Op gesprek bij Meryem Cimen van D66

Naar aanleiding van het 5G Appeal dat ik aan alle fractievoorzitters in Haarlem heb toegestuurd, ben ik alleen door Meryem Cimen uitgenodigd voor een gesprek hierover. Meryem is gemeenteraadslid voor D66 en lid van de Commissie Samenleving in Haarlem. In het dagelijks leven werkt ze bij de politie en is ze betrokken bij de uitrol van 5G.

Ter ondersteuning is Silvia ook meegekomen. We werden door Meryem en Jaimy Wildschut bijzonder hartelijk ontvangen in de fractiekamer op het stadhuis. Op mijn vraag of ze bekend was met de problematiek rondom de gezondheidsrisico’s van straling antwoordde ze zonder aarzelen dat ze wist dat er vanuit de Europese Unie een enorme vooral economisch gedreven druk bestaat tot implementatie, waarbij informatie over gezondheidsrisico’s wordt tegen gehouden. Ook sprak ze over de enorme voordelen en mogelijkheden die 5G biedt voor bedrijven en ook voor de politie. Voor de burger was het minder relevant. Maar voor overheid en bedrijven was het economisch belang enorm.

Ik vroeg hoe dat dan moest voor de mensen die nu al zoveel last hebben van de huidige draadloze netwerken. Met wat kostbare afscherming kan ik zelf nu nog enigszins functioneren, maar als de straling door de honderden nieuwe 5G-antennes overal sterk zal toenemen is er echt geen ontkomen meer aan.

Silvia viel bij dat zij nu al de beperkende gevolgen ondervind van de steeds draadlozer wordende samenleving. Haar dienstverband als salarisadministrateur is toevallig net afgelopen week beëindigd omdat haar werkgever bij de verhuizing van het bedrijf niet meer voor een wifivrije-werkplek voor haar wilde zorgen. Nu krijgt ze WW die de gemeenschap moet bekostigen en kan ze met haar vele talenten (zoals het ontwerpen en onderhouden van deze website) geen behoorlijk inkomen meer genereren. Met 5G zal het aantal arbeidsgehandicapten naar verwachting schrikbarend gaan toenemen. Meryem was oprecht onder de indruk en vond het heel erg voor haar.

Vervolgens vroeg ik in hoeverre het gemeentebestuur gehouden is aan het advies van de Gezondheidsraad. Wethouder Meijs had immers onlangs gezegd dat ze niets voor ons kon doen, omdat alleen de objectieve informatie van door de overheid erkende onderzoeksbureaus geldt. En die achten het risico voor de gezondheid uiterst laag omdat de onderzoeksresultaten niet eenduidig zouden zijn. Het voorzorgsprincipe zou om die reden dan ook niet toegepast hoeven te worden. Verder lagen er volgens haar nog geen plannen voor ‘slimme’ lantaarnpalen en dergelijke.

Helaas heeft zij mijn schriftelijke vraag om deze uitspraak op papier te bevestigen nooit beantwoord. Daarom zal Trots Haarlem hierover nu een artikel 31-vraag gaan stellen, waarbij antwoorden verplicht is. Meryem gaf aan dat ze dit op z’n minst zeer slordig vond en dat we van haar altijd antwoord zullen krijgen. Dat bestuurders uitsluitend het advies van officiële adviesorganen dienen te volgen staat volgens haar nergens voorgeschreven, maar het is wel gebruikelijk en er wordt soms alleen op details vanaf geweken.

Ik bracht naar voren dat mensen toch eigenlijk een keus zouden moeten hebben om al dan niet blootgesteld te worden aan straling en dat dat toch een schending is van het mensenrecht als er straks geen plek meer te vinden is waar je nog stralingsarm kunt vertoeven. Juist D66 die het begrip keuzevrijheid hoog in het vaandel draagt zou dat toch aan het hart moeten gaan. Dat beaamde Meryem en ze gaf aan dat ze blij was met ons gesprek.

Doordat het probleem nu een gezicht heeft gekregen begrijpt ze de impact van straling en 5G veel beter en wil ze zich er beslist verder in verdiepen. Ook wil ze haar best doen om het onderwerp opnieuw op de agenda van de Gemeenteraad en in ieder geval de Commissie Samenleving te krijgen. We kunnen dus terugkijken op een open en positief gesprek waar, naar we hopen, het onderwerp straling en gezondheid weer in het vizier van het gemeentebestuur zal worden gebracht.

De twee moties naar aanleiding van de raadsmarkt van november 2017 zijn helaas nog steeds niet uitgevoerd. De meeste gemeenteraadsleden in Haarlem nemen de problematiek niet serieus. Maar hulde dus voor Meryem Cimen van D66 die de moed heeft de stralingskwestie opnieuw onder de aandacht te brengen. Hopelijk volgen er snel meer gemeenteraadsleden die wél willen luisteren naar Haarlemse burgers en die zich wél willen verdiepen in de materie.

Vera Verhagen


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.