In 33 gemeenten worden openbare ruimten ontoegankelijk voor stralingsgevoeligen

Vol trots maakte de Europese Commissie vorige week bekend welke gemeenten de “winnaars” zijn geworden in de strijd voor gratis wifi (het WiFi4EU-initiatief). Maar liefst 2.800 gemeenten in Europa krijgen gezamenlijk 42 miljoen euro van ons belastinggeld kado om gratis wifi te installeren in openbare ruimten zoals parken, pleinen, publieke gebouwen, bibliotheken, museums en zelfs gezondheidscentra worden specifiek benoemd (?!). Onder de “gelukkigen” vallen ook 33 Nederlandse gemeenten.

Dat klinkt mooi, behalve dan dat alle mensen die gezondheidsklachten ondervinden door straling hierdoor geen gebruik meer kunnen maken van al deze openbare ruimten. En dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Discriminatie en schending van de Grondwet?

Aangezien er steeds meer zendmasten, wifi en andere draadloze toepassingen verschijnen in de samenleving, neemt ook de totale hoeveelheid elektromagnetische straling sterk toe. Een groeiende groep mensen ervaart hier wel degelijk gezondheidsklachten door. Noodgedwongen moeten zij omgevingen met straling (van o.a. wifi en smartphones) vermijden. Maar zij willen wel graag blijven deelnemen aan de samenleving. En zij betalen toch ook gewoon belasting voor het gebruik van deze publieke ruimten?

Ik heb geen juridische achtergrond, maar dat lijkt mij dan toch een vorm van discriminatie. Een groep mensen wordt buitengesloten van deelname aan de samenleving. Volgens het College voor de rechten van de mens is discriminatie “het anders behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken. Op deze gronden mag je niet gediscrimineerd worden: […] handicap of chronische ziekte.” Gezondheidsklachten door straling zijn toch op z’n minst een handicap. In diverse landen (zoals Zweden en Frankrijk) is elektrohypersensitiviteit ook al officieel als (arbeids)handicap erkend.

En iedereen heeft volgens artikel 11 van de Nederlandse Grondwet toch ook het recht op onaantastbaarheid van zijn of haar lichaam? Hebben stralingsgevoelige mensen dan dus niet gewoon recht op een stralingsvrije omgeving? Waarom hebben we het daar niet over?

Er is allang genoeg bewijs

De Europese Commissie negeert structureel alle dringende signalen dat straling toch echt schadelijke effecten kan hebben op onze gezondheid. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft straling in 2011 al ingedeeld in de categorie mogelijk kankerverwekkend. Daarnaast zijn er al diverse grote groepen van wetenschappers en artsen die dringende appèls hebben ingediend bij de EU waarin zij waarschuwen voor de effecten van straling op onze gezondheid. Zij roepen al jarenlang op tot het toepassen van het voorzorgsprincipe.

Verder zijn er ook al duizenden onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken die deze effecten ook al hebben aangetoond. Dat er nog geen consensus is onder wetenschappers betekent niet dat deze onderzoeksresultaten er niet allang zijn. Het is dan ook verwerpelijk dat de Europese Commissie haar ogen hier voor sluit en gewoon maar blindelings doorgaat met gratis wifi uitdelen en straks nog meer straling in de vorm van 5G. Waarom moeten we wachten tot er nog veel meer mensen ziek worden van straling voordat deze problematiek eens serieus wordt genomen?

En er komt nog veel meer gratis wifi aan

In deze eerste WIFI4EU-ronde zijn er 2.800 gemeenten die € 15.000 per gemeente aan subsidie ontvangen om gratis wifi hotspots te plaatsen in publieke ruimten. Maar begin 2019 volgt er een nieuwe ronde van gratis-wifi-subsidies. Inmiddels hebben er in totaal al 21.976 Europese gemeenten een verzoek ingediend (stand per 12 december 2018). Hieronder zijn 135 gemeenten in Nederland. Je kunt hier zien welke gemeenten dit betreft. Een zorgwekkende situatie dat al deze gemeenten blijkbaar de gezondheid van haar inwoners niet serieus nemen. Terwijl zij toch wel degelijk een zorgplicht hebben.

En al die extra wifi-straling wordt ook nog eens bekostigd van ons belastinggeld. De Europese Commissie heeft een totaal budget van 120 miljoen euro om uit te geven aan gratis wifi in de periode tussen 2018 en 2020. Werkelijk schokkend om te constateren dat er zoveel belastinggeld wordt besteed aan wifi, terwijl er zoveel aanwijzingen zijn dat straling van o.a. wifi schadelijk kan zijn. Waarom wordt al dat geld niet besteed aan de bescherming van burgers, het leggen van bedrade (glasvezel) verbindingen, het onderzoeken van minder schadelijke varianten (Lifi?) en het komen tot consensus van de onafhankelijke onderzoeksresultaten.

En we hebben het over gratis wifi. Maar echt gratis is dat natuurlijk niet. Los van het feit dat gemeenten zelf allerlei bijkomende kosten moeten betalen, is er ook geen rekening gehouden met de extra kosten die gemaakt zullen moeten worden vanwege ziekte en arbeidsongeschiktheid van burgers die vanwege overmatige straling niet meer kunnen functioneren.

Welke gemeenten in Nederland?

Onderstaand een alfabetisch overzicht van de 33 Nederlandse gemeenten die als eerste hun subsidieverzoek hadden ingediend en als eerste gratis wifi krijgen (en die dus geen enkele terughoudendheid hadden vanwege de gezondheidsrisico’s):

Aalten, Achtkarspelen, Amersfoort, Bodegraven-Reeuwijk, Boekel, Breda, De Marne, Delfzijl, Enschede, Haaksbergen, Haren, Hilvarenbeek, Horst aan de Maas, Hulst, Lansingerland, Lelystad, Lisse, Marum, Medemblik, Midden-Drenthe, Noordwijkerhout, Nunspeet, Oudewater, Reusel-De Mierden, Roosendaal, Smallingerland, Texel, Tubbergen, Valkenburg aan de Geul, Veendam, Venray, Wijdemeren en Zevenaar.

In België hebben er 219 gemeenten een aanvraag ingediend, daarvan zijn er 97 toegekend.

Er zijn ongetwijfeld ook veel mensen blij met nog meer gemak door overal gratis wifi, maar voor stralingsgevoelige mensen is dit toch echt een treurige ontwikkeling. Hun leefwereld wordt met de dag kleiner. Ook mensen die (nog) geen gezondheidshinder van straling ervaren zouden dit toch niet moeten willen voor hun medemensen.

Hierbij wil ik alle gemeenteraadsleden en andere beleidsmakers dan ook dringend oproepen om zich te verdiepen in de materie. Op onze website is al veel basis-informatie verzameld. En ik wil alle raadsleden verzoeken om het onderwerp straling en de komst van 5G op de gemeente-agenda te zetten. Zie ook deze uitgebreide toelichting en dit advies aan gemeenten. Gemeenten hebben een zorgplicht voor hun burgers en zijn dan ook mede-verantwoordelijk voor hun gezondheid.

Silvia Belgraver


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.