Overheid verbreekt contact tabaksindustrie; vergelijking met straling is treffend

De schadelijke gezondheidseffecten van roken zijn decennialang ontkent, maar daar kunnen we inmiddels niet meer omheen. Deze week werd bekend dat de overheid het contact met de tabaksindustrie verbreekt. Er begint nu toch echt wat te bewegen. De vergelijkingen met straling zijn treffend.

De overheidsinstanties RIVM en NVWA stappen per direct uit de commissie die de normen voor het meten van teer en nicotine in sigaretten bepaald. Zij vinden dat de commissie te zwaar gedomineerd wordt door de tabaksindustrie, waardoor de volksgezondheid in het geding komt. Het zoeken naar andere eerlijkere meetmethoden is jarenlang tegengewerkt door de industrie. De ‘onafhankelijke’ voorzitter van de commissie blijkt voorheen 26 jaar bij Philip Morris gewerkt te hebben en was destijds betrokken bij een campagne om de misleidende meetmethode te handhaven. En 6 van de 8 commissieleden komen uit de tabaksindustrie.

Journalist Joop Bouma heeft hier op 7 mei 2018 een artikel over geschreven in dagblad Trouw. En in het consumentenprogramma Radar was afgelopen week te zien dat Annemiek van Bolhuis, directeur Volksgezondheid en Zorg van het RIVM, openlijk afstand nam van de tabaksindustrie. Hulde dat zij deze problematiek serieus heeft genomen en er ook daadwerkelijk iets aan doet!

Inmiddels heeft het RIVM (via laboratoria van de WHO) zelf alternatieve metingen gedaan waaruit blijkt dat er tussen de 2 en 20 keer zoveel teer en nicotine in sigaretten zit dan metingen met de oude ‘sjoemelmethode’. Zij verwachten hun resultaten in juni te kunnen publiceren. De staatssecretaris probeert ook in Brussel invloed uit te oefenen om met spoed te kijken naar alternatieve testmethodes en die in de wetgeving op te nemen.

Advocate Bénédicte Ficq, die strijdt tegen de tabaksindustrie, is op zoek naar klokkenluiders binnen de branche. In een advertentie in het Financiële Dagblad roept ze “gewetensvolle klokkenluiders uit de tabaksindustrie” op zich te melden. Met de advertentie hoopt Ficq onder meer bestuurders uit de industrie te bereiken. “Dat ze zich achter de oren gaan krabben wat er al decennialang gebeurt. We hopen op iemand die niet zo heel veel meer te verliezen heeft qua carrièreplanning en die denkt: het is tijd dat de waarheid eens boven tafel komt” (Bron: NOS.nl).

De werkwijze van de tabaksindustrie is inmiddels ontmaskerd. Laten we hopen dat de overheid heeft geleerd van deze ervaring en dat zij nu wat doortastender gaat zijn inzake de belangenverstrengeling met de telecomindustrie. Want de vergelijkingen zijn treffend.

Ook hier worden de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling al jarenlang ontkent. Ook hier worden de economische belangen structureel belangrijker gevonden dan onze gezondheid. Ook hier zijn al diverse belangenverenigingen van stralingsgevoelige mensen opgestapt uit het Kennisplatform EMV (dat gefinancierd wordt door o.a. telecombedrijven), omdat er structureel niet naar hen geluisterd wordt.

En ook hier heeft de telecomindustrie een dominante rol in de normering van de blootstellingsrichtlijnen die de ICNIRP heeft vastgesteld. De huidige normen dateren nog uit 1998 en zijn gebaseerd op de opwarming van een zak met zout water die in 6 minuten niet meer dan 1 graad mag opwarmen. Er is geen rekening gehouden met de biologische effecten. En er is ook geen rekening gehouden met het feit dat mensen in werkelijkheid gedurende 24 uur per dag levenslang worden blootgesteld aan straling vanuit steeds meer zend-antennes.

Wat is er voor nodig dat de overheid ook hier ingrijpt?

Silvia Belgraver

N.B. Journalist Joop Bouma heeft het boek ‘Het Rookgordijn, de macht van de Nederlandse tabaksindustrie‘ geschreven, deze is alleen nog als Ebook verkrijgbaar. Hij is nu bezig met een vervolgboek.

Naschrift: Het nieuwe boek van Joop Bouma ‘De sjoemel sigaret‘ is inmiddels beschikbaar. Zijn conclusie is dat belastingopbrengsten van rokers belangrijker worden gevonden dan de bescherming van de volksgezondheid. Een zeer vergelijkbare situatie is er momenteel zichtbaar in de telecomindustrie.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.