Stichting start kort geding tegen de Nederlandse Staat om 5G te stoppen

Stichting Stop5GNL heeft op 19 december 2019 een sommatiebrief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gestuurd waarin het minister Wiebes oproept de veiling van de 5G-frequenties te staken en verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van de burgers. Wij vinden dat met de uitrol van 5G de Nederlandse bevolking aan een onaanvaardbaar gezondheidsrisico blootgesteld wordt en dat is onrechtmatig.

Stichting Stop5GNL wil – als de Nederlandse staat geen gehoor geeft aan onze oproep – een kort geding starten om dit via een rechtszaak af te dwingen. Het is namelijk onverantwoord 5G uit te rollen omdat er amper onderzoek is gedaan is naar de gezondheidsrisico’s hiervan en dit terwijl onderzoeken naar eerdere generaties mobiele netwerken al schadelijke effecten aantonen op mens, dier en milieu.

Sinds jaren werken we aan meer bewustzijn over de schadelijke gevolgen van EMV. Op alle mogelijke manieren proberen wij de politiek, de bestuurders in dit land, van plaatselijk tot landelijk, meer inzicht te geven in de biologische effecten en de schade aan al wat leeft. Ook proberen we ze inzicht te geven in hun verantwoordelijkheid als bestuurder om de eigen bevolking tegen ondermijnende straling te beschermen.

Met de uitrol van 5G die vanaf 2020 gepland staat zal het er echt om spannen, want door de uitrol van 5G en de enorme verdichting van antennes zal de stralingsbelasting enorm toenemen. We moeten dit zien te voorkomen! Naast alle acties, demonstraties, informatieavonden, handtekeningen en (Facebook) berichten die we met vereende kracht georganiseerd hebben, willen we nu de druk verhogen en zijn we bereid een kort geding te starten.

Wie zijn wij? Wij zijn een groep personen die de uitrol van 5G risicovol vinden en dit willen stoppen. Zie voor meer informatie en de voorbereiding op een eventueel kort geding onze nieuwe website: www.stop5gnl.nl. Op de homepage lees je waarom we tegen de uitrol van 5G zijn. Op de Juridische pagina vind je alles over de rechtszaak. En heel belangrijk: Op de doneerpagina zit de Donatie-button. Op de Nieuwspagina vind je nieuwsberichten van ons en ook berichten die in de media verschenen zijn.

We kunnen dit echt alleen doen met heel veel steun. Steun van iedereen die 5G tegen wil houden. We willen je vragen deze website zoveel mogelijk te laten zien en onder de aandacht te brengen. Wij denken dat we – met zijn allen – in staat zijn 5G te stoppen.

Pieta Janssen, Martine Vriens, Jan van Gils en Alja Hoeksema
Stichting Stop5G Nederland

Lees ook: Verzoek aan Kamerleden om sommatiebrief te betrekken bij het debat van 6 februari


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.