Woon je in gemeente Berkelland? Kom dan ook in actie tegen de uitrol van 5G!

5G? Nee! Kom ook in actie! Woon je in de gemeente Berkelland en wil je je stem laten horen over de (ophanden zijnde) uitrol van 5G? Stuur dan vóór 27 december a.s. een inspraakreactie naar de gemeente Berkelland als reactie op het ontwerp ‘Beleid voor plaatsing antennemasten’ (oktober 2018).

Beleid voor plaatsing antennemasten in Berkelland

Hoewel ik besef dat het kort dag is en dat bovendien de feestdagen voor de deur staan, is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners een reactie geven op de ontwerpbeleidsnotitie met betrekking tot het nieuwe antennebeleid.

In dit ontwerp wordt namelijk terloops, in slechts 5 woorden, de vergunningsvrije uitrol van 5G genoemd. Wat veel burgers daarbij niet weten is dat 5G, door de grote hoeveelheid data die verstuurd moet worden, een zodanige dichtheid van antennes vraagt, dat deze o.a. op alle lantaarnpalen zullen worden geplaatst. Met deze nieuwe internetgeneratie zal de stralingsdichtheid met een factor 1.000 toenemen.

Inspraakreactie

Jullie inspraakreactie heeft zin. De gemeente is verplicht om alle inspraakreacties te vermelden en de inhoud in de zogenaamde inspraaknotitie samen te vatten en als bijlage in de beleidsnotitie op te nemen. Hoe meer mensen er reageren, hoe beter ik straks ook sta bij de rechter (zie hierna), waar ik niet alleen voor mijn persoonlijke belang, maar ook voor de belangen van andere elektrogevoeligen op wil komen (zie ook de bijlage ‘Waarom een witte zone in het buitengebied Berkelland’).

Een inspraakreactie hoeft niet ingewikkeld te zijn. Als je je zorg uitspreekt over de gezondheidsrisico’s (al dan niet verwijzend naar een van de vele kritische stukken die op dit moment over 5G op internet te vinden zijn en die ik je eventueel ook kan toesturen) dan geef je al een signaal af. Zelf woon ik ook in gemeente Berkelland. Mijn eigen inspraakreactie zal vooral bestaan uit een aantal kritische vragen. Wil je daar inspiratie uit putten, of even met mij brainstormen over hoe dit aan te pakken, mail me gerust: wilmaajnadejong@gmail.com.

Stuur je schriftelijke inspraakreactie binnen de gestelde termijn (vóór 27 december a.s.) naar: Burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA Borculo.

Laten we dit samen doen. Kom met mij in actie!

Mijn persoonlijke verhaal; vechten voor een ‘witte zone’

Mijn naam is Wilma de Jong (zie ook mijn facebookpagina). Ik ben in 2011 – ziek van straling – uit de randstad (Leiden) weggevlucht en kwam na anderhalf jaar van omzwervingen in Haarlo terecht (een dorpje tussen Borculo en Eibergen).

Wie van jullie net als ik gesensibiliseerd is voor en door kunstmatige elektromagnetische velden (met andere woorden, wie lijdt aan EHS: Elektromagnetische Hypersensitiviteit), zal zich wellicht als stralingsvluchteling herkennen. Berkelland stond toen nog in de top 10 van slechtst bereikbare gemeenten. Dat was fijn voor mij. Maar helaas, de gemeente is een inhaalslag aan het maken.

In december 2016 hoorde ik dat er een zendmast in Haarlo was gepland. Mijn wereld stortte in. Vooral omdat er, door de landelijke dekking mobiel bereik, nergens meer naartoe gevlucht kan worden. Sindsdien ben ik aan het knokken voor een veilige (stralingsarme plek) door bij de gemeente (en GGD) aandacht te vragen voor het probleem van EHS / stralingsrisico’s van antennes. Een grootst mogelijke uitdaging, want de gemeente richt zich uitsluitend naar het landelijke beleid, blijft claimen dat de blootstellingslimieten van de ICNIRP veilig zijn en weigert in te gaan op ingebrachte argumenten. Echter, in die weigering heeft de gemeente in het afgelopen anderhalf jaar ook veel steken laten vallen, die bij de rechter in mijn voordeel kunnen uitvallen.

Op dit moment zit ik, samen met een aantal dorpsgenoten en het GNMF / GLK (Gelderse Natuur en Milieu Frederatie en Gelders Landschap en Kastelen), in de bezwaarprocedure met betrekking tot de zendmast. Daarin gesteund door mijn advocate die, aanvankelijk terughoudend om mijn (toevoegings-)zaak op zich te nemen, inmiddels betrokken is geraakt op de thematiek en bij de hoorzitting krachtig voor mijn belang is opgekomen. Het is nu even afwachten wat de bezwaarcommissie aan de gemeente adviseert en wat de gemeente met dit advies zal doen. Maar ik acht het zeer waarschijnlijk dat een rechtsgang (door meerdere bezwaarmakers) zal volgen.

Ikzelf zal bij de rechter vooral aansturen op een witte zone (een stralingsarme zone waar mensen met EHS veilig kunnen wonen). In 2017 schreef ik een inspraakreactie op het voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Berkelland, waarin ik de vraag neerlegde om in het buitengebied een witte zone als milieuzone op te nemen (zie de bijlage). Dat zal o.a. ook mijn inzet zijn bij de rechter. In het afgelopen anderhalf jaar heb ik een flink dossier opgebouwd en ik denk dat ik – met een beetje geluk wat rechter betreft – een redelijke kans maak om gehoord te worden.

De noodzaak van een witte zone wordt des te nijpender nu 5G eraan komt. Elektrogevoeligen kunnen nu al geen kant op. Hoe meer burgers een inspraakreactie sturen op de ontwerpbeleidsnotitie, hoe meer zichtbaar wordt dat de gemeente niet kan doorgaan met het kritiekloos instemmen met nog meer antennes, die alsmaar dichter op de bevolking staan.

Het lijkt me sowieso fijn om contact te hebben met (meer) inwoners van Berkelland die bij de stralingsproblematiek betrokken zijn. Mede met het oog op een mogelijke witte zone.

Nogmaals, laten we dit samen doen. Stuur vóór 27 december a.s. een inspraakreactie in!

Mijn hartelijke dank,
Wilma de Jong

Bijlagen:
> Ontwerp Beleidsnotitie voor plaatsing antennemasten, Gemeente Berkelland, oktober 2018
> De uitgebreide inspraakreactie die Wilma de Jong zelf heeft ingediend bij de gemeente Berkelland, december 2018
> Waarom het een goed idee zou zijn om in het Bestemmingsplan Buitengebied een witte zone als milieuzone op te nemen, geschreven door Wilma de Jong


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.