Wetenschappers pleiten voor een biologische stralingsnorm

Donderdag 15 november verscheen in de Leeuwarder Courant een artikel over de effecten van 5G op onze gezondheid. Dit naar aanleiding van de proeven met 5G in Amsterdam en de noordelijke provincies.

In het artikel deelt Hugo Schooneveld, bioloog en wetenschapper, zijn zorgen over de stralings­belasting veroorzaakt door 5G. “Er is meer onderzoek nodig naar alle effecten van straling op het lichaam en onze gezondheid”, stelt hij. Schooneveld pleit dan ook voor een nieuwe norm voor stralingsbelasting: een biologische norm. Echter heeft de invoering van deze veel lagere norm grote effecten voor de Telecomindustrie en de overheid. De invoering van de biologische norm is dan ook geen gelopen race.

De huidige stralingsnorm

De stralingsnorm gaat over hoogfrequente elektromagnetische straling. Dat is de straling die van mobiele telefoons, zendmasten en slimme apparatuur komt. In 1998 heeft een internationale groep wetenschappers de norm vastgesteld. De norm bepaalt met hoeveel straling mensen mogen worden belast. Deze norm hanteert de Rijksoverheid nog steeds. Onderzoekers bepaalden de norm door thermisch onderzoek. Ze keken daarbij bij hoeveel straling het lichaam opwarmt. Een beetje zoals een magnetron werkt. Er waren geen proefpersonen, de tests werden gedaan op zakken zout water die het menselijk lichaam vertegenwoordigden.

Kritiek op de stralingsnorm

Of de wettelijke norm nog steeds voldoet in deze tijd, is maar de vraag. Niet alleen is de techniek de afgelopen 20 jaar natuurlijk veel veranderd. Er is destijds ook geen onderzoek gedaan naar langetermijneffecten of effecten door blootstelling aan meerdere stralingsbronnen tegelijk. Een groep van 186 internationale wetenschappers, waaronder Schooneveld, pleiten dan ook voor nieuw onderzoek en een herziening van de huidige stralingsnorm. Belangrijk daarbij is de garantie van onafhankelijk onderzoek, want er zijn aanwijzingen dat de Telecomindustrie betrokken was bij de toenmalige onderzoeken. Dat is verkeerd, omdat de producten van de Telecomindustrie straling veroorzaken. Zij hebben dus belang bij een zo hoog mogelijke stralingsnorm en bij onderzoeken die geen schadelijke gezondheidseffecten aantonen door stralingsblootstelling.

Een nieuwe, biologische norm

Wetenschappers pleiten dus voor een nieuwe norm op basis van onafhankelijk onderzoek en de nieuwste technieken. Schooneveld benadrukt verder het belang van een biologische norm. Het onderzoek zou niet alleen moeten kijken naar thermische effecten op het lichaam, maar op alle effecten van straling op het lichaam. Zoals effecten op het immuunsysteem, onze hormonen en zelfs ons DNA. Deze effecten zouden volgens sommige wetenschappers als Schooneveld al optreden bij veel lagere stralingswaarden en klachten als vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn veroorzaken.

De biologische norm versus de Telecomindustrie

Een biologische norm ligt naar verwachting lager dan de huidige norm, omdat straling bij veel lagere waardes al effecten op het lichaam heeft. Het hanteren van een biologische norm betekent dan ook grote aanpassingen van de Telecomindustrie. De huidige uitrol van 5G kan dan bijvoorbeeld niet doorgaan. Maar ook bellen met de mobiele telefoon geeft al hoge stralingsblootstelling en de zendmasten overal in Nederland stralen naar verwachting te sterk voor een biologische norm. Deze inperking van straling staat haaks op de digitalisering van de maatschappij. Daarnaast heeft de overheid voor veel geld toezeggingen gedaan en frequenties verkocht aan de Telecombedrijven. Het bepalen en invoeren van de nieuwe biologische norm is dan ook geen gelopen race.

Vincent Jansen


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.