Kort verslag van gesprek stichting Stop5GNL met ministerie EZK

Afgelopen maandag heeft stichting Stop5GNL een overleg gehad met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Ze waren hiervoor uitgenodigd naar aanleiding van de sommatiebrief die ze 19 december 2019 hebben gestuurd. Hierin hebben ze het ministerie gevraagd om in overleg te treden – een voorwaarde om een kort geding te kunnen starten – en om de uitrol van 5G te stoppen. Dit was dan ook het doel van dit gesprek.

Onderstaand een kort verslag van het overleg en wat de vervolgstappen zijn.

Gesprek met het ministerie

We hadden een sterke afvaardiging vanuit Stop5GNL waarin we werden bijgestaan door onze twee advocaten van Boels en Zanders. Ook zij hadden een flinke afvaardiging. Vanuit het ministerie van EZK was plaatsvervangend directeur Digitale Economie, een jurist en een beleidsmedewerker aanwezig. Ook was iemand afgevaardigd vanuit het Kennisplatform Elektromagnetische Velden. Ze werden bijgestaan door hun twee landsadvocaten.

We zijn niet heel erg verrast door hun standpunten en we hadden een goed verweer. Met ook een prachtig pleidooi van onze advocaat. Allereerst gaf het ministerie aan dat er niet veel nieuw is aan de frequenties en dat de veiling nodig is omdat de oude contracten aflopen. Dat argument viel weg aangezien een van ons wist te vertellen welke nieuwe technische mogelijkheden zij bieden voor 5G en dat de veiling daar tenslotte ook voor bedoeld is.

Verder kwam naar voren in het gesprek dat het EZK geen verantwoordelijkheid lijkt te nemen voor de eventuele gezondheidsschade die hun handelen zou veroorzaken, omdat de overheid stelt dat het gaat om een “technologieneutrale” technologie en dat het aan de telecombedrijven is hoe ze die invullen. Ook was er het bekende argument dat er weliswaar studies te vinden zijn die schadelijke effecten aantonen, maar dat de meeste studies echt aantonen dat blootstelling aan EMV (elektromagnetische velden) veilig is. En dat de ICNIRP-richtlijnen – die in principe veilig zijn – worden nageleefd. Zij behoeven volgens hen alleen een update die dan wettelijk vastgelegd gaat worden. We hebben hen goed kunnen pareren. Ook onze sommatiebrief is wat dat betreft duidelijk genoeg.

Stop5GNL heeft ook de vraag voorgelegd, wat de overheid straks gaat doen als inderdaad blijkt dat door de uitrol van 5G enorme gezondheidsschade ontstaat. Stop5GNL is van mening dat – met de vele onderzoeken die nu al gezondheidsschade aantonen en wat uit de praktijk ook blijkt – het absoluut niet verantwoord is 5G uit te rollen en we vinden dat het voorzorgsprincipe toegepast moet worden.

Het vervolg

Wat  is nu het vervolg? We hebben het ministerie één week de tijd gegeven – ondanks hun verzoek om drie weken – om te reageren op onze sommatiebrief. Mocht door het ministerie niet aan ons verzoek worden tegemoetgekomen, dan zal de dagvaarding verstuurd worden.

Je kunt meehelpen om 5G te stoppen door een donatie te doen om de advocaatskosten te kunnen betalen. Dank aan iedereen die al heeft gedoneerd!

Stichting Stop5GNL

Lees ook: Stichting start kort geding tegen de Nederlandse Staat om 5G te stoppen

Download: Folder Stichting Stop5GNL


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.