Maar liefst 96 lokale groepen demonstreren vandaag tegen 5G in Amerika

Vandaag, 15 mei 2019, is er een Nationale Actiedag tegen 5G in Amerika. Maar liefst 96 lokale vrijwilligersorganisaties hebben zich verenigd en demonstreren op vele locaties in Noord-Amerika tegen de uitrol van 5G. Zij maken zich grote zorgen over de risico’s voor de volksgezondheid.

Wat een prachtig initiatief. Deze demonstratie is in Amerika, maar ook in Nederland zijn steeds meer actiegroepen aan het samenwerken. En ook in Nederland wordt er al hard gewerkt aan het voorbereiden van een landelijke demonstratie, want ook onze overheid negeert stelselmatig de gezondheidsrisico’s van straling. Het is dus belangrijk dat wij als burgers van ons laten horen.

Americans for Responsible Technology

Deze Nationale Bewustmakingsdag in Amerika is georganiseerd door Americans for Responsible Technology. Dit is een vrijwilligersvereniging van 96 samenwerkende organisaties en personen die zich zorgen maken over de inzet van kleine zendantennes (small cells) in de nabijheid van huizen en appartementen. De deelnemende organisaties en groepen staan gezamenlijk achter een aantal basisprincipes voor wat betreft de implementatie van nieuwe communicatietechnologieën in Noord-Amerika. Ze proberen het overheidsbeleid op alle overheidsniveaus te beïnvloeden en zijn vastbesloten om de nationale gezondheid, veiligheid en privacy te beschermen.

“Wij zijn Amerikanen die geloven in de implementatie van veilige, betrouwbare en verantwoordelijke technologie. Wij geloven in het democratisch proces en in ons recht om te bepalen hoe nieuwe technologieën zullen worden geïntegreerd in onze buurten, onze huizen en ons leven. Wij zijn van mening dat de problemen rond de wijdverbreide toepassing van nieuwe draadloze 4G / 5G-technologieën moeten worden aangepakt voordat belastinggeld wordt gebruikt om ze uit te breiden.

Geen vage belofte van toekomstige voordelen is het waard om onze democratische beginselen, onze keuzevrijheid of onze gezondheid, veiligheid en privacy in gevaar te brengen. De “race” om de eerste te zijn met 5G-technologie, is niet de moeite waard om te winnen als de kosten hoger zijn dan de baten. We doen een beroep op onze verkozen vertegenwoordigers in Washington om elk voorstel af te wijzen om openbare fondsen of openbaar bezit te gebruiken om de inzet van uitgebreide draadloze netwerken te vergemakkelijken.” [Lees hier het hele persbericht.]

Actiegroepen in Nederland

Ook in Nederland is de bewustwording rondom straling snel groeiende. Op StralingsBewust.info zijn wij onlangs ook gestart met het verzamelen van alle stralingsbewuste groepen op een plattegrond, zodat iedereen elkaar makkelijk kan vinden. Er zijn momenteel 29 lokale initiatieven en werkgroepen actief. En er worden door allerlei lokale actiegroepen ook steeds meer informatiebijeenkomsten georganiseerd rondom 5G.

Inmiddels zijn ook de eerste voorbereidingen gestart voor het organiseren van een landelijke demonstratie in Den Haag. Het kost wel wat tijd om een dergelijk grootschalig evenement te organiseren, dus de voorlopige planning is om dit in september te laten plaats vinden. Uiteraard houden we jullie hiervan op de hoogte.

Mocht je zelf ook met een lokaal initiatief bezig zijn, laat het ons dan weten via het contactformulier. Dan vermelden wij jullie ook op de plattegrond, zodat buurtgenoten jullie kunnen vinden. En uiteraard om jullie op de hoogte te kunnen houden van de landelijke demonstratie in Nederland.

Silvia Belgraver


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.