Kabinet vindt aanvullend onderzoek naar gezondheidsrisico’s van nieuwe 5G-netwerk niet nodig

GroenLinks deed afgelopen week een voorstel in de Tweede Kamer om aanvullend onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van straling door het nieuwe 5G-netwerk. Zij werden daarbij gesteund door de PVV en de PvdA.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken vond dit aanvullende onderzoek echter niet nodig. De economie is blijkbaar belangrijker dan het toepassen van het voorzorgsprincipe om onze gezondheid te beschermen.

En in diezelfde week verklaarde de Brusselse milieuminister juist dat de Brusselse burgers geen proefkonijnen zijn en dat de burger beschermd moet worden. Zo kan het dus ook.

Burgers geruststellen

In ieder geval zijn in ons land alle signaleringen, oproepen, mediaberichten en brandbrieven van burgers en andere organisaties niet helemaal voor niets geweest. Er zijn inmiddels een aantal politieke partijen die op zijn minst erkennen dat er geluisterd moet worden naar de bezorgdheid van burgers. In de Volkskrant valt te lezen dat GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet voorstelde om als Tweede Kamer ‘actie te ondernemen en mensen gerust te stellen’.

Het klinkt wel wat raar dat er burgers ‘gerustgesteld moeten worden’. Dat klinkt alsof men al besloten heeft dat het veilig is, maar dat dit standpunt alleen nog wel aan de burger verkocht moet worden. Laten we hopen dat dit een onhandige woordkeus van het Kamerlid, danwel de journalist, is geweest en dat er een oprechte wens is tot waarheidsvinding. En blijkbaar moeten we het van de oppositiepartijen hebben, dus laten we hen aanmoedigen om dit onderwerp vooral niet los te laten.

Het aanvullende onderzoek zou volgens GroenLinks dan gedaan moeten worden door de Gezondheidsraad. Er zijn echter wel vragen bij te stellen of de Gezondheidsraad nu wel het onafhankelijke instituut is dat hiervoor ingezet moet worden, gezien de vermeende belangenverstrengeling met de telecomindustrie. En wist je al dat Eric van Rongen niet alleen voorzitter is van de ICNIRP (de organisatie die de internationale blootstellingsnormen heeft vastgesteld), maar tevens secretaris en woordvoerder van de Commissie Elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad (de Raad die nu dan onderzoek zou moeten gaan doen naar blootstelling van diezelfde normen)?

Kabinet vindt nader onderzoek niet nodig

In tegenstelling tot de oppositie heeft Staatssecretaris Mona Keijzer te kennen gegeven aanvullend onderzoek niet nodig te vinden, omdat uit een tussenevaluatie gebleken zou zijn dat ‘dagelijkse blootstelling aan straling niet leidt tot permanente gezondheidsschade’. De maatstaf is dus blijkbaar of er sprake is van permanente schade. Tijdelijke gezondheidshinder is blijkbaar geen probleem.

Gezien de sterk groeiende groep van mensen die wel degelijk dagelijks ernstige gezondheidshinder ervaart van straling is dit geen houdbare uitspraak. Maar wel zo makkelijk, want 5G moet doorgaan, koste wat het kost. Mona Keijzer is tenslotte Staatssecretaris van Economische Zaken en niet van Volksgezondheid. De economie is nog steeds belangrijker dan het beschermen van onze gezondheid.

Eerst onderzoek doen, dan pas 5G uitrollen

Gelukkig laat de Volkskrant ook neurobioloog Hugo Schooneveld aan het woord. Hij vertelt dat de Europese normen alleen gebaseerd zijn op de thermische effecten (opwarming van weefsel) en niet op de biologische effecten. Ons fysieke lichaam functioneert op basis van elektromagnetische signalen (hersenen, hart, zenuwstelsel). Het lijkt mij dan ook niet zo moeilijk om te beseffen dat sterke kunstmatige gepulste elektromagnetische velden van alle draadloze technieken om ons heen, dit verstoren. Hugo Schooneveld roept dan ook op om eerst naar de echte gezondheidsrisico’s van de techniek te kijken voordat 5G wordt uitgerold.

