Slimste weg van Nederland

Verkeerslichten die met voertuigen communiceren zodat die beter kunnen doorrijden. Toekomstmuziek? Op de slimste weg van Nederland – de N205 bij Schiphol – is het al in de praktijk. Zes kruispunten op de weg tussen Haarlem en Nieuw-Vennep zijn voorzien van slimme verkeerslichten, de zogenoemde intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Hierdoor kunnen de kruispunten aankomend verkeer herkennen en inspelen op de actuele verkeersdrukte.

Vrachtwagens

Doordat de verkeerslichten herkennen of er vrachtverkeer, bussen, fietsen of auto’s naderen, is het mogelijk om bepaalde verkeersstromen voorrang te geven boven anderen. “Je kunt verkeerslichten laten praten met vrachtwagens en aangeven dat als ze een bepaalde snelheid rijden ze niet hoeven te stoppen”, zegt Elisabeth Post. Zij is als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en als boegbeeld van het programma ‘Beter Benutten’ in de Metropoolregio Amsterdam betrokken bij het project. Post ziet allerlei voordelen voor zowel nu als in de toekomst. “Je kunt via een app weggebruikers informeren over hoe lang een verkeerslicht op rood staat. Maar dit gaat ons ook helpen bij de komst van de autonoom rijdende auto. Die moet ook communiceren met allerlei systemen op de weg.”

In de regio rond Amsterdam zullen dit jaar 80 kruispunten worden uitgerust met de nieuwe intelligente verkeerslichten. Op korte termijn volgen er 15 in Amsterdam en de verwachting is dat daarna Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede, Hilversum en Zaanstad snel zullen volgen. Hoewel het formeel nog gaat om een test is de verwachting dat alle verkeerslichten in Nederland zullen worden vervangen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterschap investeert met regionale overheden in de plannen. Onder de noemer ‘Talking Traffic’ werken zij met zo’n 20 marktpartijen vanuit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector en de auto-industrie aan de ontwikkeling en uitrol van nieuwe verkeerstoepassingen.

Grootschalig

Er is al voorzichtig geëxperimenteerd met een slim verkeerslicht bij Schiphol en een vrachtwagen met daarin een kastje, zegt Post. “Nu gaan we het grootschalig aanpakken.”

Volgens haar zorgen de slimme verkeerslichten er niet alleen voor dat de doorstroming wordt verbeterd, het systeem leidt er ook toe dat bussen en vrachtwagens minder CO2 uitstoten doordat ze veel minder vaak uit stilstand op hoeven te trekken. “Bovendien scheelt het reistijd waardoor spullen sneller van A naar B gaan en levert dit ondernemers geld op. Bovendien scheelt het brandstof.”

Wie er uiteindelijk voorrang krijgt, is volgens Post aan de individuele wegbeheerders. “Maar het is goed om daar zoveel mogelijk afspraken over te maken. Het is volgens haar niet de bedoeling dat voorrang voor vrachtauto’s ten koste gaat van de personenauto’s. “Uiteindelijk gaat het erom dat de totale doorstroming wordt geoptimaliseerd.”

De voertuigen moeten er wel op zijn toegerust om – via 4G – met de verkeerslichten te communiceren. Volgens Post zal hier binnenkort meer over bekend worden. Waarschijnlijk komen hiervoor apps beschikbaar voor de mobiele telefoon. “Op termijn is het de bedoeling dat dit wordt geïntegreerd in de systemen die in de auto’s zitten”, aldus Post, die enthousiast is over dit Smart mobility project. “Ik vind het weergaloos dat we hiermee bezig zijn. Ook al omdat we de bestaande infrastructuur hierdoor beter benutten en dat is altijd nog goedkoper dan nieuwe infrastructuur aan te leggen.”

Bron: Haarlems Dagblad / Roel van Leeuwen

En hoe zit het met onze gezondheid? Er worden in dit artikel van het Haarlems Dagblad allerlei voordelen en handige toepassingen genoemd, maar er valt geen enkel woord te lezen over de gevolgen van nog veel meer wifi-straling voor onze gezondheid. De economische belangen en het ‘gemak’ staan voorop. Verder houden de meeste beleidsmakers liever de oogkleppen op voor de ‘ongemakkelijke waarheid’.

Hoeveel meer mensen moeten er nog klachten gaan krijgen voordat er wel serieus naar de (lange termijn) gezondheidseffecten gekeken gaat worden? Wij zijn als mensheid nog nooit eerder in de geschiedenis aan zoveel straling blootgesteld. De hoeveelheid mensen die hier wel degelijk gezondheidsklachten door ervaren groeit nog elke dag. En hoe kunnen stralingsgevoelige mensen straks nog reizen? Wegen zijn toch bedoeld voor ons allemaal?