Motie ‘Zend goede informatie over Straling’ aangenomen

Na de Raadsmarkt heeft Trots Haarlem vol enthousiasme een initiatiefvoorstel geschreven waarmee de gemeente haar inwoners beter tegen straling van mobiele technologie kan beschermen. Daarin werd onder meer voorgesteld: samenwerking met providers om masten slimmer te plaatsen en af te stellen, voorlichting aan burgers, scholen, artsen en GGD, wifi-arme zones in de publieke ruimte en gebouwen en WMO vergoeding voor afschermingsmaterialen.

Advies College

Voordat zo’n initiatiefvoorstel ter stemming wordt voorgelegd wordt het eerst beoordeeld door het college dat vervolgens de Raad adviseert omtrent noodzaak, nut en uitvoerbaarheid ervan. Wat mij betreft geeft het te denken dat kennelijk de uitvoerende macht de wetgevende (beleidsmakende) macht voorschrijft hoe te oordelen over een wetsvoorstel en niet alleen inzake de uitvoerbaarheid ervan maar ook omtrent inhoudelijk nut en noodzaak. Maar dit terzijde.

In dit geval heeft het college bij monde van wethouder Jur Botter het hele voorstel afgeschoten. Daarbij hanteerde hij de welbekende overheidsmantra: Straling is veilig mits onder de ICNIRP normen en er is geen wetenschappelijk bewijs voor negatieve gezondheidseffecten. Onbegrijpelijk dat hij dit, na toch ook op de Raadsmarkt Hugo Schooneveld en Rob Verboog gehoord te hebben, met droge ogen kan verklaren.

Geen wonder dus dat de commissie het initiatiefvoorstel voorzien van dit illustere advies afwees, waardoor het de Raad en daarmee stemming, niet eens haalde. Het enige wat nog binnen de mogelijkheden lag was het indienen van een paar zogenaamde Vreemd moties. Die had fractievoorzitter Sander van de Raadt in samenwerking met Groen Links snel geschreven.

Moties ingediend

In de ene motie werd WMO vergoeding voor straling werend materiaal gevraagd. De fracties Trots, Jouw Haarlem, SP, OPH en de Actiepartij hebben vóór deze motie gestemd, maar helaas waren dit te weinig stemmen waardoor deze motie niet is aangenomen.

In de andere motie diende het college ervoor zorg te dragen dat er op de site van GGD en gemeente helder gecommuniceerd wordt over de gezondheidseffecten van straling. Hoewel de Raad niet echt enthousiast bleek heeft deze laatste motie het toch gehaald. De fracties Trots, GroenLinks, SP, ChristenUnie, Actiepartij, Jouw Haarlem en VVD hebben vóór deze motie gestemd. Een klein succes dus en een eerste stap.

Maar goed hoe klein ook het is in ieder geval bewustwording en daar begint het mee. Na de verkiezingen gaan we onverdroten door om raadsleden en wethouders op andere gedachten te brengen.

Vera Verhagen


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.