In het AD valt te lezen dat De Gezondheidsraad heeft laten weten dat er door hen nog geen onderzoek is gedaan naar de eventuele gevaren van het nog uit te rollen 5G-netwerk. Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks wil pas akkoord gaan met de uitrol van 5G als blijkt dat er geen gezondheidsrisico’s zijn. Dat zijn wijze woorden. Aangezien 5G gebruik maakt van hele andere frequenties en technieken is het belangrijk om dit eerst grondig uit te laten zoeken door onafhankelijke onderzoekers.

Naar de effecten van 3G en 4G op onze gezondheid is wel al heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. De diverse groepen van wetenschappers hebben nog geen consensus bereikt over de verschillende uitkomsten. Maar dat staat los van het feit dat er uit heel veel onderzoeken wel degelijk gebleken is dat er sprake is van aantoonbare schadelijke gezondheidseffecten. Bekijk vooral ook even dit korte videofragment, waaruit blijkt dat het ook uitmaakt wie het wetenschappelijke onderzoek betaalt heeft, want wie betaalt, bepaalt.

Brusselaars zijn geen proefkonijnen

In het AD valt verder over het Kamer-voorstel te lezen dat GroenLinks heeft gesignaleerd dat diverse andere Europese landen (zoals Italië, Luxemburg, Polen en Kroatië) veel strengere normen hanteren. Zij maken zich daarom zorgen over de blootstellingslimieten die Nederland hanteert. Vorig jaar is in Vlaanderen bijvoorbeeld bepaald dat de blootstellingslimiet in de buurt van scholen en verzorgingshuizen slechts 7% van de EU-richtlijn mag zijn. En de stad Brussel heeft weer strengere stralingsnormen dan de rest van België.

Vorige week kwam in België in het nieuws dat de Brusselse minister van Leefmilieu Céline Fremault wél opkomt voor de gezondheid van de Brusselse burgers:

“Ik kan zo’n technologie niet verwelkomen als de stralingsnormen, die de burger moeten beschermen, niet gerespecteerd worden. 5G of niet,” zegt milieuminister Céline Fremault in de krant. “De Brusselaars zijn geen proefkonijnen, waarvan ik de gezondheid met winst kan verkopen. We kunnen niets aan het toeval overlaten.” Bron: Bruzz.

In oktober 2018 was er nog sprake van dat de stralingsnormen in de stad Brussel verhoogd zouden worden van 6 volt naar 14,5 volt per meter om de komst van 5G mogelijk te maken (ter vergelijking: in Nederland geldt een maximale blootstellingsnorm van 61 volt per meter). Maar milieuminister Céline Fremault gaf aan dat die verhoging van de normen er in deze regeerperiode niet meer komt, aldus Céline Fremault. Daar kan Mona Keijzer nog een voorbeeld aan nemen!

Verder wordt er in Brussel nog druk gekibbeld over de verdeling van de inkomsten van de frequentieveiling voor 5G. Er wordt nu al gesproken over een vertraging van minstens twee jaar. Misschien moeten we dus gewoon met zijn allen verhuizen naar Brussel? Daar gelden, zelfs als 5G er straks toch komt, veel lagere stralingslimieten dan in Nederland.

Silvia Belgraver

Naschrift: Ondertussen zijn er in Duitsland 54.643 handtekeningen verzameld om de 5G-frequentieveiling te staken vanwege twijfels over de veiligheid van deze technologie. Dat is boven de drempel, dus het Duitse parlement zal dit inhoudelijk moeten behandelen. Zie dit bericht van Telecompaper (8 april 2019).

Lees ook: Brussel verhoogt de stralingsnormen om 5G mogelijk te maken; wetenschappers worden genegeerd (oktober 2018)


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.