16 juni: Internationale EHS-dag

Wereldwijd is 16 juni uitgeroepen tot de eerste internationale EHS-dag. Mensen met elektrohypersensitiviteit (EHS) kunnen in deze tijd niet meer volwaardig deelnemen aan de samenleving. In vrolijk geel en met ludieke acties vragen zij daarom overal ter wereld aandacht voor EHS en voor de verdere risico’s van de huidige enorme stralingsbelasting voor de gezondheid.

In Nederland hebben meer dan 500.000 mensen onverklaarde gezondheidsklachten. Het is heel goed mogelijk dat straling daarbij een van de oorzaken is. Heeft u ook dergelijke gezondheids­problemen, check dan uw klachten op de website van Stichting EHS en pas de tips van de flyer ‘Leef Stralingsbewust, Verminder de Stralingsbelasting, Voorkom Elektrostress’ toe om de stralingsbelasting op eenvoudige wijze te verminderen. Download de folder.

De internationale EHS-dag valt in een periode waarin ook op andere wijze aandacht gevraagd wordt voor de vermindering van de draadloze communicatie. Zo werd begin deze maand de documentaire Ubiquity uitgebracht. Deze draait sinds 7 juni in bioscopen en filmhuizen. En dan is er de onlangs van start gegane campagne Turn it off die de behoefte van autonomie benoemt als weerwoord op de verleiding van de altijd en overal aanwezige draadloze communicatievraag.

Alsmaar toenemende stralingsbelasting

De stralingsbelasting in onze directe woon- en werkomgeving is enorm toegenomen. Door de ontwikkeling van onze technologie is de radiofrequente straling in de afgelopen dertig jaar enorm veel sterker geworden. Daarbij hebben we nu met straling te maken die qua aard volkomen anders is dan de natuurlijke straling. Dit leidt nu al tot problemen, maar met de komende ontwikkeling van het Internet of Things en de uitrol van 5G wordt die situatie nog ernstiger.

Gezondheidsklachten door straling

Niet alleen leidt die stralingsbelasting tot aandoeningen als elektrohypersensitiviteit. Voor ziekten zoals bijvoorbeeld Alzheimer, ADHD, burn-out, depressie, spier- en gewrichtsklachten zijn er vele serieuze aanwijzingen of zelfs hard bewijs voor een verband met de elektrostress, zo zegt Eerlijk over straling, het samenwerkingsverband van de stralingsbewuste organisaties in Nederland. (Zie: eerlijkoverstraling.nl.)

Die elektrostress ontstaat door blootstelling aan de elektromagnetische velden van zendende apparatuur en elektrische voorzieningen. En met de recent meermaals wetenschappelijk aangetoonde relatie tussen straling en kanker is het alleen maar wachten tot de WHO draadloze communicatie officieel als kankerverwekkend aanmerkt. Onlangs nog spraken wetenschappers van universiteiten en grote farmaceutische bedrijven zich gezamenlijk hierover uit. Dit naar aanleiding van de gevonden resultaten in het grote Amerikaanse NTP-onderzoek naar kanker door straling.

Aandacht voor gezondheidseffecten van straling

Tot nu toe is er in Nederland weinig aandacht voor gezondheidseffecten van straling. Wel vroeg de Gezondheidsraad onlangs aandacht voor de magnetische velden van ondergrondse kabels i.v.m. leukemie bij kinderen. En er is een beperkte uitkoopregeling voor huiseigenaren onder hoogspanningslijnen. Maar de door hen genoemde kritische veldsterkte van 400 nanotesla van de ondergrondse kabels is een waarde die men op veel meer plaatsen aan kan treffen in de woning, werkomgeving en bijvoorbeeld in vervoermiddelen.

Ontoereikende norm voor straling

Waarom is er dat gebrek aan aandacht? Dat komt doordat men van mening is aan de overheidsnorm te voldoen, denkt men bij Eerlijk over straling. Maar die algemeen gehanteerde norm is volgens veel wetenschappers volledig ontoereikend. Deze norm richt zich namelijk alleen op bescherming tegen het korte termijn effect van opwarming en houdt geen rekening met de eigenschappen van weefsels en cellen in het lichaam. Ter illustratie: 6 minuten bellen mag tot niet meer dan 1 °C opwarming in een zak water leiden.

