Update Burgerinitiatief Stralingsbewust Son en Breugel

Begin januari 2019 is er ook in Son en Breugel een burgerinitiatief gestart: StralingsBewust Son en Breugel. De werkgroep is in hun regio aan het zorgen voor meer bewustwording rondom straling bij met name scholen en gemeenteraadsleden. Onderstaand een overzicht van diverse acties die zij hebben ondernomen. Hopelijk is dit weer een inspiratie voor anderen om ook met hun eigen gemeente in gesprek te gaan. Elke verandering begint tenslotte met bewustwording.

Stralingsbewust Son en Breugel

Wij maken ons zorgen over de huidige en toekomstige ontwikkelingen rondom 3G, 4G en 5G en zijn daarom in overleg gegaan met de gemeente Son en Breugel over te nemen stappen naar een stralingsveilige leefomgeving.

Na een gesprek met de verantwoordelijke wethouder en een artikel in de plaatselijke krant, hebben we een planning gemaakt voor de komende maanden. Bewustwording rondom straling willen wij bereiken via acties op de 7 scholen waarmee we de ouders en de kinderen willen bereiken en een voorlichtingsavond voor de inwoners en het college van burgemeester en wethouders. Onze insteek is dat we van onderaf bewustwording bereiken om de nodige veranderingen te bewerkstelligen. Om de bewustmaking te onderbouwen laten we stralingsmetingen doen op verschillende plaatsen in het dorp zodat duidelijk is waar we over praten.

Draadloos tijdperk of niet?

Zijn we wel de juiste weg ingeslagen met het invoeren van mobiel dataverkeer in onze samenleving? Ons bekruipt meer en meer een onveilig gevoel nu we in ons dagelijks leven, overal om ons heen, steeds meer draadloze apparatuur aantreffen alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Zwangere vrouwen lopen onwetend van de gevaren voor hun ongeboren kind met hun I-phone in hun broekzak, jonge kinderen, die je juist weg zou moeten houden van draadloze speeltjes, worden zoet gehouden met draadloze i-pads en andere zelf spelende speeltjes zonder er bij na te denken dat het echt schadelijk voor ze is. Op scholen worden i-pads gebruikt en ook In de meeste huizen staat dag en nacht de wifi aan terwijl hij slechts af en gebruikt wordt.

We worden overstelpt door onafhankelijk onderzoek van wetenschappers over de hele wereld die overheden waarschuwen voor de gevaren van straling. Het aantal stralingsbronnen neemt met de dag toe en steeds meer mensen ondervinden de levens ontwrichtende gevolgen hiervan. Allemaal onnodig en te voorkomen als we maar willen inzien dat draadloze communicatie niet de juiste weg is.

Update van de acties

Inmiddels is het juni en als we terug kijken is er toch weer een en ander gebeurd in Son en Breugel:

  • Op 9 april hebben we een presentatie gegeven in de vergadering van de Commissie Burgerzaken in het gemeentehuis. De presentatie valt terug te luisteren via deze link bij agendapunt 4. (duurt 22 minuten). Zie ook onze brief aan de Commissie en deze Toelichting.
  • Het onderwerp straling en met name 5G staat nu op de agenda van de Commissie Burgerzaken op 2 juli aanstaande. Ons doel is dat hierna een afspraak gemaakt wordt voor een raads-informatiebijeenkomst.
  • Op 22 mei heeft natuurkundige Leendert Vriens, in samenwerking met de bibliotheek, een lezing over het onderwerp straling gegeven.
  • Voorafgaand aan de lezing plaatste de plaatselijke krant weer een artikel waarin we de lezing aankondigden.
  • In de week voorafgaand aan de lezing, hebben we geflyerd in de omgeving van de zendmasten in het dorp.
  • We hebben de scholen een uitgebreide mail gestuurd over de gevaren van draadloze apparatuur en wifi binnen de school en hen gevraagd de ouders te informeren over de lezing in de bibliotheek.

De opkomst voor de lezing was hoger dan verwacht en de bibliotheek heeft een wachtlijst gemaakt voor belangstellenden in een volgende lezing door Leendert Vriens in een dorp of stad in de omgeving. Na de lezing gaf een aantal belangstellenden aan om nog verder geïnformeerd te willen worden over maatregelen die je kunt nemen in je eigen woning, bedrijf of school om de stralingsbelasting te beperken.

Hiervoor gaan we op vrijdag 20 september een lezing organiseren met woonbioloog Jacques de Been in “De Boerderij” in Breugel. De lezing begint om 20.00 uur met een inloop vanaf 19.30 uur. De lezing duurt tot ongeveer 21.30 / 22.00 uur. In De Boerderij zullen we tijdens de lezing de straling zoveel mogelijk beperken. Deze lezing zal ook worden aangekondigd in de plaatselijke krant. De belangstellenden die we al ontmoet hebben, ontvangen een persoonlijke uitnodiging hiervoor.

Wij houden jullie op de hoogte.

Stralingsbewust Son en Breugel
E-mail: stralingsbewustsonenbreugel@hotmail.com


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.