Spreeuwen vallen dood uit de bomen

Foto: Dierenambulance Den Haag

Eind oktober 2018 werden we opgeschrikt door de plotselinge dood van spreeuwen in een Haags parkje. Hier en daar werd dit door de media opgepakt en in de loop der tijd begon diezelfde media de vele complotsites na te praten met de grootst mogelijke onzin.

Het is dan ook jammer dat kranten uitermate teleurstellende artikelen plaatsen over 5G, complotdenkers, spreeuwen en zelfs telefoonwinkels. Grotendeels uit de duim gezogen en vooral met sensatiezucht geschreven. Enig onderzoek had een artikel kunnen aanvullen met mogelijke oorzaken van de sterfte van de spreeuwen.

Wetenschappelijk onderzoek staat voldoende op het internet in goede wetenschappelijk verantwoorde sites. Er zijn onderzoeken waarin de gevoeligheid van vogels en specifiek spreeuwen in relatie tot zendmasten en radar installaties wordt aangetoond.

En in andere onderzoeken zijn onder andere afwijkingen gevonden in de volgende gebieden:

 • Aantasting van het zicht door verandering van netvlies
 • Beïnvloeding magnetische kompas van de vogel
 • Beïnvloeding chemisch magnetiet kompas
 • Verwarming hersencellen en verstoren oriëntatie
 • Piëzo-elektrisch effect in het verenkleed
 • Veranderingen in het evenwichtsorgaan in het oor
 • Veranderingen in het tweede evenwichtsorgaan

Alfonso Balmori en Örjan Hallberg hebben een uitgebreid onderzoek gedaan naar het aantal huismussen in relatie tot GSM en UMTS antennes. In onderstaande grafiek zien we het aantal vogels bij een bepaalde veldsterkte. Met als duidelijk kenmerk dat meer veldsterkte minder vogels betekent.

De hotspot

Er is nog onderzoek gaande naar de oorzaak van de vogelsterfte, we wachten de resultaten af. Door omgekeerd te redeneren en de oorzaken van vogelsterfte die in de onderzoeken wordt genoemd af te zetten tegen de situatie ter plaatse kom ik tot de volgende conclusie.

In ’t Haagje staan 3 LTE (Long Term Evolution) masten met totaal 6 zenders naar elkaar te stralen binnen 1 kilometer. Daarnaast sturen andere zenders nog hun signalen over het park. Precies daar waar de signalen van deze zenders elkaar kruizen is de zogenaamde “hotspot” en staan de slaapbomen van de spreeuwen. Vooral vanwege die kruising van signalen en het creëren van “hotspots” was voor India de aanleiding slechts één mast per soort toe te staan in een straal van 1 kilometer. Er zijn duizenden wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat elektromagnetische straling schadelijk is en er is een groeiende groep van mensen die straling kunnen voelen en er zelfs ziek van worden.

Ik vind het jammer dat er iedere keer op 5G wordt gewezen en dat complotdenkers en fake sites dit zien als een oorzaak terwijl die kans heel klein is. Het Huijgenspark ligt precies op het punt waar zeer veel straling van meerdere zenders overheen komt. De richting en de sterkte van de zenders culmineert boven en in het parkje. IoT, LTE, GSM, UMTS en 5G. Bij elkaar erg veel. Het Huijgenspark is een extreme hotspot.

De term LTE omvat de ontwikkelingsgeneraties van mobiele telefonie. 1G is de eerste generatie en 5G de laatste generatie. Het antenneregister, waar de gegevens van type, vermogen en richting kunnen worden opgezocht gebruikt de term LTE voor 3G en 4G zenders. De 5G zenders staan onder het kopje ‘bijzondere vergunning’.

Berekeningen

Even op een rijtje, wat straalt er zoal:

 • 200 meter afstand totaal 7 Kilowatt aan zenders
 • 180 meter afstand totaal 20 Kilowatt aan zenders
 • 400 meter afstand totaal 5,4 Kilowatt aan zenders
 • 400 meter afstand totaal 1 Kilowatt aan zenders
 • 600 meter afstand totaal 6 Kilowatt aan zenders
 • 600 meter afstand totaal 0,084 Kilowatt aan 5G zenders
 • 800 meter afstand totaal 0,25 Kilowatt aan 5G zenders

Er zijn echter nog meer zenders binnen een straal van 700 meter totaal ongeveer 50 Kilowatt. Het vermogen van de 5G zenders is beduidend minder. Het effect van de 200 en 180 meter afstanden is natuurlijk behoorlijk groot en vooral omdat de vogels natuurlijk in de vlucht veel dichterbij komen dan de genoemde afstanden.

