit kunnen toevoegen aan de plattegrond en je ook vindbaar bent voor je buurtgenoten. Je kunt bijvoorbeeld een apart e-mailadres aanmaken (zoals stralingsbewustwoonplaats@protonmail.com), zodat deze mails niet in je persoonlijke mailbox terecht komen.
  4. Zoek uit wat de actuele situatie is in jouw gemeente. Bekijk op de website van de gemeente wie de wethouder is, welke politieke partijen er in de gemeenteraad zitten en hoe je hen kunt bereiken. Het zou mooi zijn als je (een van) hen toevallig al persoonlijk kent, want dan heb je alvast een ingang. En zoek uit of er bij de gemeente eerder al gesprekken of informatieavonden hebben plaats gevonden over het onderwerp, zodat je daar op aan kunt haken.
  5. Bepaal welke actie je wilt ondernemen. Dat kan zijn een brief sturen, een informeel persoonlijk gesprek aangaan, inspreken bij de gemeenteraads­vergadering, het verzoek indienen om een raadsinformatiebijeenkomst te laten organiseren bij de gemeente of bedenk je eigen creatieve actie. De gemeente is verantwoordelijk voor de gezondheid van haar burgers, dus daar kun je haar op aanspreken.
  6. Verzamel allerhande informatie om je verhaal te ondersteunen, zoals links naar belangrijke artikelen/websites en brochures. Je kunt bijvoorbeeld ook het informatieve boek ‘Straling van alle kanten bekeken’ van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland aan hen overhandigen, zodat gemeenteraadsleden en wethouders zelf de adviezen van meer dan 30 wetenschappers en (ervarings)deskundigen kunnen lezen en nader onderzoeken.
  7. Organiseer de actie. Marnix Lamers van Stralingsbewust Utrechtse Heuvelrug heeft zijn ervaringen en een aantal tips voor je op een rijtje gezet in dit artikel.

Zie voor meer inspiratie ook het overzicht van acties van andere werkgroepen.

Onderstaand een aantal voorbeelden van brieven, bezwaarschriften, agendaverzoeken, inspraakreacties, petities, formulieren, posters, flyers en brochures die diverse burgers en actiegroepen hebben gebruikt. En tevens een Adviesstuk dat een stralingsbewuste groep uit gemeente Gooise Meren heeft opgesteld. Wellicht een handige inspiratiebron. Heb je aanvullingen, meldt ze dan bij ons, dan kunnen we ze erbij zetten.

Adviesstuk Elektromagnetische velden & 5G

Een groep inwoners van gemeente Gooise Meren heeft op verzoek van de gemeente in december 2022 een uitgebreid ‘Adviesstuk elektromagnetische straling inclusief 5G‘ geschreven over de effecten van 5G op onze gezondheid, op flora & fauna en op de privacy. In dit stuk hebben zij diverse beleidssuggesties gegeven aan de gemeente. Ze adviseren o.a. om het voorzorgsprincipe toe te passen en een eigen antennebeleid op te stellen, zodat zendmasten bij voorkeur niet in woonwijken en natuurgebieden worden geplaatst. Het Adviesstuk is samengesteld door Liselore Ammerlaan en Sylvia Slegers.

Je kunt het Adviesstuk HIER als PDF-document downloaden (48 pagina’s).

Voorbeeldbrieven

Voorbeeldbrief aan gemeenten – 5G en Gezondheid: Sein Veilig?! (PDF). En hier als Word-document.

Brief aan alle huisartsen om aandacht te vragen voor mensen met straling gerelateerde klachten, geschreven door Stralingsbewust Zeist, mei 2020. Hier als Word-document.

Brief aan gemeente Lansingerland over nieuwe ontwikkelingen m.b.t. 5G – geschreven door Esther van der Poel en Monique Groeneveld, mei 2020

Brief over 5G Space Appeal – geschreven door Let’s Talk About Tech. Deze is in januari 2019 verzonden aan alle gemeenten en Kamerleden (PDF). Hier kun je bijvoorbeeld aan refereren als je een brief stuurt aan jouw gemeente (vragen wat ze gedaan hebben met deze informatie).