Daarbij kan men zich afvragen wie zich bij normaal telefoongebruik bewust is van het effect van de gespreksduur, niemand toch? En wie houdt zich aan de door de fabrikanten opgegeven te hanteren afstand tussen telefoon en lichaam van enkele centimeters? Dat is in de praktijk niet werkbaar. En voor het effect van schade door jarenlang gebruik van zendende apparatuur is in de norm ook totaal geen aandacht. Met die ontoereikende norm is straling momenteel een onderbelichte factor voor milieu en gezondheid.

Veel mensen maken zich zorgen over straling

In ons land maken zich inmiddels steeds meer burgers zorgen over die hoge stralingsbelasting. Volgens onderzoek van het Antennebureau geeft maar liefst 40% van de mensen dit aan en 10% zegt er maatregelen tegen te nemen. De ziektecijfers zijn tegenwoordig dan ook heel hoog. Zoveel mensen en al op zo jonge leeftijd zijn tegenwoordig burn-out, depressief of hebben allerlei vage klachten.

Wat gebeurt er op de internationale EHS-dag?

Overal ter wereld worden activiteiten georganiseerd waarbij in geel de aandacht gevraagd wordt voor EHS. Zo is er in Spanje een conferentie over de effecten van straling op de gezondheid en wordt er een menselijke keten gevormd tegen 5G. En in Frankrijk wordt er een protestmars georganiseerd tegen de invoering van de slimme meter.

In ons land wordt de flyer ‘Leef Stralingsbewust, Verminder de Stralingsbelasting, Voorkom Elektrostress’ verspreid. Download de folder. De flyer geeft praktische tips hoe iedereen de stralingsbelasting op eenvoudige wijze kan verminderen.

Sinds 7 juni draait de internationale documentaire Ubiquity in bioscopen en filmhuizen. De documentaire brengt op treffende wijze het leven van drie ballingen van de draadloze wereld in beeld. De documentaire zal 22 oktober door de VPRO ook op TV worden vertoond.

Verder wordt op 16 juni de fotoactie ‘De gele stoel‘ georganiseerd. Met foto’s van een gele stoel laat men zien waar mensen met EHS zo graag zouden willen zijn, maar dat door de straling helaas niet meer kunnen. Zouden ze dat toch doen dan worden ze daar echt flink ziek van.

Mensen met EHS zijn uit het normale leven verbannen

Zit dat ziek-zijn niet tussen de oren? Nee zeker niet! Uit een studie van Heuser en Heuser blijkt deze conditie met f-MRI scans van de hersenen objectief aantoonbaar te zijn. Duizenden mensen met EHS kunnen tegenwoordig niet meer doen wat ze willen, niet meer gaan waar ze willen en niet meer zijn zoals ze willen. Ze worden in Nederland buiten het normale leven geplaatst en moeten zich in allerlei bochten wringen om te ontsnappen aan de immer toenemende straling. De uitrol van 5G zal die al moeilijke situatie nog eens ernstig verslechteren en hangt dan ook als het zwaard van Damocles boven hun hoofd.

Een zingende gele boodschapper

En dat geel? Dat stralende geel komt van de gele kanaries die vroeger in de kolenmijnen ingezet werden. Mensen met EHS vergelijken zich daarmee. Een kanarie is een kwetsbaar, maar in de mijn altijd zingend vogeltje. Stopte dat vogeltje met zingen, dan was het dood en wisten de mijnwerkers dat ze moesten vluchten voor giftig gas. Want daar waren ook die stoere sterke mijnwerkers niet tegen bestand. Ze hadden alleen iets meer tijd voordat ze de schadelijke effecten ondervonden. Zie voor verdere informatie eerlijkoverstraling.nl.

Bron: Persbericht van Stichting EHS


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.