Verschillende modellen smartphones overschrijden stralingsnormen

Persbericht: In een gezamenlijk statement stellen de Franse ministeries van Gezondheid, Ecologie en Economie verschillende maatregelen voor om de gezondheid van smartphone-gebruikers in Frankrijk en Europa beter te beschermen.

Momenteel loopt een collectieve rechtszaak, een zogenaamde class action suit, tegen Apple en Samsung omdat hun toestellen tot 5 x meer straling uitzenden dan de geldende SAR (Specific Absorption rate) normen.

Specific Absorption Rate is een indicatie van hoeveel straling er in het lichaam opgenomen mag worden, een veiligheidsnorm dus. Smartphones worden in de US en Europa getest op de afstand aangegeven door de producent: 5 mm voor Apple en 10-25 mm voor Samsung; een afstand die de meeste mensen niet aanhouden en waarop het moeilijk is een gesprek te voeren.

Een lab dat voldoet aan de kwaliteitsvereisten van de Amerikaanse FCC (Federal Communications Commission) heeft nu ook gemeten op 2 mm afstand en daarbij overschreed elk toestel de normen.

Ook in Europa is er een “phone gate” schandaal.

De Franse overheidsinstantie AFNR (Agence Nationale des Fréquences) test regelmatig smartphones. Een peer reviewed paper van Professor Om Gandhi gaf aan dat smartphones tot meer dan 11 x over de Amerikaanse FCC limiet en 3 x over de Europese ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) limiet gingen in 9 van de 10 geteste toestellen die AFNR testte bij gebruik tegen de huid. AFNR haalt ook regelmatig toestellen van de markt die de normen (op meer afstand van het lichaam) toch overschrijden. Deze clip toont hoeveel straling er in het hoofd wordt geabsorbeerd.

De Franse overheid gaat o.a. Europa vragen om mobiele toestellen te testen zoals ze in werkelijkheid gebruikt worden; namelijk tegen de huid. De meeste smartphones riskeren daarbij de normen te overschrijden. De Franse overheid zal zijn burgers ook beter informeren en overleggen met de producenten om straling van de toestellen te verminderen zodat ze aan de veiligheidsnormen voldoen. De controles zullen verscherpt worden. Ze herhalen de aanbeveling om handsfree kits te gebruiken, lange gesprekken te vermijden, meer tekstberichten te sturen, alleen te telefoneren wanneer er goede ontvangst is, een telefoon met lage SAR gebruiken en de telefoon niet tegen het oor houden tijdens verplaatsingen (trein, auto, etc.).

De huidige veiligheidsnormen zijn overigens enkel gebaseerd op korte-termijn thermische effecten (opwarming van het weefsel). Ze zijn niet relevant op lange termijn, en voor herhaaldelijke en cumulatieve blootstelling. Ze houden geen rekening met het feit dat in een wetenschappelijke studie is aangetoond dat de hersenen en ogen van kinderen ongeveer 10 maal meer straling absorberen dan een volwassen man.

Meer informatie hierover is terug te vinden op deze webpagina, in dit rapport en dit artikel verschenen in de Lancet, een prestigieus medisch tijdschrift.

Er zijn o.a. 4 grote, goed gecontroleerde studies van de U.S. Air Force (Chou et al), de US National Toxicology Program (golden standard in toxicology research, studie van 2018 over smartphone blootstelling), Duitse universiteiten en het Italiaanse Ramazzini Instituut (studie van 2018 over blootstelling aan zendmasten). Uit al deze wetenschappelijke studies blijkt dat blootstelling aan microgolfstraling aanleiding kan geven tot tumoren in ratten (duidelijk bewijs volgens National Toxicology Program en statistisch significant volgens Ramazinni).

Wat gebeurt er in Vlaanderen/België op dit vlak? Worden de toestellen die van de markt zijn gehaald in Frankrijk ook in Vlaanderen/België van de markt gehaald? Worden deze toestellen getest in Vlaanderen/België? Wat is de aansprakelijkheid van de Vlaamse/Federale regering als ze niets doet om de normen te laten naleven terwijl “Phonegate” en de class action rechtszaak in de US duidelijk aangeven dat deze toestellen de normen overschrijden?

Alle Vlamingen hebben 1 of 2 mobiele toestellen. Kinderen hebben smartphones. Sommige leggen die onder hun hoofdkussen. Wanneer ‘mobiele data’ en/of ‘wifi’ ingeschakeld zijn, zoekt een smartphone continu verbinding met zendmasten en/of wifi-antennes om data door te sturen of te downloaden. Smartphone-gebruikers worden daarbij bijna continu blootgesteld aan hoge stralingsniveaus, wat hun gezondheid kan ondermijnen.

Deze informatiecampagne van de Cypriotische overheid kan als inspiratie dienen om het bewustzijn bij de bevolking te verhogen.

Meer informatie over het Phonegate-schandaal is te vinden op www.phonegatealert.org/en, de website opgestart door de Franse arts Dr. Marc Arazi die deze zaak aan het licht bracht, en op https://ehtrust.org/policy/phonegate-cell-phone-radiation-exceeds-limits-tested-body-contact-position/, de website van de Amerikaanse organisatie Environmental Health Trust opgericht door wetenschapster Dr. Devra Davis.

PDF van dit persbericht. Tekst overgenomen van de website Beperk de Straling.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.