Informatiemap 5G en Gezondheid voor gemeenten

Deze week hebben wij, Let’s Talk About Tech, samen met de organisaties StopUMTS en Stichting EHS aan alle gemeenten de Informatiemap 5G en Gezondheid aangeboden. Met de begeleidende brief en deze informatiemap vragen wij Burgemeesters, Wethouders en gemeenteraadsleden zich te verdiepen in de gezondheidsrisico’s die samenhangen met 5G. Dit omdat wij verwachten dat de uitrol van de nieuwe frequenties zeer ingrijpend kan zijn.

Foto: Nosh Neneh

Voorafgaand aan het debat over 5G in de Tweede Kamer, is de eerste informatiemap aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. Wij hebben gemerkt hebben dat deze belangrijke informatie lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers niet of slechts zeer beperkt en gefragmenteerd bereikt. Daarom hebben wij speciaal voor de gemeenten een variant van deze ‘Informatiemap 5G en Gezondheid’ gemaakt. Een eerste versie van deze informatiemap voor gemeenten is op 20 november 2019 tijdens de demonstratie tegen 5G in Eindhoven overhandigd aan locoburgemeester Marcel Oosterveer.

In de Informatiemap 5G en Gezondheid gaan we in op:

  • De normen voor blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV), c.q. straling, van draadloze communicatie. Deze schieten ernstig tekort als het gaat om het beschermen van onze gezondheid. Reden hievoor is dat deze uitsluitend rekening houden met thermische effecten die tijdens of kort na een kortdurende (6 of 30 minuten) bestraling optreden.
  • De aanwijzingen dat de EMV (straling) van draadloze communicatie gezondheidsschade veroorzaakt. Enerzijds zijn er duizenden peer-reviewed wetenschappelijke publicaties die schadelijke en mogelijk schadelijke niet-thermische biologische effecten aantonen. Anderzijds zijn er vele ervaringsverhalen van slachtoffers van stralingsbelasting.
  • De bagatellisering van de mogelijke extra gezondheidseffecten van 5G met daarin specifieke aandacht voor de effecten van hogere frequenties op de huid.

Wij merken aan de reacties van verschillende gemeenten op onze brieven dat zij vertrouwen op instanties als het Antennebureau en het Kennisplatform EMV als het gaat om het beschermen en goed informeren van de bevolking en volksvertegenwoordigers. Echter, deze instanties werken samen met en zijn grotendeels gefinancierd door partijen die er economisch belang bij hebben dat de uitrol van frequenties zo soepel mogelijk verloopt. De frequentieveilingen brengen miljarden euro’s op voor de Nederlandse staat.

De implicaties van Big Tech zijn enorm en een goed geïnformeerde volksvertegenwoordiging en samenleving is essentieel om een toekomst te kunnen creëren die leefbaar is en blijft, voor zowel mens, plant als dier. Wij roepen alle lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers op kennis te nemen van de informatiemap en zich in te zetten voor een gezond leefmilieu, zowel voor huidige als toekomstige generaties.

Mocht u naar aanleiding van onze informatie of anderszins bewaar willen maken tegen de uitrol van 5G, dan is er de mogelijkheid om tot uiterlijk 15 januari 2020 te reageren op de Internetconsultatie Veiling 700, 1400, 2100MHz. Zie ook de eerdere bezwaren van een twintigtal gemeenten tegen het Wetsvoorstel Telecomcode, waarin gemeenten verplicht worden mee te werken aan de uitrol van 5G.

U kunt hier de brief en de Informatiemap 5G en Gezondheid vinden.

Let’s Talk About Tech


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.