Verslag van Landelijke contactdag stralingsgevoeligen

Op zaterdag 7 april ben ik naar de landelijke contactdag van Stichting EHS geweest in Spijk. Er waren ongeveer 100 deelnemers. Het was erg leuk om vele gelijkgestemden te ontmoeten die je normaal alleen via sociale media, de mail of telefoon spreekt. En ik heb ook weer veel opgestoken van de presentaties die zijn gegeven.

De dag werd gestart met een presentatie van prof.dr.ir. Frank Leferink (hoogleraar Universiteit Twente) over de techniek van 5G. Volgens hem bestaat 5G helemaal niet als nieuwe techniek, maar is het vooral een marketingterm die de telecomindustrie gebruikt als oplossing voor hun hoge infrastructuur-kosten, de behoefte aan meer bandbreedte en vooral ook aan hun wens tot meer winst.

Wat nu 5G wordt genoemd is eigenlijk gewoon de techniek van 4G, maar dan toegepast in antennebundels (MIMO), maar dat is niet nieuw. Volgens Frank kunnen we nog jarenlang vooruit met 4G. De staatssecretaris heeft aangegeven dat 5G vooral een verbreding van het dienstenaanbod is dat verder gaat dan alleen maar snel mobiel internet. Maar deze behoefte wordt kunstmatig gecreëerd. Een dergelijke dienstverlening kan ook op andere frequentiebanden worden aangeboden die nu al in het bezit zijn van de mobiele operators.

Daarna was er een presentatie van dr. Hugo Schooneveld (bioloog) over de gezondheidseffecten van 5G. De nieuwe frequenties die waarschijnlijk gebruikt gaan worden voor 5G zijn veel hoger dan wat nu gebruikt wordt. Deze frequenties hebben dan ook hele andere effecten op ons lichaam. Deze millimetergolven worden volledig in de huid geabsorbeerd. Maar in onze huid zitten zenuwuiteinden, bloedvaten en hormonen (zie onderstaande afbeelding van wikipedia van de huid). Dit kan leiden tot allerlei biologische verstoringen, waardoor o.a. dna-schade kan ontstaan.

Daarnaast ontstaat opwarming van het hoornvlies van het oog, waardoor ontstekingen kunnen ontstaan. Ik voel nu zelf trouwens ook al een druk op mijn ogen als ik in een stralingsvolle omgeving ben. Mijn ogen zijn nu eigenlijk al een soort detector voor straling.

Verder hebben we een korte video (ruim 3 minuten) bekeken van een toepassing met het zenden van elektromagnetische energiebundels via hoge frequenties als militair gebruik voor massaverjaging (Active Denial System). Zie hier. Deze straling wordt vergeleken met magnetron-straling (verhitting van de huid). Dit zou niet schadelijk zijn volgens het Amerikaanse leger, maar daar heb ik zelf zo mijn twijfels bij.

Daarna bracht dr. Edwin van Rooyen (politicoloog) het grotere plaatje van de bestuurlijke besluitvorming rondom 5G in beeld. Ik vond dat heel verhelderend. Het initiatief voor 5G blijkt al in 2012 (!) genomen te zijn door de International Telegraph Union (een agentschap van de Verenigde Naties). Via de Verenigde Naties en de Europese Unie moesten de landelijke overheden en de gemeenten 5G vervolgens maar tot ‘een succes’ gaan maken. De Tweede Kamer heeft dus nog veel minder te zeggen dan ik al dacht. Zie voor meer informatie dit samenvattende bericht.

Edwin ziet als belangrijk probleem dat de publiek-private samenwerking wordt gebruik om onder de eigen verantwoordelijkheid uit te komen. Er zijn hierdoor ook weinig of geen sanctiemogelijkheden. Hij ziet zelf wel als mogelijkheid om de overheid en industrie (ambtenaren, ondernemers en werknemers die een aandeel in de uitvoering hebben) moreel en persoonlijk aansprakelijk te gaan stellen. Iedereen is tenslotte zelf verantwoordelijk voor zijn eigen handelen of het nalaten daarvan. We kunnen hen wijzen op de feitelijke en eerlijke informatie. Het voorzorgsprincipe zou voorop moeten staan in de besluitvorming.

En tenslotte was er een Paneldiscussie met een aantal landelijke groeperingen over samenwerking. Zelf zat ik ook in dit panel vanuit onze werkgroep StralingsBewust.info. Er is gebrainstormd over hoe we onze krachten kunnen bundelen om de gezondheidseffecten van straling landelijk breed in beeld te krijgen, zodat er meer bewustwording ontstaat.

Alle gehouden presentaties van de landelijke contactdag zijn hier te bekijken. Al met al was het een bijzonder leerzame en interessante dag. Fijn ook om te ervaren dat er zoveel eensgezindheid is en dat we samen sterk zijn!

Silvia Belgraver


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.