De invloed van nieuwe technologieën

Afbeelding: Cinismo Ilustrado

In september heeft Judith Zijlstra een enquête gehouden over de invloed van straling op ons leven. Judith is 16 jaar en zit in het examenjaar van de Havo. Het maken van een profielwerkstuk en presentatie is een onderdeel van haar examen. Zij heeft ervoor gekozen om de invloed van de nieuwe technologieën op ons als mens en de maatschappij als onderwerp te nemen.

Aangezien haar moeder stralingsgevoelig is, weet zij heel goed wat zoiets met je doet. Daarnaast heeft zij via de enquête ook van 69 andere mensen informatie en verhalen ontvangen. Dit heeft geresulteerd in een mooi en informatief werkstuk, waarin allerlei kanten van de nieuwe technologieën worden belicht. Van telefoonverslaving en de rol van social media, tot aan de effecten op onze gezondheid en de invloed van de telecomindustrie. En natuurlijk zijn ook de resultaten van de enquête verder uitgewerkt. Onder aan dit bericht kun je haar volledige werkstuk lezen.

Alvast een paar quotes

“Een groot gevolg van onze telefoonverslaving kan ik dagelijks zien op school. Kijk maar eens een keer goed om je heen in de kantine. Ik kan je verzekeren dat bijna iedereen zijn telefoon of in de handen of op tafel heeft liggen. Is dat erg? Nou, niet per se, maar het is wel jammer, want wat zie je als het gesprek stilvalt? Ze pakken hun telefoon. 93% van de jongeren tussen de 18 & 29 jaar zeggen hun telefoon te gebruiken om verveling te voorkomen in plaats van dat ze gaan communiceren. En dat is ook logisch, omdat het weinig moeite kost! Het is veel makkelijker om je in je telefoon te verdiepen in plaats van een nieuw gespreksonderwerp te verzinnen.

En begrijp me niet verkeerd, ik doe er zelf ook aan mee. Als ik niet goed in mijn vel zit of me ongemakkelijk voel, is mijn telefoon een heel goed wapen om mezelf mee te beschermen. Toch probeer ik het echt zo min mogelijk te doen. Het ziet er namelijk zo sneu uit; een tafel vol mensen starend naar hun telefoon of een groep brugklassers in de gang, die tijdens hun pauze alleen maar naar hun telefoon staren en geen ander woord wisselen dan over een of andere game.

Telefoons kunnen dus een behoorlijke blokkade zijn voor het in contact komen met elkaar. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een hulpmiddel. Door onze mobiele telefoons kun je buiten school ook makkelijk met elkaar in contact komen. Er wordt tot ‘s avonds in de late uurtjes nog over van alles gepraat. Gek is dat dan eigenlijk: onze telefoons zorgen voor verbinding, maar verbreken deze tegelijkertijd ook!”

“Op de websites van de rijksoverheid las ik hier en daar dat verder onderzoek nog nodig is of dat onderzoeken nog aan de gang zijn. Naar o.a. de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden die antennes afgeven. Dit riep vragen bij mij op. Waarom is dit onderzoek niet eerder gedaan? Voordat het als ‘product‘ op de markt is gekomen. Het is toch belangrijk om eerst grondig onderzoek te doen naar de risico’s? Waarom worden apparaten als antennes al in gebruik genomen, als de gezondheidsrisico’s nog niet eens uitgesloten zijn?

Deze vragen heb ik aan de rijksoverheid gesteld. Helaas heb ik hier geen antwoord op gekregen. Ik kreeg te horen dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) veel verzoeken krijgt van scholieren voor hulp bij werkstukken en dus niet inhoudelijk op mijn vragen in kon gaan. Dit vind ik natuurlijk erg jammer.”

Het is inderdaad jammer dat de overheid niet reageert op dit soort vragen. Aan de andere kant is het wel goed om te zien dat blijkbaar veel jonge mensen zich verdiepen in de gevolgen van digitalisering en straling. Het is dus een onderwerp dat ook bij jongeren leeft. Wij zijn blij dat Judith met haar werkstuk ook weer aandacht aan dit belangrijke onderwerp heeft besteed en wij plaatsen het dan ook graag hier op onze website, zodat ook andere geïnteresseerden het kunnen lezen. Onderstaand nog een persoonlijk bericht van Judith zelf.

Persoonlijke toelichting van Judith

Toen ik te horen kreeg dat ik een profielwerkstuk moest maken, was het voor mij gelijk duidelijk waar ik het over wilde gaan doen. Spannend vond ik het direct al, want het is natuurlijk geen dagelijks onderwerp. Mensen verschillen sterk van mening op het gebied van dit onderwerp. Toch wilde ik ervoor gaan, omdat ik het onderwerp aandacht wilde geven. Elektrohypersensitiviteit is een relatief onbekend fenomeen, wat wel een enorme invloed heeft op het dagelijks leven van een heleboel mensen.

In de enquête die ik gemaakt had, konden deze mensen hun stem laten horen. Ik wist eerst niet hoeveel reacties ik kon verwachten. Zouden mensen er wel de tijd voor nemen? Nou, dat hebben ze zeker gedaan! Nogmaals ontzettend bedankt daarvoor. Ik heb vele aangrijpende verhalen binnengekregen, wat voor mij duidelijk maakte dat jullie graag gehoord wilden worden. Ik hoop dat jullie blij zijn met het eindresultaat van mijn profielwerkstuk. Reacties, positief en negatief, zijn natuurlijk welkom.

Binnenkort moet ik ook een presentatie over mijn profielwerkstuk geven op school. Deze presentatie is voor enkele docenten, leerlingen en familie van leerlingen. Ik vind het best spannend om te doen en ben ook heel erg benieuwd naar de reacties van het publiek. Kort daarna zal ik mijn cijfer ontvangen. Als dit cijfer een 8 of hoger is zal ik mee kunnen doen aan een wedstrijd. Dit zal waarschijnlijk ook meer aandacht voor het onderwerp betekenen. Ik hoop dat ik dit zal kunnen bereiken.

Voor nu vind ik het al een hele eer dat mijn profielwerkstuk op deze website geplaatst mag worden. Dit had ik absoluut niet verwacht. Bedankt voor deze mogelijkheid en voor de belangstellenden: veel leesplezier!

Judith Zijlstra

Bijlage: Profielwerkstuk ‘De invloed van nieuwe technologieën’ van Judith Zijlstra (PDF)


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.