5G antennes zijn gerichte antennes en bedoeld voor een test in het station Holland Spoor en zeker NIET gemaakt om het parkje te bereiken. Een test in juli van dit jaar heeft ook geen vogels gedood. En een eventuele test die nu uitgevoerd zou zijn kan met de gebruikte vermogens nauwelijks effect hebben op het park. Er staan nogal wat gebouwen tussen de 5G zendmasten ‘met bijzondere vergunning’ zoals het antennebureau dat noemt. De 3,5 Gigahertz dringt niet makkelijk door de gebouwen heen, terwijl de 3G en 4G zenders zonder hindernissen de bomen kunnen bestralen.

De 5G techniek is nog volop in beweging. De nu gebruikte antennes kunnen heel beperkt gerichte signalen uitsturen. Hierdoor is het vermogen per antenne nog aan de hoge kant. Als de antennes in de toekomst bijna rechtlijnige sterk gebundelde stralen kunnen uitzenden dan gaat het vermogen omlaag naar milliwatts. Een heel ander verhaal dan de nutteloos energie verkwistende 3G en 4G zenders. Theoretisch is het zelfs zo dat alleen de gebruiker van een mobiele telefoon nog in de straling komt te staan. En natuurlijk degenen die zo dom zijn om erbij te gaan staan. 5G ontwikkelingen gaan meerdere kanten op. IoT toepassingen op lage frequenties en in de toekomst gerichte mobiele telefoon verbindingen op hoge tot zeer hoge frequenties.

Conclusie

De oorzaak zou eerder kunnen liggen in interferentie van de vele LTE signalen en een overdosis aan straling (de optelsom). En het feit dat ook IoT (Internet of Things) pas kortgeleden is ingevoerd met sterke zenders vlakbij het parkje. Verder met reflectie van grote gebouwen is dit alles voldoende om vogels ziek te maken en minstens te desoriënteren. Ziektegevoel kan al worden verklaard met de lege maagjes en desoriëntatie kan fataal zijn voor vogels die zwermen.

Er is natuurlijk geen zekerheid omtrent de oorzaak. In juli is er ook 5G getest, maar toen zwermden de vogels niet en kwamen ze niet in het parkje. IoT is ook sinds 30 oktober 2017, dus kort, actief met een veilige afstand (voor de mens) van 7,4 meter en met een 2000 Watt zender op minder dan 180 meter van het park met de hoofdstraalrichting exact over het park. De toegestane Nederlandse normwaarden zijn de hoogste in de wereld. De genoemde onderzoeken naar de effecten op het vogelwelzijn zijn dan ook uitgevoerd met minder straling dan in Nederland is toegestaan. Het is daarom meer dan waarschijnlijk dat de vogels het slachtoffer zijn geworden van de hotspot straling veroorzaakt door “traditionele” 1G tot 4G zenders.

Overwegingen

Wij constateren een probleem, straling van zendmasten is in wetenschappelijke onderzoeken aantoonbaar dodelijk voor vogels en ratten. Met de toegestane vermogens, de dichtheid van het aantal zenders en de hotspots. In dicht bevolkte gebieden loopt ook de mens gevaar. Wij verwachten dat de overheid een onderzoek doet naar de oorzaken en daarin alle mogelijke oorzaken meeneemt, zoals de genoemde straling van welke aard, soort en generatie dan ook.

Asbest is pas 68 jaar nadat bekend was dat het dodelijk was voor proefdieren in Nederland verboden. Gaan we nu aangestuurd door de media dezelfde fout maken en blijven bestuurders hardnekkig door hun kop in het zand te blijven steken.

R.E. Duvivier

Wetenschappelijke documentatie en links zijn te vinden op de website https://www.livingplanet.be/emrbirds.htm.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.