Stralingsbewust Regio Leiden

Welkom op de pagina van Stralingsbewust Regio Leiden.

Als we in de openbare ruimte zijn, zien we steeds vaker dat mensen aan hun mobiel gekluisterd zitten. Maar ook in huis is dit steeds vaker het beeld. Staan we door de mobiele telefoon minder vaak stil bij elkaar? Wat zou dit op de lange duur betekenen?

En dan is het binnen afzienbare tijd zo dat er meer mobiele telefoons op aarde zijn dan er mensen zijn, en misschien geldt dat ook wel voor andere draadloze apparatuur zoals laptops, smart horloges of gadgets met draadloze sensoren. Wat betekent deze beweging voor onze leefomgeving en onze natuur?

Wat betekent het voor onze kinderen dat zij voortdurend in elektromagnetische velden zitten, zoals wifi op scholen? Wat betekent het als er per klas bijna 30 mobiele telefoons zoeken met dat ene wifi-accespoint – en wat betekent dat voor de kinderen die daar precies midden inzitten? Dat weten we niet – want we worden er niet over geïnformeerd.

Wij vinden dat we wel zouden moeten worden geïnformeerd over de aanwijzingen die er zijn dat straling slecht is voor de gezondheid, en dat we ons bewust moeten zijn van de gevaren van straling en draadloze apparatuur. Er zijn meer dan 10.000 wetenschappelijke gepeerreviewde studies die een causaal verband laten zien tussen kunstmatige elektromagnetische straling, zoals WiFi en mobiele telefoons, en een scala aan gezondheidseffecten, waaronder kanker, neurologische problemen, aandoeningen aan het immuunsysteem, vruchtbaarheidsproblemen en DNA-schade. Zorgen over de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling zijn gebaseerd op de resultaten van vele wetenschappelijke studies, zo’n 30.000 in totaal. Er is voldoende bewijs, maar er is geen consensus over de betekenis van (sommige) wetenschappelijke onderzoeken. Om hun zorgen te adresseren schreven 186 Europese wetenschappers een brandbrief vol zorgen over het nieuwe toekomstige 5G telecomnetwerk aan de Europese Commissie. De Raad van Europa en het Europees parlement spraken zich daarnaast óók uit over elektromagnetische straling.

Veertig procent van de Nederlandse bevolking heeft in een recent onderzoek van het Antennebureau aangegeven zich zorgen te maken over elektromagnetische straling. Dat zijn 6,8 miljoen mensen! Ondanks dit hoge aantal mensen met zorgen, wil de Nederlandse overheid – zonder inwoners te betrekken – een nieuw Telecomnetwerk over ons land gaan uitrollen. Dit 5G-netwerk wordt aangebracht in kastjes op lantarenpalen – bij u voor de deur dus. Hierdoor wordt de hoeveelheid straling die u ongevraagd in uw huis erbij krijgt nog veel groter dan nu al het geval is en wordt u door de overheid ongevraagd blootgesteld aan een gezondheidsrisico.

Daarover maken wij ons zorgen. We zien – heus wel – de voordelen van de digitalisering, en we gebruiken de draadloze apparatuur dus zelf ook. Maar wat ons betreft wordt de hoeveelheid zendapparatuur en straling begrensd. Wij willen dat de overheid het voorzorgsprincipe hanteert en de hoeveelheid straling in de openbare ruimte beperkt. In landen om ons heen, waar de overheid deze gezondheidsrisico’s al serieus neemt, is bewezen dat dat kan en dat toch iedereen mobiel bereikbaar is. Wij willen daarnaast dat de overheid de inwoners van ons land informeert hoe zij een overmatige hoeveelheid straling kunnen voorkomen.

Ons doel is om mensen te informeren over alternatieven en om te praten met de lokale overheid over beperking van straling in de openbare ruimte en beperking van de inzet van draadloze apparatuur. Wilt u dat ook? Steun ons dan door u aan te melden via bezorgdeouders@yahoo.com dan houden wij u van activiteiten op de hoogte.