De Monitor: Geluidsoverlast Bromtonen

De Monitor (KRO-NCRV) ging deze week over geluidsoverlast door bromtonen. Wat goed dat er eindelijk op de nationale televisie aandacht wordt besteed aan dit fenomeen! Het is duidelijk nog maar een eerste aanzet om de problematiek in beeld te brengen. Ik hoop dat ze er nog een vervolg aan gaan geven, aangezien steeds meer mensen hier last van hebben.

In de uitzending kwam naar voren dat er wetgeving ontbreekt omtrent laagfrequent geluid. Er zijn nog geen normen voor vastgesteld, waardoor er ook niet op gehandhaafd kan worden. Dat was inderdaad ook het probleem waar ik zelf tegen aan liep.

De bromtoon was voor mij voor het eerst hoorbaar toen er gestart werd met de bouw van een nieuw huizenblok schuin tegenover mijn huis. De waterpompen en electrageneratoren waren duidelijk voelbaar en zichtbaar aan het brommen, maar dat viel binnen de normen en was dus niet verboden. Maar onderhand kon ik niet meer slapen in huis. In de buurt was ik de enige die het hoorde, dus dat zou dan wel aan mijzelf liggen. Geluidsmetingen hebben bevestigd dat het geluid er wel degelijk was. Alleen niet iedereen kan het horen. Ik ben wel heel blij dat ik het geluid heb laten meten, want je gaat dan toch aan jezelf twijfelen.

Wat ik ook erg herkenbaar vond is de uitspraak dat je huis toch een veilige plek moet zijn waar je je thuis kon voelen. Doordat het geluid er altijd is en je niet meer goed kunt slapen vanwege de fysieke trillingen, ga je er tegenop zien om naar huis te gaan. Op een gegeven moment begon ik het geluid ook buitenshuis te ervaren en dan kun je helemaal nergens meer naar toe. Nergens meer een plek waar je kunt ontspannen en gewoon ZIJN. Dat is toch een basisbehoefte van de mens.

Het aantal meldingen van laagfrequent geluid blijkt de laatste jaren sterk te groeien. Dus ik hoop maar dat deze eerste verkenning van De Monitor een vervolg gaat krijgen. Zie ook hun dossier geluidsoverlast.

Verder geeft de documentaire De Brom veel extra informatie over het onderwerp laagfrequent geluid (augustus 2015 / 52 minuten):

Silvia Belgraver


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.