Wetenschappelijk onderzoek naar Laagfrequent geluid

Steeds meer mensen ervaren hinder van laagfrequent geluid (bromtonen horen en fysiek voelen). Het is dan ook heel goed nieuws dat de Rijksuniversiteit Groningen een wetenschappelijk onderzoek wil gaan starten naar dit fenomeen. Zij beschouwen laagfrequent geluid (LFg) als een serieus probleem en zijn dan ook op zoek naar deelnemers om hier systematisch onderzoek naar te gaan doen.

Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen

Het onderzoek is wetenschappelijk en richt zich op de medische en psychische gevolgen van hinder door LFg. Daarmee kan de erkenning van de problematiek een stuk dichterbij komen en kan het vervolgonderzoek mogelijk maken op het gebied van de oorzaken van het waarnemen van LFg. Dat is belangrijk, want alleen als de relatie tussen LFg enerzijds en de lichamelijke waarneming door de mens anderzijds duidelijk is, kunnen er ook gerichte oplossingen gezocht worden.

Voor dit onderzoek is de Rijksuniversiteit Groningen op zoek naar deelnemers van 18 jaar en ouder die LFg waarnemen en daar hinder van ervaren. Tevens zijn zij, voor een controlegroep, op zoek naar deelnemers die geen LFg waarnemen / geen hinder ervaren. Net als de Stichting LFg beveel ook ik dit onderzoek van harte aan en hoop ik dat je ook mee wilt doen. Want alleen als een groot aantal mensen deelneemt, is het onderzoek wetenschappelijk relevant en dat vergroot de kans op erkenning en vervolgonderzoek op LFg gebied.

Ben je geïnteresseerd in deelname? Lees dan de uitgebreide informatie over het onderzoek (zie bijlage) goed door. Indien je besluit mee te doen aan het onderzoek, kun je je rechtstreeks bij de Rijksuniversiteit Groningen aanmelden door een email te sturen aan het LFg onderzoeksteam (LFGonderzoek@rug.nl) of door met hen te bellen: 050-3637601. Namens vele mensen die hinder ervaren van LFg hopen we ook op jouw medewerking en deelname.

Melden van LFG-klachten is belangrijk

Als je hinder ervaart van LFg meldt dan ook je klacht bij de Stichting Laagfrequent geluid via het meldingsformulier én meldt het bij je gemeente en de GGD. Als de problematiek niet gesignaleerd wordt, dan wordt er ook niets aan gedaan. Melden is dus belangrijk. Heb je behoefte om met lotgenoten in contact te komen dan kun je je voor de besloten lotgenotengroep aanmelden op facebook.

Jaarrapportage 2017: aantal meldingen explosief gegroeid

De jaarrapportage 2017 van de Stichting Laagfrequent geluid is uit. Het bevat een samenvatting van de huidige stand van zaken rondom de LFg-problematiek, statistieken en grafieken op basis van de informatie uit hun meldingssysteem en een overzicht van alle meldingen die bij hen zijn binnengekomen. Met deze jaarrapportage ligt er voor het eerst een omvangrijk rapport, waarin de materie in al z’n facetten wordt beschreven.

Het aantal LFg-meldingen dat bij de Stichting Laagfrequent geluid binnenkomt is in 2017 explosief gestegen. Lag het aantal in de jaren ervoor gemiddeld rond de 150 per jaar, vorig jaar kwamen er maar liefst 650 nieuwe meldingen van LFg-hinder binnen. Daarmee is het totaal tot ver boven de 1500 gestegen. Toch lijkt dat nog slechts het topje van de ijsberg te zijn, getuige de vele verhalen en ervaringen van mensen. De jaarrapportage 2017 is hier te downloaden.

Zie ook de eerdere nieuwsberichten over LFg:

Landelijke bijeenkomst over Laagfrequent geluid – 29 september 2017
De Monitor: Geluidsoverlast Bromtonen – 11 september 2017


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.