Rijsenhout zegt NEE tegen 150 KV

“De inwoners van Rijsenhout maken zich grote zorgen over de komst van een transformatorstation vlak naast het dorp. Ze zijn bang dat de stroominstallatie voor straling, bromgeluid, een verpest uitzicht en dalende woningprijzen zorgt. De regio is in trek bij internationale bedrijven. Meer en meer stroom is nodig, aldus stroomleverancier Liander. Het dorp vreest daar slachtoffer van te worden.

Het nieuwe transformatorstation, van twaalf voetbalvelden groot, komt in een druk gebied. De voorkeurslocatie van stroomleveranciers TenneT en Liander ligt dichtbij de dorpskern van Rijsenhout. Dit leidt tot spanning met de bewoners.” Zo meldt EenVandaag op 11 mei. Wat is hier aan de hand?

Nieuw transformatorstation

Volgens Liander en TenneT is er een nieuw transformatorstation noodzakelijk om de toenemende vraag naar elektriciteit te kunnen garanderen voor onder andere de glastuinbouw in de buurt, de toenemende bedrijvigheid rond Schiphol en vooral ook de komst van diverse datacenters bij Hoofddorp. Een gemiddeld datacenter gebruikt evenveel energie als 40.000 huishoudens.

Het voorgenomen transformatorstation heeft volgens de netbeheerders een oppervlakte van twaalf voetbalvelden (!). Daarvan wordt de helft bebouwd tot 6,5 meter hoog. Er komen zes Liander-transformatoren in een gebouw en het grootste deel van het terrein wordt gebruikt voor een ‘schakeltuin’ van Tennet in de open lucht. Daarnaast komen er enkele smalle palen van 22,5 meter hoogte als bliksemafleiders.

Mogelijke locaties

Uit studies zijn drie mogelijke locaties voor het nieuwe transformatorstation gekomen in de buurt van Rijsenhout. Locatie 1 bevindt zich ten westen van de rijksweg A4 bij de spoorlijn. Locatie 2A ligt ten oosten van de rijksweg bij de Bennebroekerweg (vlak naast het dorp bij de sportvelden). Locatie 2B ligt ten oosten van de rijksweg bij de Geniedijk (verder weg van het dorp, maar twee keer zo duur als locatie 2A).

Volgens de inwoners van Rijsenhout is locatie 1 bij de spoorlijn de minst slechte locatie, aangezien daar bijna geen mensen wonen. Maar liever nog zien zij dat er naar andere alternatieve locaties buiten Rijsenhout wordt gekeken. Zij vinden dat een transformatorstation niet vlakbij een dorp geplaatst hoort te worden. Volgens de netbeheerders valt locatie 1 af omdat daar niet voldoende ruimte zou zijn. Alhoewel TenneT eerder heeft aangegeven dat locatie 1 wel een optie is, maar dat dit ’technisch ingewikkelder’ (maar dus niet onmogelijk) zou zijn.

Het is aan gemeente Haarlemmermeer om te bepalen waar het transformatorstation komt te staan. De locaties 2A en 2B zijn eigendom van de gemeente. Locatie 1 betreft geen gemeentegrond en is dan ook de duurste locatie. De netbeheerders worden geacht hun taken uit te voeren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Zij hebben dan ook een voorkeur voor locatie 2A. Maar dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van een heel dorp.

Bewonersgroep voert actie

De bewoners van Rijsenhout hebben zich verenigd in de bewonersgroep ‘Rijsenhout zegt NEE’. Zij voeren op alle mogelijke manieren actie om de komst van het transformatorstation bij het dorp te voorkomen. Zo hebben zij een petitie met 2.225 handtekeningen aangeboden aan de gemeente. Daarnaast zijn zij bezig met de voorbereidingen voor een eventuele rechtszaak om de komst van het transformatorstation tegen te houden. Hiervoor wordt geld ingezameld via facebook en flyers.

‘Er zijn allerlei partijen die de vruchten gaan plukken, maar het is vooral het dorp Rijsenhout dat daar de lasten van moet gaan dragen’, aldus de dorpsraad. In het dorp ontbreekt dan ook het draagvlak voor dit project op deze locatie. De bewonersgroep kan rekenen op veel steun. Niet alleen van de bevolking van Rijsenhout, maar ook van raadsleden, ondernemers, (pro deo) advocaten, belangengroepen, vrijwilligers en lokale media.

De bewonersgroep heeft de gemeenteraad en de netbeheerders gevraagd om een onafhankelijk SIA-onderzoek (Social Impact Assessment) uit te laten voeren. Dat is een internationaal beproefde methode die zich richt op de sociale en economische risico’s en effecten van grote projecten op de leefomgeving. Het gaat hier tenslotte niet alleen om de technische kant van het transformatorstation, maar ook om de belangen van bewoners en de leefbaarheid van het dorp. De netbeheerders willen daar vooralsnog niet aan meewerken.

Debat gemeenteraad

Vorig jaar heeft er een openbaar debat in de gemeenteraad plaats gevonden, met een enorme opkomst van inwoners van Rijsenhout. Enkele inwoners hebben ingesproken en gemeenteraadsleden hebben kritische vragen aan het college gesteld. De dorpsbewoners kregen unaniem steun van de gemeenteraad. Ook de politiek was en is van mening dat het dorp Rijsenhout moet worden gespaard. De bouwwerkzaamheden konden in september 2017 dan ook niet van start gaan.

Hoe nu verder?

De gemeenteraad heeft inmiddels aan Tennet en Liander gemeld dat zij locatie 2A (aan de rand van het dorp) niet steunen. Zij hebben de netbeheerders verzocht om een heroverweging uit te voeren naar de voorkeurslocatie. Eind juni zullen de netbeheerders een informatiebijeenkomst organiseren om de stand van zaken te bespreken. De inwoners van Rijsenhout hopen dat er snel een goede en leefbare oplossing komt.

Lees ook:
Haarlems Dagblad 26-02-2018: Rijsenhout wil onderzoek naar transformator
Haarlems Dagblad 12-04-2018: Rijsenhouters zamelen geld voor rechtszaak tegen transformator
Rijsenhout.info 12-04-2018: Gesprek met Tennet over trafostation
NH Nieuws 02-05-2018: Wethouder ‘jokt’ over trafostation Rijsenhout: “We staan open voor andere opties”
EenVandaag 11-05-2018: Vrees voor straling, bromgeluiden en dalende huizenprijzen door mega-stroominstallatie

En zie Facebookpagina Rijsenhout zegt NEE 1.0 en de Flyer Rijsenhout


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.