Ongerust over 5G in Het Hogeland (Groningen)

Sinds begin 2019 heeft ‘Ongerust over 5G’, een groep bewoners uit Het Hogeland, gesproken over de mogelijke gezondheidsrisico’s van 5G met de fracties van nagenoeg alle politieke partijen van de Provinciale Staten van Groningen en de nieuwe gemeente Het Hogeland. Het eerste dat in deze gesprekken opviel was dat politici vaak in de veronderstelling zijn dat gemeente- en provinciebesturen niets over de komst van 5G te zeggen hebben. Echter als bewoners willen we er op kunnen vertrouwen dat onze bestuurders garant staan voor een veilige leefomgeving.

Daarnaast merkten de politici op dat de straling van 5G-systemen onder de norm blijft die de Gezondheidsraad als veilig beschouwt. Veel wetenschappers geven aan dat die Nederlandse norm te oud en onbetrouwbaar is, omdat deze alleen op warmte-effecten is gebaseerd. Juist de biologische effecten zijn belangrijk. De uitrol van 5G is onverantwoord voordat 100% zeker is dat het geen schade kan aanrichten. We willen voorkomen dat Groningen een proeftuin voor 5G wordt!

Informatie-avond ‘5G: Ja of Nee?’

Op donderdag 11 april 2019 organiseren wij de informatieavond ‘5G: JA OF NEE?’ in De Hoogte, Kerkpad 8 in Winsum (Groningen). Daar zullen de volgende sprekers een presentatie over 5G houden:

  • Peter Rake, projectleider van 5Groningen, Economic Board Groningen
  • Yvonne Trenning, adviseur van het Antennebureau
  • Hugo Schooneveld, bioloog, adviseur van Stichting EHS en auteur van het Handboek Elektrostress (leren omgaan met ziekmakende elektromagnetische velden)
  • Rob Verboog, vertegenwoordiger van stralingsbewuste organisaties

Met het organiseren van deze informatieavond heeft ‘Ongerust over 5G’ als doel inwoners en politici zo goed mogelijk over 5G te informeren. Alleen op basis van alle feiten kan zo een ieder zijn/haar verantwoordelijkheid nemen. Iedereen is van harte welkom!

De zaal is open vanaf 19.00 uur. Aanvang is om 19.30 uur. Toegang is gratis.

Info/opgave mailen naar: ongerustovervijfg@xs4all.nl.
Onze Facebookpagina is: https://www.facebook.com/ongerustover5g/.

Compilatie van informatie-avond 5G

Op 11 april 2019 had ‘Ongerust over 5G’ in Winsum (Groningen) een informatieavond ‘5G: JA of NEE?’ georganiseerd met als doel bestuurders en burgers te informeren over de voors en tegens van 5G voor zover die nu bekend zijn. De deskundigen Peter Rake (5Groningen), Yvonne Trenning (Antennebureau), Hugo Schooneveld (neurobioloog) en Rob Verboog (stralingsbewuste organisaties) belichtten 5G ieder vanuit hun eigen vakgebied.

Na de pauze werd het publiek in de gelegenheid gesteld om vragen aan hen te stellen. Zijn de zorgen van inwoners en wetenschappers terecht? Bieden de limieten van de Gezondheidsraad en ICNIRP voldoende bescherming aan de bevolking? Hoe zit het met het toepassen van het voorzorgsprincipe? Het werd een bijzonder levendige en interessante discussie. Tijdens de informatieavond is er gefilmd. In onderstaande compilatie, die slechts 25 minuten duurt, kun je zien waarom inwoners en wetenschappers zeer ongerust over de uitrol van 5G zijn.

Burgergroep ‘Ongerust over 5G’ in de media

Dagblad van het Noorden 8 maart 2019:
Burgergroep Ongerust wil oog voor mogelijke nadelen van 5G-netwerk

RTV Noord 11 april 2019:
Ongerustheid over 5G-netwerk tijdens bijeenkomst in Winsum

De Stentor 24 april 2019:
Bewoners Noordoostpolder maken zich zorgen over 5G