Hersentumor door blootstelling aan EMV als beroepsziekte erkend door Italiaanse rechtbank

Steeds meer rechtbanken leggen het verband tussen hersentumoren en blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV). Ditmaal de rechtbank van Monza die bij uitspraak van 30 januari 2019 heeft geoordeeld dat een luchthavenmedewerker een beroepsziekte op zijn werk heeft opgelopen en nu blijvend arbeidsongeschikt is als gevolg van een neuroom van de gehoorzenuw. Dit na meer dan 10 jaar blootgesteld te zijn aan EMV.

Deze uitspraak is van belang omdat de rechtbank oordeelt dat blootstelling aan EMV op het werk kan leiden tot een beroepsziekte. De rechtbank leidt dit af uit de blootstellingsduur, het type apparaten dat in gebruik is, het soort pathologie en het overzicht van de literatuur.

Relaas werknemer

Een platformmedewerker op een Milanese luchthaven werkte van 1994 tot 2010 op de luchthavens Linate en Malpensa. Hij wordt tijdens zijn werk blootgesteld aan hoge EMV door tal van antennes en hoogfrequente apparatuur: repeaters voor hoogtemetersignalen, weerradars, satellietantennes en apparatuur op het vliegtuigplatform. Ook op kantoor waar hij coördinatietaken uitvoert is veel apparatuur zoals mobiele telefoons, handhelds, twee pc’s die altijd aanstaan en signaalrepeaters (GSM en DECT). Hij maakt aan de werkgever – samen met collega’s – diverse keren melding van de hoge blootstelling aan EMV op zijn werk. Hij verzoekt ook om metingen maar daar doet de werkgever niets mee.

Hij gebruikt onder andere een Siemens DECT, een Nokia en later een Samsung. Hij wordt meer dan vier uur per dag blootgesteld aan deze apparatuur, met telefoonsessies van maximaal 45 minuten achter elkaar en aan de linkerkant van zijn hoofd. In 2010 wordt hij gediagnosticeerd met een akoestisch neuroom.

Hij wordt in 2011 voor 68% blijvend arbeidsongeschikt verklaard. De werknemer doet in 2014 een aanvraag om erkenning als beroepsziekte bij de INAIL (het Italiaanse centrum voor beroepsziekten) die afgewezen wordt. De werknemer gaat in beroep en stelt dat er bij hem sprake is van een beroepsziekte aangezien er een oorzakelijk verband is met de blootstelling aan EMV op zijn werk.

Onderzoek

De CTU – een samenwerking van experts en technisch adviseurs – doet onderzoek naar de ziekte en de risicofactoren ervan. Bij het herleiden van de criteria voor de causale beoordeling stelt de CTU dat de werknemer meer dan 10 jaar gedurende een aanzienlijk aantal uren per dag is blootgesteld aan hoogfrequente EMV. De CTU concludeert dat het ontstaan van het neuroom van de linker gehoorzenuw verband houdt met het werk dat de werknemer doet. Dit kan afgeleid worden – ook zonder duidelijk sluitend wetenschappelijk bewijs – uit de blootstellingsduur, het type apparaten dat in gebruik is, het soort pathologie en het overzicht van de literatuur.

Verwijzing naar rechtbank van Brescia

De CTU verwijst verder naar een soortgelijke uitspraak van de rechtbank van Brescia, waarin enkele onderzoeken uit de periode 2005 en 2009 genoemd worden. Uit drie van deze onderzoeken blijkt dat het risico op neuroom aanzienlijk was toegenomen, terwijl volgens een ander onderzoek het risico weliswaar laag, maar wel aanwezig werd geacht. Verder oordeelt de rechtbank van Brescia dat de analyse van de literatuur weliswaar geen uitputtend oordeel oplevert, maar met alle beperkingen die inherent zijn aan dit soort onderzoek, een extra risico voor hersentumoren, en in het bijzonder voor neuroom, aangetoond is na jarenlange blootstelling (meer dan 10 jaar) aan EMV van mobiele telefoons.

Nu is vastgesteld dat er op zijn minst een causaal verband bestaat tussen het werk van de aanvrager dat hij al meer dan 10 jaar doet en de ziekte, stelt de CTU vast dat er een vermindering is van de psycho-fysieke integriteit. Een exclusieve oorzaak die geen verband houdt met het werk wordt uitgesloten.

Waarschuwing

Wederom een ernstige waarschuwing aan het adres van politici en beleidsmakers, zeker nu we aan de vooravond staan van de uitrol van 5G! In een aantal eerdere uitspraken van Italiaanse rechtbanken (Ivrea, Florence, Brescia) werd het verband al gelegd tussen hersentumoren en blootstelling aan EMV; de WHO classificeerde EMV in 2011 al als mogelijk kankerverwekkend en ook in recente onderzoeken is het verband tussen EMV en kanker aangetoond. In onderliggende uitspraak is deze werknemer lang en veel aan EMV blootgesteld.

Straks met 5G worden we allemaal – zeker door de enorme dichtheid van antennes die voor 5G nodig zijn – lang en veel blootgesteld. Het is urgent het tij te keren en bewust te worden van de gevolgen die blootstelling aan EMV kunnen hebben.

Martine Vriens


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.