Verzet omwonenden tegen tijdelijke zendmast Zuid Schalkwijkerweg in Haarlem

Op 21 december 2017 verleende gemeente Haarlem aan Vodafone een omgevingsvergunning voor de plaatsing van een (tijdelijke) zendmast op het sportveld van United Davo, aan de Zuid Schalkwijkerweg in Haarlem.

De mast moet een reeds ontmantelde mast op het dak van het Spaarne Gasthuis vervangen. Reden voor de plaatsing is volgens bureau Koning & Hartman het oplossen van een dekkingsgat van Vodafone. Naar een definitieve locatie voor de mast (in Molenwijk, Haarlem? De mast stond dus eerst op Heemsteeds grondgebied?) wordt nog gezocht, maar daarover is tot op heden door Vodafone geen contact gezocht met bijv. wijkraad Molenwijk.

Alom wordt gevreesd/aangenomen dat er van een tijdelijke vergunning (duur max. 2 jaar, waartegen wellicht minder weerstand, en waarbij andere plaatsingscriteria gelden) toch een vergunning voor langere duur komt, en dat er dus niet naar een andere, voor omwonenden en sporters veiliger locatie wordt gezocht.

Toestemming sportvereniging zonder overleg

Het bestuur van de sportvereniging gaf, naar zeggen van SRO, reeds toestemming voor de plaatsing van de mast. Zonder overleg met (de ouders van) de sportvereniging, of de overburen, naar zeggen van een bestuurslid van de vereniging toen daarnaar werd gevraagd.

Omwonenden vonden helaas geen bondgenoot in de sportvereniging, die immers een zorgplicht heeft naar haar overburen (die bijv. bij geluidsoverlast i.v.m. een feestje ook jaarlijks wel een brief in de bus krijgen), maar uiteraard zeker ook naar haar (minderjarige) sporters. Aangenomen wordt dat de sportvereniging in ruil voor de toestemming om de mast op haar grondgebied te plaatsen, een (stevige) financiële vergoeding ontvangt van Vodafone.

Onduidelijk is of de gemeente zelf ook een vergoeding ontvangt van Vodafone, en of zij masten bij voorkeur op eigen grond laat plaatsen, dus bij sportverenigingen en scholen (het sportveld van United Davo is in eigendom van SRO, dat voor 50% in eigendom is van gemeente Haarlem, en voor 50% van gemeente Zandvoort). Hoewel zich juist bij sportverenigingen en scholen uiteraard veel kinderen ophouden, voor wie de effecten van straling nog gevaarlijker kunnen zijn, vanwege een dunnere schedel.

Bezwaar ingediend

Een aantal overburen van de Zuid Schalkwijkerweg diende voor 31 januari 2018 bezwaar in bij de gemeente tegen de vergunningverlening. Aangevoerde gronden waren o.a.:

Dat de gemeente haar zorgplicht naar inwoners niet is nagekomen, door (a) de bijzonder matige communicatie ter zake de (aard van de) mast, de inspraakmogelijkheden terzake de vergunningverlening, enz.; en (b) door plaatsing van de mast toe te willen staan op veel kortere afstand van omwonenden dan de 400 meter afstand die algemeen wordt aangeraden tussen mast en omwonenden. Dit terwijl er in de regio braakliggend terrein is, zoals het vervuilde afgesloten terrein aan de andere kant van de Schouwbroekerplas, ook dichterbij de oorspronkelijke locatie van de mast. En mag/moet een mast die voorheen in Heemstede stond, nu in Haarlem geplaatst worden?

Ook over het willen nemen van en regelmatig willen toezien op andere veiligheidsmaatregelen is onduidelijkheid: een minimale dosering van de straling, gezien de dekkingsdoelstelling; stralingsbron zoveel mogelijk van de omwonenden afwenden, enz. Juist in de buurt van kinderen, zoals bij een sportvereniging telt deze zorgplicht zwaar.

Zie voor aanbevelingen terzake zendmasten/straling o.a. de uitkomsten van de raadsmarkt, die nota bene kort voor deze vergunningverlening plaatsvond op het stadhuis in Haarlem, n.a.v. eerdere gezondheidsproblemen van omwonenden na de plaatsing van een zendmast van T-Mobile op een appartementencomplex vlak bij het Coornhert Lyceum. Lokale politieke partij Trots Haarlem werkt aan een initiatiefvoorstel voor veilige plaatsing van zendmasten in Haarlem.

Dat een dekkingsgat van Vodafone niet (onafhankelijk) werd aangetoond. Omwonenden die bellen met Vodafone abonnement hebben geen klachten over bereik!

Afwezige communicatie

Begin februari vernamen ook bewoners van het Jaagpad, en eigenaren van de volkstuintjes aan het Jaagpad over de mast. Onduidelijk is wie er nu wel en niet werd ingelicht over de mast, het lijkt om uitsluitend een zeer beperkt aantal huizen aan de Zuid Schalkwijkerweg te gaan. Ook daar heeft de vergunningverlening tot zorgen geleid, en tot verbazing en irritatie over de totaal afwezige communicatie over de voorgenomen plaatsing van de mast!

Bijeenkomst

Het plan is nu om een eerste bijeenkomst te beleggen met (in elk geval) bewoners van de Zuid Schalkwijkerweg, bewoners van het Jaagpad/eigenaren volkstuintjes, bewoners van het complex waar de T-Mobile mast werd geplaatst, Trots Haarlem, en als het even wil lukken, vergunningverlener gemeente Haarlem.

Hoofddoel is te komen tot een voor omwonenden (en sporters!) veiliger plaats en gebruik van de mast (als een dekkingsgat al noodzakelijk is, en als het al acceptabel is dat een Heemsteedse mast nu op Haarlems gebied wordt geplaatst!). Waarbij meteen aangepaste normen kunnen worden opgesteld voor de plaatsing van overige masten in Haarlem. Een nevendoelstelling is een veel betere communicatielijn tussen gemeente en betrokkenen.

Isabelle Wisse

Bijlagen

Brief Koning en Hartman: Voorgenomen plaatsing tijdelijke Vodafone-mast, 13-12-2017

Brief Koning en Hartman: Positie tijdelijke mast, 13-12-2017

Beantwoording vragen van Trots Haarlem inzake tijdelijke zendmast SV United, 25-01-2018

Foto locatie: direct links de tijdelijke mast;
aan de rechterkant de omwonenden


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.