Brief van inwoners over 5G aan gemeenteraad – geschreven door Geen5GinZaanstad (PDF)

Brief aan gemeenteraad van Amsterdam – geschreven door Marloes van Mensvoort, januari 2020

Brief aan gemeente over 5G: informatieverzoek en verzoek om het voorzorgprincipe toe te passen – op 1 mei 2019 verzonden naar gemeente Assen (Word-document)

Brief naar fractievoorzitters: corona-app niet mogelijk voor stralingsgevoelige mensen – geschreven door Marja Geelhoed, april 2020

Brief met WOB-verzoek aan gemeente – geschreven door Dick (Word-document)

Brief informatiebijeenkomst gemeente i.v.m. slimme lantaarnpalen – Heusden (Word-document met links)

Voorbeeldbrief voor gemeenten bezwaar 5G (Word-document)

Buurtbrief plaatsing zendmast voorkomen – Den Hoorn

Buurtbrief straling in gemeenteraad bespreken/informatiebijeenkomst – Haarlem

Bericht aan dorpsbewoners over antennebeleid op agenda gemeente – Blauwhuis (Friesland)

Buurtbrief over slimme meters (uitgebreid) – afkomstig van 5G Report

Buurtbrief slimme meter weigeren Liander (met afbeelding)

Buurtbrief plaatsing slimme meter Liander (kort)

Onderstaand drie informatieve voorbeeldbrieven van de actiegroep ‘Stralen doen we liever zelf’ aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug (persoonsnamen zijn verwijderd):
1. Brief aan gemeente met verzoek tot uitstel van de aanbesteding van de openbare straatverlichting vanwege volksgezondheidsrisico’s en schending van de privacy.
2. Inspreken tijdens raadsvergadering inzake aanbesteding openbare verlichting met verzoek tot het achterwege laten van de smart city-toepassingen en oproep tot aanleggen glasvezelnetwerk.
3. Brief aan gemeente met oproep tot aanbesteding zonder 5G, wifi, camera’s, sensoren, etc. en toepassen van het voorzorgsprincipe.

Brief van Zeeuws Platform Stralingsrisico ‘Elektromagnetische velden als nieuwe milieufactor in de Omgevingsvisie’ van 16 november 2017 aan Provinciale Staten Zeeland.

Bezwaarschrift

Voorbeeld bezwaarschrift antenne-installatie met nadruk op gezondheidsrisico’s van straling. Tekst is geschreven door Anouk (Word-document).

Zie ook deze bijlage bij het bezwaarschrift met een selectie van toonaangevende (wetenschappelijke) publicaties. Hier staan veel onderzoeken naar de effecten van straling van zendmasten in: Bloemlezing van toonaangevende wetenschappelijke publicaties (Word-document).

Agendaverzoek gemeente

Agendaverzoek met uitgebreide toelichting (Word-document) om het onderwerp straling/de komst van 5G op de gemeenteagenda te krijgen zodat het besproken kan worden in de gemeenteraad (de ‘X’ in de tekst veranderen in de naam van je eigen gemeente). Document als PDF. Tekst is geschreven door Silvia Belgraver.

Inspraakreactie

Inspraakreactie Antennebeleid gemeente (PDF). Geschreven door Wilma de Jong. Zeer informatieve brief waarin zij gemeente Berkelland aan de hand van 39 vragen ter verantwoording roept over de nalatigheid op het gebied van gezondheidsbescherming en de niet geringe stralingsrisico’s van draadloze technologie voor burgers. Ook als Word-document om zelf te hergebruiken.

Formulieren

Invulformulier voor burgerinitiatief tegen plaatsing zendmasten bij basisscholen en kinderdagverblijven – voorbeeld uit Eindhoven

Machtigingsformulier inspreken bij gemeente inzake zendantennes – actie Haarlem

Formulier schadeclaim gezondheidsschade door elektromagnetische straling zendmasten – UMTS Protest Nieuwkoop

Flyers / brochures

Zie deze aparte pagina met folders om te downloaden.

Brochure over 5G en Flyer met Tips – geschreven door Eerlijk over Straling (papieren versie is hier te bestellen)

Flyer van Burgerinitiatief 5G is niet oké:
voorkant flyerachterkant flyer

Flyer van 5G weg uit Groningen, die in het kort vertelt waarom 5G niet zo’n goed idee is. De flyer wordt in heel Groningen in de brievenbus gedaan.

Brochure ‘Vraagtekens bij 5G: Privacy en Gezondheid. Wat de overheid en telecomproviders u niet vertellen’ – Een aantal belangrijke feiten op een rijtje (PDF), geschreven door Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee

Flyer Gezondheidsklachten door mobiel netwerk – actie bewoners Lombok (Utrecht)

Informatieve flyer – werkgroep Zendmast Anders uit Heeg (Friesland)

Actiefolder van UMTS Protest Nieuwkoop met oproep om de gemeente en KPN aansprakelijk te stellen voor mogelijke gezondheidsschade van straling: flyer binnenkant en flyer buitenkant.

Pamflet Zeg nee tegen de ‘slimme’ meter

Flyer Rijsenhout zegt NEE tegen 150 KV transformatorstation

Brochure ‘Wat zijn de risico’s voor uw gezondheid?’ – actiegroep Beperk de Straling (gratis papieren versie bij hen te bestellen)

Brochure ‘Wifi op school?’ – Stichting EHS

Posters

Poster Rijsenhout zegt NEE tegen 150 KV transformatorstation.

Posters Haarlem: Hoorzitting gemeente over zendmast en Actie verminder straling zendmast.

SOS nationale poster actie. Poster verkrijgbaar in A3-formaat en A4-formaat.

Poster voor buurtbewoners om gezondheidsclaim te ondertekenen van UMTS Protest Nieuwkoop.

       

Petities

Onderstaand een aantal lokale petities als voorbeeld voor het geval je zelf een petitie wilt opstarten:

Petitie: Stop Smart City Apeldoorn en de uitrol van de kastjes van Radioled, gestart 17 januari 2022 (2799 handtekeningen, loopt nog)
Petitie: Oproep aan de gemeente Alphen aan de Rijn: Stop de uitrol van het 5G netwerk (829 handtekeningen)
Petitie: Geen 5G in Culemborg
Petitie: Stop uitrol van 5G in Deventer
Petitie: 5G-petitie Stralingsbewust Dronten
Petitie: Voorzorgsprincipe toepassen tegen 5G in de Fryske Marren
Petitie: Geen 5G maar een verlaagde stralingslimiet en Witte Zones in Gooi en Vechtstreek
Petitie: Stop 5G Lansingerland
Petitie: Zorgen inwoners over ‘slimme’ lantaarnpaal Utrechtse Heuvelrug (970 handtekeningen)
Petitie: Geen zendmast aan de Leeuwenveldseweg te Weesp (247 handtekeningen)
Petitie: Stop 5G in Westerveld
Petitie: Geen telecommast in Kruidenwijk, Nijverdal (256 handtekeningen)

Zie ook de landelijke petities op deze pagina.

Ook jouw aanvullingen zijn welkom. Hier kun je anderen weer mee op ideeën brengen/helpen.

Zie voor meer informatie over acties en initiatieven in het land deze pagina.

Disclaimer: Dit betreft documenten van burgers; niet alle inhoud is wetenschappelijk en juridisch gecontroleerd, dus blijf zelf ook alert op wat je verstuurt. Zie voor inhoudelijke informatie de pagina’s en nieuwsberichten elders op deze website. StralingsBewust.info verzamelt alleen de documenten en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze documenten.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.